#2626 Senior Projectleider

Opdrachtbeschrijving

Gezien de enorme opgave op het Intensief Toezicht traject, zoeken we een ervaren inhoudelijke projectleider die zijn of haar sporen heeft verdiend in het (sociaal) toezicht en handhavingsdomein. Cruciaal is dat de kandidaat ruime ervaring (10 + jaar) heeft met het bestuursrechtelijk toezichtproces (inclusief sanctioneren) op uitvoerend niveau en op het van gebied van kwaliteitscontrole, procesverbetering en vanzelfsprekend op het onderdeel sanctioneren. Daarnaast is het van belang dat de kandidaat weet wat (inhoud vertaald naar features en specs) er nodig is om een ondersteunend werkend afdoeningssysteem voor het kunnen sanctioneren te kunnen inrichten. 

In een zeer dynamisch, hectische en politiek bestuurlijke gekleurde context en omgeving vindt er een organisatie doorontwikkeling plaats die onder hoge maatschappelijke en politieke druk en met vele stakeholders (waaronder ook toezichthouders, media en belangenorganisaties etc) geïmplementeerd moet worden. Daarnaast moet continue ingespeeld worden op de actualiteit wat ingrijpende gevolgen kan hebben op de toeslaggerechtigde. Er vinden continue her-prioriteringen plaats in nauwe afstemming met de opdrachtgever en de samenwerkingspartijen. Op het IV domein is dit structureel aan de orde omdat de opgave groot is en de capaciteit beperkt. Ook andere resources zijn schaars. Er is veel doorstroom, instroom en uitstroom hetgeen veel vraagt van het management op gebied van werven en selecteren, behouden en het opleiden en (inhoudelijk ) begeleiden van nieuwe en recent geworven personeel. Tot slot zijn er enorme tekorten aan personeel, moeten nog vele processen worden geïmplementeerd terwijl de “winkel” open moet blijven, sterker nog de fundament van de organisatie moet nog neergezet worden en dienstverlening moet in de nabije toekomst naar een hoger niveau. 

De directie Toeslagen gebruikt de term intensief toezicht voor onderzoek bij risicosignalen van mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik. Het intensief toezicht proces bevat 4 deelprocessen te weten: signalenregistratie, rechtmatigheidsonderzoek, verwijtbaarheidsbeoordeling, afdoeningsmodaliteiten (sanctioneren) 

De opdracht voor de inhoudelijke projectleider is om de complexe (mede i.v.m. afhankelijkheid van IV capaciteit en schaarse business kennis), omvangrijke (o.a. qua IV ontwikkeling en op te ) en impactvolle deelproces sanctioneren volgens planning, eisen en waarborgen op te leveren. Hiertoe wordt onder leiding van de projectleider een (deel) projectplan op geleverd. Onderdeel van dit project is ook zorgdragen voor de juiste opleidingen van de medewerkers die het werk moeten gaan uitvoeren, mensen coachen om de juiste dingen te doen. 35. Beschrijving afdeling/team Binnen De afdeling Toezicht en handhaving, onderdeel van de directie Toeslagen van de dienst Toeslagen, vindt er momenteel onder hoge druk, in zeer dynamische en complexe omgeving en met bijzondere belangstelling van stakeholders en opdrachtgever een herijking en of doorontwikkeling plaats van het intensief toezicht proces (ook wel ITO).


Profiel eisen:

Knock Out Criteria 

 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau, aangetoond door een opleiding op minimaal HBO niveau en/of minimaal 3 jaar ervaring als projectleider of aantoonbaar vergelijkbaar. 
 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring binnen de handhavingsketen in het strafrecht en sociaal domein. Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring op het snijvlak van dienstverlening en toezicht zowel uitvoerend als beleidsmatig en hierbij de menselijke maat heeft weten te integreren in de manier van werken. 
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring op organisatie tactisch en operationeel niveau. 
 • Kandidaat heeft bewezen ervaring met het verbeteren van processen welke voldoen aan de kwaliteitseisen zoals dat bij een administratieve organisatie hoort (denk aan werkbaarheid, privacy, mensenrechten, juridisch vakinhoudelijk enz.) en het implementeren van processen met IV ondersteuning.

Kwaliteitseisen: 

 • De mate van ervaring in het organiseren en realiseren/verbeteren van een opleidingstraject en coaching traject. 
 • De mate van kennis en ervaring met de methodiek Agile Safe die als voortbrengingsproces gehanteerd wordt. 
 • De mate van werkervaring bij overheidsorganisaties. 
 • De mate van kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van kwaliteit. 
 • De mate van kennis en aantoonbare ervaring met handhaving en de kwaliteit- en waarborgeisen daarvan.

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Bestuurs-sensitiviteit 
 • Netwerken 
 • Plannen en organiseren

Procedure:

 • Aanbieden kan tot en met: 11-07 -2024 15h00 
 • Beschikbaarheid vanaf: 01-09-2024
 • Let op: Alleen kandidaten waarbij het eigen e-mailadres en het telefoonnummer worden meegezonden worden geselecteerd om te worden aangeboden.
 • Dag voor gesprekken, verwachting:  in overleg bepaald (bereid kandidaten hierop voor) 
 • Tarief: Schaal 13 inhuur Segment Projectmanagement Senior, min € 126,50 tot max. € 129,20

Enkel cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, cv's die per e-mail of andere communicatiekanalen verzonden, worden niet in behandeling genomen.

Als de kandidaat verder gaat in de procedure wordt gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentiechecks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.

Per leverancier mogen er max. 1 kandidaten worden aangeboden.

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

De Belastingdienst wenst inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, de nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst. Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Voor deze aanvraag is vanuit de belastingdienst zelf besloten dat ZZP of DGA inzet niet is toegestaan!

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen