Procesbeschrijver (2 FTE) #2602

Opdrachtbeschrijving

MKB heeft de ambitie om de komende jaren in control te komen. Hiervoor is een programma ICS opgericht. Een van de deelprojecten, is het op orde brengen van de administratieve organisatie. Een voordeel daarvan is dat daardoor alle verwerkingen, waaronder de verwerking van persoonsgegevens, voldoen aan de huidige wet – regelgeving. Zicht hebben op de risico’s in de processen en het nemen van mitigerende maatregelen zijn onderdeel van de interne beheersing.

Profiel eisen:

Werkzaamheden Je houdt je bezig met analyseren en beschrijven van, voornamelijk handmatig uitgevoerde, werkprocessen opdat ze voldoen aan de criteria voor interne beheersing. Je moet in staat zijn om de processen te doorgronden en de AO/IC te beschrijven o.a. middels het houden van interviews met stakeholders. Verder ontwerp je logische processchema’s conform de methodiek gebaseerd op BPMN. Naast het schema wordt het proces in een sjabloon geschreven. Daarbij zorg je dat de procesplaat en procesbeschrijving voldoet aan de AO/IC kaders. Gedurende de uitvoering van de opdracht werk je actief met de business, AO IC beschrijvers.

 • Je bent een ervaren interviewer: een goede luisteraar, nieuwsgierig en een doorvrager 
 • Je weet gedetailleerde informatie om te zetten in gestructureerde schema's, waarbij je goed in staat bent hoofd- en bijzaken te onderscheiden en in de schema’s de onderlinge verbanden te leggen 
 • Je kunt schakelen/communiceren op meerdere levels: van uitvoerend medewerker tot afdelingshoofd 
 • Je bent in staat overzicht te houden en tegelijkertijd met details bezig te zijn 
 • Je kunt werken met een planning en strakke deadlines, doortastend zijn, initiatief nemen Je bent goed in administratief werken, format invullen en administraties goed bijhouden kortom je bent: een teamspeler, klantgericht, analytisch, accuraat, gestructureerd en een aanpakker

Bijzonderheden: 

 • Maandag is een verplichte kantoor-dag

Knock-Out Criteria: 

 • HBO werk en denk niveau wat blijkt uit de cv  
 • Kennis en ervaring met procesbeschrijvingen  
 • Ja Kennis en ervaring met BPMN taal  
 • Ja Kennis en ervaring met risicomanagement  
 • De aangeboden kandidaat scoort minimaal 50 punten van het totaal aantal te behalen punten op kwaliteitswensen en competenties (= 80 punten). 

Kwaliteitseisen:  

 • De mate waarin kandidaat ervaring heeft met Risicomanagement 
 • Modelleren in BPMN 
 • De mate waarin kandidaat ervaring heeft met proces teken tooling 
 • De mate waarin kandidaat ervaring heeft met het interviewen van medewerkers

Competenties

 • Luisteren 
 • Plannen en organiseren 
 • Initiatief 
 • Bestuurs-sensitiviteit 
 • Accuraat werken

Procedure:

 • Aanbieden kan tot en met: 11-07-2024 14h00
 • Beschikbaarheid vanaf: 01-08-2024
 • Let op: Alleen kandidaten waarbij het eigen e-mailadres en het telefoonnummer worden meegezonden worden geselecteerd om te worden aangeboden.
 • Dag voor gesprekken, verwachting: 15-07-2024 en 16-7-2024 (bereid kandidaten hierop voor)
 • Tarief: Schaal 11 inhuur Segment Bedrijfsvoering Medior, min € 85,25 max. € 94,25

Enkel cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, cv's die per e-mail of andere communicatiekanalen verzonden, worden niet in behandeling genomen.

Als de kandidaat verder gaat in de procedure wordt gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentiechecks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.

Per leverancier mogen er max. 3 kandidaten worden aangeboden.

cv's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

De Belastingdienst wenst inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, de nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst. Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Voor deze aanvraag is vanuit de belastingdienst zelf besloten dat ZZP of DGA inzet niet is toegestaan!

Deze vacature is ingetrokken op 11-7-24 om 14:06. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen