Senior Projectleider Visie op AI

Opdrachtomschrijving

Deze inzet is voor het project Visie op AI.

Afstemming dient plaats te vinden met het parallel lopende project Visie op Studiedata.

Beide Visie projecten worden uitgevoerd vanuit de pilothub Studiedata en AI van het programma Npuls.

De Visie projecten lopen door tot juli 2025. Voor het Visie op AI project is de verwachting dat het project gedurende heel 2025 een vervolg krijgt.

Eind 2024 is er voor het project Visie op AI een 1e tussentijdse oplevering van een Visiedocument voorzien.

Er is voor het Visie op AI project gekozen voor een thematische aanpak. Dat betekent dat er thema’s worden bepaald, samen met de sector (mbo, hbo en wo). Per thema wordt binnen de sector een trekker/schrijver gezocht die zelf een team samenstelt om over het thema een publicatie op te stellen (deliverable). Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op teams met vertegenwoordiging vanuit zowel mbo, hbo als wo.

Aan de trekker wordt gevraagd om samen met het team: een publicatie op te stellen; een ‘publieksvriendelijke versie’ van de publicatie op te stellen; een eerste opzet te maken van een ‘roadmap’ voor het thema waarin wordt aangegeven welke concrete activiteiten door instellingen of Npuls opgepakt dienen te worden.

Voor 2024 is de ambitie op circa 3 á 4 thema’s op het gebied van AI op te laten pakken door teams binnen de sector.

Een eerste thema is intussen opgestart (het thema ‘Kansengelijkheid en AI’). Dat thema kent een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden inclusief de zomerperiode). Voor 2 vervolg thema’s wordt op dit moment gezocht naar trekkers in de sector (‘Toetsen en AI’ en ‘Arbeidsmarkt het curriculum en AI’).

Daarnaast zal voor de Visie op AI een overkoepelend stuk worden geschreven om de samenhang van de verschillende thematische publicaties te borgen. In het overkoepelende stuk zal bijvoorbeeld voor AI aandacht worden besteed aan de definitie van AI en gemeenschappelijke onderwerpen zoals publieke waarden. Daarbij kan als uitgangspunt/startpunt gebruik worden gemaakt van al beschikbare publicaties.

December 2024 worden de op dat moment beschikbare thematische stukken en het overkoepelende stuk gecombineerd tot een Visie op AI dat voor akkoord wordt voorgelegd bij de verenigingen (MBOraad; VH; UNL).

In 2025 worden volgende thema’s opgepakt en/of bestaande thema’s geüpdatet.

Ook in 2025 verwachten we een door de verenigingen te accorderen versie van de Visie op te leveren.

Stand van zaken:

Op dit moment wordt door een 1e team gewerkt aan het thema ‘Kansen(on)gelijkheid’. Daarbij zijn, in lijn met bovenstaande, de volgende (indicatieve) kaders voor het team gehanteerd:

 • Visie mag terreinen van data én AI bestrijken.
 • Focus op onderwijs, maar als onderzoek en bedrijfsvoering relevant blijken hoef je dat niet uit de weg te gaan.
 • Doorlooptijd start tot publicatie gereed is max. 4 maanden.
 • Werk met een klein schrijf/meelees-team (met een vertegenwoordiger van iedere sector).
 • (experts uit) instellingen (3 sectoren) kunnen bijdragen tijdens het proces (bijv. ronde tafels, andere vormen van co-creatie).
 • Maak gebruik van de community (en community website) voor brede afstemming met/betrokkenheid van de sector. Wees actief op de community website door te informeren over voortgang en waar mogelijk/nodig input op te halen.
 • Publicatie is geschikt voor breed publiek (leesbaar, beknopt en aantrekkelijk vormgegeven). Eventueel kan verwezen worden naar een achtergrond stuk met meer informatie.
 • Publicatie is bruikbaar voor mbo, hbo én wo.
 • Publicatie geeft ook handelingsperspectief:
  • wat kunnen instellingen zélf doen
  • wat zou op landelijk niveau (in samenwerking) opgepakt moeten of kunnen worden

Gevraagd profiel, ervaring, expertises:

We zoeken een projectleider die:

 • Het project Visie op AI coördineert, in samenspraak met het kernteam Studiedata en AI dat als opdrachtgever fungeert.
Onder coördinatie wordt in ieder geval verstaan:
 • Het opstellen van een plan en planning voor het Visie op AI project
 • Het ophalen van (nieuwe) thema’s uit de sector
 • Het (in afstemming met het kernteam Studiedata en AI) zoeken en vinden van trekkers per team en het maken (contracteren) van afspraken met de trekkers/hun instelling
 • Het verantwoordelijk zijn voor het proces om te komen tot de publicatie van de definitieve samengestelde Visie documenten eind 2024 (en optioneel in 2025).
 • Van de projectleider wordt een goed gevoel voor schriftelijke communicatie verwacht. De projectleider organiseert het schrijven, met ondersteuning vanuit de sector, van het overkoepelende stuk voor de Visie op AI. De projectleider zoekt daartoe, in samenspraak met het Kernteam Studiedata en AI, geschikte kandidaten vanuit de sector.
 • Voor het bewaken van de kwaliteit van de thematische stukken maakt de projectleider gebruik van het Kernteam én de te organiseren klankbord groep(en) die vanuit de sector bij de Visie trajecten betrokken worden.
 • De projectleider zet die klankbord groep(en) op en organiseert bijeenkomsten.
 • De projectleider is bestuurlijk sensitief en organiseert, mogelijk met ondersteuning, dat er draagvlak is voor de Visie, onder meer bij de Verenigingen (MBOraad; VH; UNL).

Procedure

 • Het aanbieden kan tot 17 juni 2024 om 09:00 uur. LET OP! Mocht het zo zijn dat er eerder een geschikte kandidaat wordt gevonden dan zal de aanvraag eerder sluiten.
 • Enkel Cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen.
 • Cv's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Opdracht is voor 16-20 uur per week.
 • Max all-in tarief €120 per uur (excl. BTW en fee OSS wordt door de opdrachtgever betaald)
 • De intakegesprekken zullen plaatsvinden op: 28 juni tussen 09:30 en 12:30 uur Bereid de kandidaten hierop voor.
 • Cv’s (of onder reactie in ESD.Next.) dienen voorzien te zijn van:
  • Beknopte motivatie
  • Contactgegevens kandidaat (e-mailadres + telefoonnummer)
  • Beschikbaarheid (startdatum & aantal uren p.w.)
 • Let op: staan deze gegevens er niet in, dan wordt de kandidaat afgewezen
 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.
 • Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.
 • Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:
  • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding. Indien ZZP’er vanuit een bureau:
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd)
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge
  • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden.
Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen