(PR) Vakspecialist Wegen

De opdrachtgever Waterschap Scheldstromen

We zijn er voor de water- en verkeersveiligheid van Zeeuwen en recreanten. Door supersterke dijken te bouwen, het rioolwater zo schoon mogelijk te maken, het water in de sloot op peil te houden en de polderwegen zo veilig mogelijk te houden. Dit is het werk van het waterschap.

Werkvoorbereiding

 • Een nieuw project start je met het opstellen van een begrotingsplan. Je onderzoekt de mogelijkheden in tijd, techniek en materiaal en brengt de kosten en risico’s in beeld.
 • Samen met je projectteam zet je onderzoeken uit naar bijvoorbeeld archeologie, bodemkwaliteit, leidingen en flora en fauna. Je legt ook contact met de district opzichter en de omgeving, zodat belanghebbenden optimaal voorbereid kunnen worden op de werkzaamheden.
 • Samen met het projectteam stel je het bestek of contract op. Je bereidt aanbestedingsdocumenten voor en werkt mee aan de zoektocht naar de beste en meest efficiënte aannemer voor het project. Samen werk je aan de voorbereide werkzaamheden. 

Directievoering /toezicht

 • Bij projecten waar jij verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de uitvoering van de werkzaamheden van de start tot het afronden.
 • Daarnaast volg je de ontwikkelingen minutieus op. Houdt de aannemer zich aan de planning? Worden er extra kosten gemaakt? Dit kan soms leiden tot stevige discussies, waar jij – met het contract in je hand – uitstekend op voorbereid bent. Hierdoor krijg je snel alle neuzen dezelfde kant op, zodat de projecten steeds volgens planning en budget gerealiseerd worden.

Procedure

 • Het aanbieden kan tot 26 juni om 09:00 uur. Cv's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Let op: bij voldoende aanbiedingen kan de werving eerder worden gesloten en kun je geen kandidaten meer aanbieden.
 • All-in tarief: Schaal 9: €83,25 - € 87,75 per uur (excl. BTW en fee OSS)
 • Startdatum: 1 Juli 2024/ z.s.m.
 • De intakegesprekken zullen z.s.m. plaatsvinden, bij voorkeur live of anders via teams.
 • Cv’s (of onder reactie in ESD.Next.) dienen voorzien te zijn van:
  • Beknopte motivatie
  • Contactgegevens kandidaat (e-mailadres + telefoonnummer)
  • Beschikbaarheid (startdatum & aantal uren p.w.)
 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.
 • Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.
 • Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:
  • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding. Indien ZZP’er vanuit een bureau:
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd)
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge
  • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden. 

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen