Programma Controller DIOO | Spoed #0028

Opdrachtbeschrijving

De programma-controller wordt geduid als de “involved controller” die een meewerkende, onde-steunende en aanjagende functie heeft. Hij wordt daarnaast gezien als de sparringpartner van de programmamanager en is lid van het programmateam. De “independent controller” is belegd bij de businesscontroller die zitting neemt in de stuurgroep DIOO. Hiermee wordt de onafhankelijke en meewerkende functie gescheiden en bij 2 verschillende functionarissen belegd. 

 De werkzaamheden van de programmacontroller hebben betrekking op de volgende P&C-producten: 

 • Begroting 
 • Voortgangsrapportage 
 • Risicomanagement 
 • Risico’s Als programma controller ben je de linking-pin tussen de programmamanager Douane Informatie op Orde (DIOO), de financiële administratie en de control-functies in het. Je bent verantwoordelijk voor het opleveren van de programmabegroting, de betrouwbaarheid van de financiële administraties, het opleveren van de tweemaandelijkse voortgangsrapportages en het risico - management. 
 Jouw taken zijn daarbij: 
 • Het ophalen van de stand van zaken en de risico’s op de niet financiële doelstellingen bij de projectleiders en programmamanager; 
 • Het ophalen van de stand van zaken en de risico’s op de financiële doelstellingen bij de financiële administratie; 
 • Het opstellen van een tijdige, juiste en volledige (financiële) rapportages als basis voor verdere analyse en besluitvorming; 
 • Afstemmen van de voortgang met business control die F&C vertegenwoordigd in de stuurgroep van het programma; 
 • Als financial controller participeren in programmateamoverleg en andere relevante activiteiten; 
 •  Meewerken aan de voorbereiding en ondersteuning van controles door de Accountants Dienst Rijk (ADR) 
 •  Het opstellen van de jaarbegroting voor het programma DIOO i.s.m. programmateamleden en zorgen dat deze wordt opgenomen in de begroting van directie IM; 
 • Adviseren indien er wijzigingen zijn op ingediende claims en dekkingen. Je bent daarbij sparringpartner voor de programmamanager DIOO; 

Profiel eisen:

 • Minimaal een afgeronde relevante opleiding op HBO - niveau
 • Gedegen kennis en ervaring met de administratieve organisatie en verslaggevingsregels in de publieke sector
 • Kennis van en ervaring met ERP-systemen zoals SAP is vereist

Je hebt vaker gewerkt als controller met of in tijdelijke organisaties zoals een programma of groot project. Een pré is dat je dit hebt gedaan binnen de (rijks)overheid; Je beschikt over relevante inhoudelijke kennis en probleemoplossend vermogen;   

Competenties:

 • Analyserend vermogen – herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens; 

• Plannen en organiseren – bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering; 

• Omgevingsbewustzijn – houdt rekening met relevante (externe) ontwikkelingen en omstandigheden; 

• Samenwerken – werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel; 

• Resultaatgerichtheid – richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald doel. 

Let op: Er mogen geen ZZP-er of DGA-ers worden voorgesteld voor deze aanvraag

Procedure:

 • Aanbieden kan tot en met: 11-07-2024 13h00 i.v.m. grote spoed
 • Beschikbaarheid vanaf: ZSM 
 • Let op: Alleen kandidaten waarbij het eigen e-mailadres en het telefoonnummer worden meegezonden worden geselecteerd om te worden aangeboden.
 • Dag voor gesprekken, verwachting:  in overleg bepaald (bereid kandidaten hierop voor) mogelijk Week van 15 juli 2024
 • Tarief: Schaal 13 inhuur Segment Projectmanagement Senior, min € 126,50 tot max. € 129,20


Enkel cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, cv's die per e-mail of andere communicatiekanalen verzonden, worden niet in behandeling genomen.

Als de kandidaat verder gaat in de procedure wordt gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentiechecks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.

Per leverancier mogen er max. 1 kandidaten worden aangeboden.

cv's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

De Belastingdienst wenst inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, de nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst. Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Voor deze aanvraag is vanuit de belastingdienst zelf besloten dat ZZP of DGA inzet niet is toegestaan!

Deze vacature is ingetrokken op 11-7-24 om 13:11. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen