Proces- en implementatiemanager #2586

Opdrachtbeschrijving

De Servicedesk Inhuur is onderdeel van het SSO O&P van de Belastingdienst en verzorgt de inhuuropdrachten van alle externe medewerkers binnen de Belastingdienst. In een veranderende markt blijft het een uitdaging om steeds die juiste match te maken. Binnen de Servicedesk Inhuur adviseren we de inhurend managers- en directies binnen de Belastingdienst en Toeslagen. De Servicedesk Inhuur is afgelopen twee jaar gecentraliseerd en de inhuur expertise is samengebracht binnen één team. Dit team bedient verschillende directies binnen de Belastingdienst. We zijn aan het door ontwikkelen en groeien. De interne klantvraag is uitdagend, varieert per aanvraag en ons advies is maatwerk. 

Als Procesmanager Inhuur ben jij verantwoordelijk voor het breder uitrollen en implementeren van het uniforme inhuurproces binnen de Belastingdienst. Het inhuurproces dient bij alle directies bekend te zijn en te worden uitgerold. Hoe dit ingericht dient te worden wordt door jou vastgelegd in een implementatieplan. Je weet goed door te vragen en bent een stevige gesprekspartner voor zowel interne- als externe partners en hebt ervaring met verandertrajecten en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. ‘Kan niet’ bestaat niet en jij bent in staat om de juiste balans te vinden in de uitvoering van de plannen alsmede het oplossen van problemen die deze veranderingen teweeg brengen in de uitvoering. De uitdaging zit met name ook in hoe we als team 'met de winkel open' een juiste en gedegen implementatie van een uniform inhuurproces kunnen realiseren. Door jouw opgedane kennis en ervaring binnen het vakgebied inhuur, draag je daarnaast bij aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de Servicedesk. Binnen deze rol zal er gestart worden met een concrete adviesopdracht en plan van aanpak. Dit omvat o.a. de wijze van implementeren van de nieuwe uit te rollen inhuurdienstverlening gekoppeld aan het nieuwe inhuursysteem wat binnen de Belastingdienst binnenkort (eind 2024) opgeleverd en uitgerold wordt. Hierbij moet je tevens denken aan: de (implementatie)doelen van de Belastingdienst vast te stellen, de huidige situatie in kaart te brengen, het opstellen van een implementatieplan met alle benodigde acties/verbeteringen/communicatiestrategie / reference cards etc hierin vastgelegd.

Profiel eisen:

Je zult in deze rol o.a. nauw samenwerken met de projectmanager die de uitrol van een nieuw inhuursysteem opzet en inricht binnen de gehele Belastingdienst. Tevens ben je aanspreekpunt voor directies- en managers voor alle inhuur verandervraagstukken binnen de keten van inhuur. Je bent een 

keyplayer bij de differentiatie van inhuur binnen de Belastingdienst. En je draagt zorg voor de vertaling van concrete maar strategische inhuurvraagstukken naar implementatie hiervan binnen de operatie. 

Knock-Out Criteria: 

 • De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau. Dit blijkt uit een afgeronde WO opleiding en / of uit de gevraagde ervaring 
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen een complexe organisatie binnen de rijksoverheid (d.w.z. verschillende stakeholders met verschillende belangen) met aan inhuur gekoppelde verandertrajecten en/of aan inhuur gerelateerde implementatie trajecten 
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opstellen van inhuur gerelateerde adviesopdrachten en vastleggen van inhuur gerelateerde implementatieplannen
 • De aangeboden kandidaat scoort minimaal 50 punten van het totaal aantal te behalen punten op de kwaliteitswensen en competenties (=80 punten) 

Kwaliteitseisen: 

 • De mate waarin kandidaat ervaring heeft binnen een complexe organisatie (d.w.z. verschillende stakeholders met verschillende belangen) met aan inhuur gekoppelde verandertrajecten en/of aan inhuur gerelateerde implementatie trajecten 
 • De mate waarin kandidaat heeft met het opstellen van inhuur gerelateerde adviesopdrachten en vastleggen van inhuur gerelateerde implementatieplannen 
 • De mate waarin kandidaat ervaring heeft met het operationaliseren van de stappen uit het implementatie plan (zoals bv quick reference cards, fact sheets, communicatieplan opstellen)  

Competenties

 • Analyseren
 • Klantgerichtheid 
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken 
 • Oordeelsvorming

Procedure:

 • Aanbieden kan tot en met: 09-07-2024 14h00
 • Beschikbaarheid vanaf: 08-09-2024
 • Let op: Alleen kandidaten waarbij het eigen e-mailadres en het telefoonnummer worden meegezonden worden geselecteerd om te worden aangeboden.
 • Dag voor gesprekken: 12-07-2024 (bereid kandidaten hierop voor)
 • Tarief: Schaal 13, Projectmanagement min € 126,50 tot max. € 129,20

Enkel cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, cv's die per e-mail of andere communicatiekanalen verzonden, worden niet in behandeling genomen.

Als de kandidaat verder gaat in de procedure wordt gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentiechecks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.

Per leverancier mogen er max. 3 kandidaten worden aangeboden.

cv's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

De Belastingdienst wenst inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, de nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst. Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Voor deze aanvraag is, vanuit de belastingdienst zelf besloten, dat ZZP of DGA inzet niet is toegestaan!


Deze vacature is ingetrokken op 11-7-24 om 13:12. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen