Projectmanager Traject Waterschapsverordening

De opdrachtgever HDSR

Werk dat direct zichtbaar is. Voor jou, je 750 collega’s en verschillende samenwerkingspartners. Plus de ruim 750.000 inwoners binnen onze regio.

Samen werken we aan veilige dijken, schoon en voldoende water. Want waar ons werk ertoe doet, ben jij als talent nét zo waardevol. Bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zit jij op de juiste plek.

Bij ons waterschap omarmen we water. Niet zomaar water. We hebben het over het regenwater dat zijn weg vindt naar de bodem na een verkwikkende stortbui in jouw woonwijk. Het water waar een levendig ecosysteem heerst dat fijn is voor mens en dier. Water dat je graag in de buurt hebt, niet te veel en niet te weinig. Precies voldoende. Het is onmisbaar om onze prachtige regio leefbaar te houden, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. En juist nu met een veranderd klimaat, meer dan ooit, is het moment aangebroken om daar actie op te ondernemen.

Context

De doorontwikkeling van de Waterschapsverordening is een belangrijk onderwerp voor HDSR. Deze verordening is een krachtig instrument om onze doelen te bereiken en we willen dit instrument dan ook op goede wijze inzetten. Er zijn bestuurlijke ambities vanwege de ‘bruidsschat’ van de Omgevingswet en andere maatschappelijke ontwikkelingen. HDSR heeft vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheid om zelf beleid vast te stellen op een aantal nieuwe onderwerpen.

Afgelopen jaren is met de Waterschapsverordening (voorheen Keur) de beweging ingezet van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’. Ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet zijn vorig jaar de regels vanuit de Waterschapsverordening voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) opgesteld. Het DSO is ondertussen actief. De doorontwikkeling van de Waterschapsverordening bestaat nu uit drie trajecten:

 1. Vereenvoudigen (van bestaande regelgeving)
 2. Verbeteren (correcties en beleidsarme aanvullingen)
 3. Verrijken (de bruidsschat en nieuwe beleidsrijke onderwerpen)
Deze trajecten zijn onderscheiden maar staan niet los van elkaar.
De doorontwikkeling van de Waterschapsverordening is een belangrijk onderwerp voor het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. We zoeken nu een (Sr.) Projectleider ontwikkeling Waterschapsverordening.

Wat ga je doen?

Als projectmanager ontwikkeling Waterschapsverordening stuur je op de ontwikkeling van de Waterschapsverordening langs de drie trajecten Vereenvoudigen, Verbeteren en Verrijken. Je bouwt verder op de afgegeven planningen, vult deze aan waar nodig en voert regie op de inhoudelijke bijdragen vanuit de verschillende disciplines binnen HDSR. Je opdracht is projectmanagement en procesregie. De inhoudelijke inbreng voor de ontwikkeling van de Waterschapsverordening wordt geleverd door de vakafdelingen en de trekkers van de dynamische opgaven uit ons Waterbeheerprogramma. Voorbeelden van deze inhoudelijke onderwerpen zijn Gezond Water (Kaderrichtlijn Water), Peilbeheer, Grondwater, Primaire Waterkering, Klimaatadaptatie en Duurzaamheid.

Als projectmanager geef je sturing aan de bestaande initiatieven en activiteiten die een relatie hebben met c.q. dienen te landen in de Waterschapsverordening. Je bewaakt de samenhang met de bestuurlijke lange termijn agenda, je hebt oog voor de bestuurlijke dynamiek die deze onderwerpen met zich mee brengen en je weet hier op te anticiperen. Je ontwikkelt een goede werkrelatie met de vakafdelingen en trekkers van de dynamische opgaven, zij zijn inhoudelijk verantwoordelijk en daarmee de dragers van de ontwikkeling van de Waterschapsverordening. Je staat zelf aan de lat om binnen het traject Verrijken verder te brengen. De trajecten Vereenvoudigen en Verbeteren worden door een andere projectleider verder gebracht, die onder jouw aansturing valt.

Je opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Breng in beeld wat er gevraagd wordt om de trajecten Vereenvoudigen en Verbeteren tot een goed einde te brengen. Over welke inhoud gaat het, welke mensen zijn betrokken, wat zijn realistische tijdspaden (Het onderdeel Verrijken is in beeld gebracht, bestuurlijk afgestemd en in de tijd weggezet).
 • Integreer de onderdelen Verrijken, Verbeteren en Vereenvoudigen tot één geheel qua aanpak. Weeg daarbij de bestuurlijke wensen en de ambtelijke realiteit af. Zo zijn voor de drie trajecten deels dezelfde mensen nodig.
 • Voer onderwerp overstijgend de regie op wanneer het AB en DB betrokken wordt, in consulterende en besluitvormende rol. Voorkom versnippering.
 • Maak een plan van aanpak op basis van bovenstaande.
 • Creëer draagvlak bij de trekkers van de dynamische opgaven en bij de vak afdelingen om de doorontwikkeling van de Waterschapsverordening als bredere context voor hun individuele (vakinhoudelijke) opdracht te zien.
 • Breng het traject Verrijken verder en behaal de afgesproken resultaten.

In dit team kom je te werken

Je komt te werken binnen VTH, wat staat voor Vergunning, Toezicht & Handhaving. Hier werken betrokken mensen waarbij je altijd terecht kunt voor vragen.

Wat maakt jou succesvol?

Jij:

 • Hebt aantoonbare WO werk- en denkniveau; (WO diploma is een eis gezien de complexe opdracht)
 • hebt Minimaal 3 jaar ervaring met in complexe ambtelijke omgevingen, zowel in de uitvoering en het liefst ook in aansturende rollen (lijnmanagement of projectleiding);
 • hebt ruime ervaring met het op projectmatige wijze ontwikkelen (inhoud) en aansturen (management) van beleidsvraagstukken;
 • hebt als project- en procesleider aantoonbaar ruime ervaring in het adviseren van het bestuur, en kunt voorbeelden geven waaruit je bestuurlijke sensitiviteit blijkt;
 • bent in staat de uitdagingen van het management van HDSR te doorgronden, daarin mee te denken en te adviseren hoe het project verder te brengen. Je ontzorgt je opdrachtgever en treedt op als adviseur;
 • beschikt naast senior projectmanagement vaardigheden ook over voldoende beleidsmatige ervaring om te begrijpen welke impact de projectactiviteiten hebben. Je hebt hier grip op en weet dit samen met de betrokkenen tot een goed einde te brengen.

Procedure

 • Het aanbieden kan tot 24 juli om 09:00 uur. Cv's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Let op: bij voldoende aanbiedingen kan de werving eerder worden gesloten en kun je geen kandidaten meer aanbieden.
 • All-in tarief: Schaal 11: €80 - €110 per uur (excl. BTW en fee OSS)
 • Startdatum: 5 augustus 2024 / z.s.m.
 • De pre intakes met OSS zullen plaatsvinden via Teams of Telefonisch op 24 juli tot 15:00 uur.
 • De intakegesprekken met HDSR zullen op locatie of via Teams plaatsvinden op 29 juli tussen 15:00 en 17:00 uur en 1 augustus om 11:00 uur.
 • Cv’s (of onder reactie in ESD.Next.) dienen voorzien te zijn van:
  • Beknopte motivatie
  • Contactgegevens kandidaat (e-mailadres + telefoonnummer i.v.m. pre intake met OSS)
  • Beschikbaarheid (startdatum & aantal uren p.w.
 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.
 • Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.
 • Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:
 • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding. Indien ZZP’er vanuit een bureau:
 • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd)
 • ZZP’er is op de hoogte van de marge
 • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden. 

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen