Data Analist ( FTE #2597

Opdrachtbeschrijving

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is een organisatie met een grote diversiteit aan gegevens. Binnen de UHT zijn wij werkzaam binnen de afdeling Centrale Regie & Data onder het cluster Staf. Binnen CR&D is een team dat zich bezig houdt met onder andere het analyseren van deze gegevens; Team Data. Werkzaamheden van dit datateam zijn onder te verdelen in twee werkstromen/activiteiten. Enerzijds zijn zij verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van operationele informatie waar de organisatie op kan sturen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van dashboards en rapportages om de knelpunten binnen de verschillende bedrijfsprocessen in beeld te brengen. Anderzijds is het team betrokken bij het uitvoeren van analyses om de haalbaarheid en impact van nieuwe initiatieven te toetsen.

De vraag van onze opdrachtgevers is divers en het is van belang dat jij als data-analist goed weet te doorgronden wat er precies nodig is. Alles om de ouder en de organisatie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Er zijn diverse onderwerpen binnen onze professionalisering waar jij een bijdrage aan kunt leveren, afhankelijk van jouw expertise. Denk daarbij aan samen met onze collega’s van Dienst Toeslagen meedenken over de visie op algoritmes, de implementatie van het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes en het meten en beoordelen van bias. Denk daarnaast aan het verhogen van de kwaliteit van onze processen en analytics producten door deze tijdig te signaleren en mitigerende maatregelen te nemen.

Profiel eisen:

Met jouw ervaring en expertise kun je gezamenlijk met jouw team nieuwe (eenmalige of structurele) producten bouwen en/of bestaande producten zoals dashboards, informatieproducten en modellen onderhouden en updaten. Je hebt regelmatig contact met onze opdrachtgevers om zaken af te stemmen en je betrekt deze om de (tussen-)resultaten te demonstreren. 

Knock-Out Criteria: 

 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands
 • HBO en/of WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding in een voor de functie relevante richting (ingenieursopleidingen, data-science opleidingen of andere opleidingen met een duidelijke data-component).
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van data-analytics in de praktijk.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op minimaal twee van de volgende vlakken: data cleaning & preparatie, data visualisatie (dashboarding, rapporten), data-ethiek (bias testing), statische kennis (modellen, forecasting), agile werken etc.

Kwaliteitseisen: 

 • De mate waarin kandidaat ervaring heeft met programmeren (in SQL en/of SAS) en snapt dat gezamenlijke codestructuur hierbij een sleutelrol speelt voor succes. 
 • De mate waarin kandidaat ervaring heeft met andere collega’s coachen en gewend is om reviews te doen en feedback te leveren. 
 • De mate waarin de kdd gewend is om werk af te stemmen met diverse externe en interne stakeholders. 

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Plannen en organiseren 
 • Analyseren 
 • Motiveren 
 • Samenwerken

Procedure:

 • Aanbieden kan tot en met: 11-07-2024 14h00
 • Beschikbaarheid vanaf: 01-09-2024
 • Let op: Alleen kandidaten waarbij het eigen e-mailadres en het telefoonnummer worden meegezonden worden geselecteerd om te worden aangeboden.
 • Dag voor gesprekken, in goed overleg (bereid kandidaten hierop voor)
 • Tarief: Schaal 12, inhuur segment IT Ontwikkeling min € 113,25 max. € 115,43

Enkel cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, cv's die per e-mail of andere communicatiekanalen verzonden, worden niet in behandeling genomen.

Als de kandidaat verder gaat in de procedure wordt gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentiechecks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.

Per leverancier mogen er max. 3 kandidaten worden aangeboden.

cv's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

De Belastingdienst wenst inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, de nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst. Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.

De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.

Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:

 • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding
 • Indien ZZP’er:
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 12,50 euro worden niet geaccepteerd)
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge
  • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1600 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden.
Deze vacature is ingetrokken op 11-7-24 om 14:06. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen