(DV) Projectleider Fysieke Beveiliging

De opdrachtgever HDSR

Werk dat direct zichtbaar is. Voor jou, je 750 collega’s en verschillende samenwerkingspartners. Plus de ruim 750.000 inwoners binnen onze regio.

Samen werken we aan veilige dijken, schoon en voldoende water. Want waar ons werk ertoe doet, ben jij als talent nét zo waardevol. Bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zit jij op de juiste plek.

Bij ons waterschap omarmen we water. Niet zomaar water. We hebben het over het regenwater dat zijn weg vindt naar de bodem na een verkwikkende stortbui in jouw woonwijk. Het water waar een levendig ecosysteem heerst dat fijn is voor mens en dier. Water dat je graag in de buurt hebt, niet te veel en niet te weinig. Precies voldoende. Het is onmisbaar om onze prachtige regio leefbaar te houden, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. En juist nu met een veranderd klimaat, meer dan ooit, is het moment aangebroken om daar actie op te ondernemen.

Wat ga je doen?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is bezig met de implementatie van de BIO. Hieronder valt ook de fysieke beveiliging van onze panden en locaties. Onze ambities zijn gericht op het op een hoger plan brengen van de fysieke beveiliging van ons hoofdkantoor, overige werklocaties en de zuivering locaties. De wettelijke vereisten van de BIO en andere normeringen spelen hier een belangrijke rol in.

Als Projectleider Fysieke Beveiliging geef je sturing aan de bestaande initiatieven en activiteiten die een relatie hebben met fysieke beveiliging. Je brengt dit samen tot een geheel en je ontwikkelt nieuwe activiteiten die bijdragen aan het project. Je bewaakt de samenhang met de implementatie van de BIO en de initiatieven op het gebied van hybride werken, huisvesting, de doorontwikkeling van organisatie onderdelen zoals het KCC. Je hebt oog voor wat de maatschappelijke ontwikkelingen vragen van onze fysieke beveiliging.
Je opdracht bestaat in eerste instantie uit de volgende onderdelen:

 • Het opstellen van een 0-meting om te bepalen waar we nu staan: a) welke onderdelen verbetering behoeven afgezet tegen de BIO en andere normeringen, en b) op welke onderdelen de organisatie aanvullende wensen heeft in het licht van organisatieontwikkeling en andere relevante projecten.
 • Een tussenstap waarin het bestuur/ambtelijk opdrachtgever/MT enkele richtinggevende keuzes (scenario’s) krijgt voorgelegd over de verbeteraanpak van de fysieke beveiliging.
 • Het maken van een plan van aanpak op basis van de aangegeven richting/scenario. Met daarin faseringsvoorstellen.
 • Ook vragen we dat je, ten tijde van het opstellen van het plan van aanpak, samen met de ambtelijk opdrachtgever de condities schept om dit plan van aanpak uit te (kunnen) gaan voeren. Financieel, in relatie tot andere relevante projecten zoals de doorontwikkeling van het KCC, en met een voorstel hoe de organisatie betrokken wordt in het project.

Wat maakt jou succesvol?

Als Projectleider Fysieke Beveiliging ben je in staat de uitdagingen van het management van HDSR te doorgronden. Je denkt mee en adviseert hoe het project verder te brengen. Je ontzorgt je opdrachtgever en treedt op als adviseur. Je hebt een T-profiel, je beschikt naast senior projectmanagement vaardigheden ook over voldoende technische, informatiekundige en facility kennis om te begrijpen welke impact de projectactiviteiten hebben. Je hebt hier grip op en weet dit samen met de betrokken afdelingen tot een goed einde te brengen.

Verder beschik je over:

 • Wo werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van fysieke beveiliging en bouwen.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met fysieke beveiliging van overheidsorganisaties, zowel in de uitvoering als in de aansturing (harde eis).
 • Ruime ervaring met het op projectmatige wijze ontwikkelen (inhoud) en aansturen (management) van beveiligingsvraagstukken.
 • Ruime ervaring in complexe ambtelijke omgevingen.
 • Je bent goed ingevoerd in de actuele stand van zaken qua wetgeving en uitdagingen die de implementatie van de BIO, gericht op fysieke beveiliging, met zich meebrengt. Je hebt kennis van NIS-2 en CSIR (harde eis).

Procedure

 • Het aanbieden kan tot 16 juli om 09:00 uur. Cv's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Let op: bij voldoende aanbiedingen kan de werving eerder worden gesloten en kun je geen kandidaten meer aanbieden.
 • All-in tarief: Schaal 11: €80 - €110 per uur (excl. BTW en fee OSS)
 • Startdatum: 1 augustus 2024
 • De pre intakes met OSS zullen plaatsvinden via Teams of Telefonisch op 16 juli tot 15:00 uur.
 • De intakegesprekken zullen op locatie of via Teams plaatsvinden op 11 juli om 16:00 uur en 22 juli om 09:00 uur.
 • Cv’s (of onder reactie in ESD.Next.) dienen voorzien te zijn van:
  • Beknopte motivatie
  • Contactgegevens kandidaat (e-mailadres + telefoonnummer i.v.m. pre intake met OSS)
  • Beschikbaarheid (startdatum & aantal uren p.w.
 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.
 • Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.
 • Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:
  • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding. Indien ZZP’er vanuit een bureau:
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd)
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge
  • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden. 
Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen