Linked Data Specialist

De opdracht

Binnen de afdeling Informatie & Technologie zoekt SBB versterking van een Linked Data Specialist voor het nieuw gevormde team Data & Integratie om deel te nemen bij de doorontwikkeling van het DataPlatform (MS Azure). De Linked Data Specialist wordt betrokken bij de gecentraliseerde datamanagementcapaciteit van SBB ten behoeve van eliminatie van data silo’s, uniformiteit in het genereren en aanleveren van data, ingeregelde data governance en beheersbare data(kwaliteit).

Het DataPlatform, functionerend als datalakehouse, is het centrale verzamelpunt voor operationele uitwisseling van data, zowel intern als extern. Op de iets langere termijn zal het ook dienen als warehouse voor business intelligence, analytics en datascience doeleinden.

Onder het aandachtsgebied valt de uitbreiding van het dataplatform met een Linked Data-omgeving, die zowel zelfstandig als ook in relatie tot een externe Linked Data-omgeving moet gaan functioneren. Veel is al geïnventariseerd, maar de gewenst expertise is cruciaal om de juiste keuzes te kunnen maken op het gebied van techniek en modellering. De Linked Data Specialist zal moeten afstemmen met het CIO-office en experts binnen het programma t.b.v. CompetentNL.

Aard van de ondersteuning

 • Adviseren over een plan van aanpak en inschatting van werkzaamheden
 • Inventariseren van de benodigde databronnen op het dataplatform
 • Modelleren van de ontologie
 • Opzetten van geautomatiseerde datatransformatie (rdf) voor de knowledge graph
 • Opzetten en inrichten van een triple store
 • Ontwikkelen van een Linked data- endpoint

Planning en omvang van de opdracht

 • Inzet is voor de periode 24 juni tot 23 december voor 0,8 - 1 fte.
 • Optioneel kan deze opdracht twee maal met 6 maanden verlengd worden.

Van de aangeboden kandidaten wordt verwacht dat deze tenminste 2 dagen per week op locatie in Zoetermeer inzetbaar zijn. Van de aangeboden kandidaat wordt verwacht dat deze bij werken op afstand de communicatie skills bezit om met diverse gesprekspartners samen te werken. 

Functie-eisen en competenties

Een leverancier mag maximaal twee kandidaten aanbieden (CV inclusief bijbehorend tarief) indienen. Geef bij elk CV een korte heldere motivatie en toelichting / onderbouwing van de competenties van de kandidaat aan de hand van uitgevoerde relevante opdrachten. Wij vragen van elke kandidaat een toelichting op (een relevante selectie van) uitgevoerde opdrachten te geven, waaruit met sprekende voorbeelden de gevraagde competenties aangetoond worden. Geef heel specifiek je eigen toegevoegde waarde aan voor deze opdracht.

CV en tarief worden beoordeeld zoals in deze offerteaanvraag is beschreven.
De kandidaat dient minimaal twee referenten aan te bieden, waarvan ten minste één binnen (semi)overheid.

Van de kandidaat verwachten we een sterke affiniteit met datagedreven oplossingen in de cloud en het semantisch web. Daarnaast is deze analytisch, communicatief, een teamspeler, denkt out of the box, en gaat het nemen van initiatief niet uit de weg. Kandidaat heeft interesse om deel uit te maken van een publieke organisatie in een samenwerkingsketen, en is daarbij in staat om te opereren in een dynamische omgeving met verschillende stakeholders en expertises. Het maken van impact op de samenleving door het verbeteren van het onderwijs, triggert haar of zijn motivatie.

Kandidaat heeft;
 • een hbo/wo diploma, in de richting van informatica, (technische) bedrijfskunde, cloud computing of vergelijkbaar;
 • tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring als Linked Data Specialist in verschillende organisaties:
 • gedegen kennis van moderne berichtformaten, zoals JSON en XML;
 • uitgebreide kennis van Linked data-talen en standaarden, tenminste RDF, SKOS en OWL;
 • kennis van querytalen als SPARQL en REST;
 • ervaring met platformen zoals Jena Fuseki.
Kandidaat is;
 • analytisch sterk en kan goed luisteren, samenvatten en doorvragen;
 • samenwerkingsgericht en voegt aan de organisatie waarde toe vanuit eigen expertise;
 • zelfstandig in het vinden en aandragen van de juiste technische oplossingen;
 • helder en zakelijk in het maken en nakomen van afspraken.

Letop! Kandidaat dient beschikbaar te zijn op 20 juni voor een intakegesprek.

De procedure

 • Aanbieden kan tot en met 18 juni 10:00 uur.
 • Per leverancier mogen er max. 2 kandidaten worden aangeboden.
 • Mocht het zo zijn dat er eerder een geschikte kandidaat wordt gevonden of bij voldoende ontvangen kandidaten, zal de aanvraag eerder sluiten.
 • Alleen aanbiedingen die via ons portaal worden aangeboden, worden in behandeling genomen. CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
  • CV's dienen voorzien te zijn van:

   • Uurtarief (marktconform)
   • Beschikbaarheid kandidaat
   • Woonplaats kandidaat
   • E-mailadres van de kandidaat
   • Uren per week
   • Startdatum
   • Vakanties gepland binnen 3 maanden

  Letop! Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

  De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.

  Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.


  Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een externe opgelegd zal worden.

  Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd).

  Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient dit duidelijk te worden aangegeven in het voorstel.

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen