Tactisch Inkoper POHV (onhold ivm aanpassing functierol en voorwaarden)

Over Invest-NL

Nederland moet duurzamer en innovatiever. Dat vraagt om toewijding, geduld en kapitaal. Maar dat vraagt vooral om ondernemers. Echte ondernemers met echt goede plannen voor het Nederland van de toekomst. En wij zijn er om die echt goede plannen te financieren.

Dat lukt alleen met een heel goed team. Mensen die bereid zijn zich flink in te zetten, maar die zich vooral gemotiveerd voelen door onze missie en door de mogelijkheid bij ons veel en snel te leren. Je bent van harte welkom om het samen met ons waar te gaan maken.

Invest-NL wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor divers toptalent dat verschil wil maken. Een team waar je jezelf kunt zijn, waar iedereen gelijke kansen krijgt en alles uit zichzelf kan halen, ongeacht gender, afkomst, leeftijd of geaardheid. Diverse achtergronden en gezichtspunten maken ons sterker. Zo verankeren wij onszelf in de samenleving en groeit onze denkkracht.

Op ons kantoor in Amsterdam en thuis wordt gewerkt aan complexe (financiële) vraagstukken om Nederland duurzamer en innovatiever te maken. We zijn een organisatie met korte lijnen en hebben op dit moment 75 medewerkers in dienst en hebben de ambitie om nog verder te groeien. Reken bij ons op een open en transparante sfeer, uitdagend werk en veel ruimte om te ontwikkelen.

Introductie POHV

Kwalitatief goede onderwijshuisvesting voor ieder kind. Dit is de ambitie die wij hebben binnen het Programma Onderwijshuisvesting (POHV). In 2050 dienen alle schoolgebouwen een prettig en gezond binnenklimaat te hebben en zijn alle gebouwen geschikt voor modern en inclusief onderwijs, circulair gebouwd, modulair, (onderwijs)adaptief, minstens energieneutraal en betaalbaar in de exploitatiefase. Met het Programma Onderwijshuisvesting wordt een integrale aanpak ontwikkeld, waarmee de versnelling en kwalitatieve verbetering van de (verouderde) huisvestingsvoorraad gerealiseerd kan worden. Op dit moment is POHV een samenwerking van Invest-NL, Ruimte-OK en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de toekomst wordt het POHV een separate entiteit/organisatie, wat nader ingevuld dient te worden.

In totaal kent de organisatie 3 pijlers met eigen werkstromen:

 1. Pijler 1 bestaat uit het verzamelen, creëren en organiseren van alle relevante data en informatie die betrekking heeft op Onderwijshuisvesting.
 2. Pijler 2 draagt bij aan het standaardiseren van proces- en productstandaarden.
 3. Pijler 3 draagt bij aan het structureren van professionele huisvestingsorganisaties op lokaal en regionaal niveau en de financiële business case voor het POHV.

Dit ga je doen

Als Tactisch inkoper speel je een cruciale rol in het bijstaan van de organisatie over de 3 pijlers van het Programma Onderwijshuisvesting heen. Je taken en verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit het volgende:

 • Coördineren en begeleiden van, adviseren over en ondersteunen bij inkooptrajecten voor leveringen en/of diensten (enkelvoudig-/meervoudig- én Europese aanbestedingsprojecten) inclusief het juridisch beoordelen van inschrijvingen en inkoopcontracten en de bijbehorende algemene voorwaarden. Tevens het binnen budget uit kunnen besteden van de opdrachten en het maken en begeleiden en zorg dragen voor het verkrijgen van ondertekende contracten.
 • Correct en tijdig contractbeheer welke Invest-NL aangaat met externe partijen. Denk hierbij aan: het administreren van inkoopdossiers en het evalueren van contractpartijen.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor zowel medewerkers als managers over alle contracten t.b.v. het project POHV
 • Je beschrijft het inkoop- en aanbestedingsproces, inclusief bijhorende standaarddocumenten en werkt deze uit.
 • Zelfstandig kunnen werken en uitvoeren operationele werkzaamheden.
 • Professional dient minimaal 60% van de tijd aanwezig te zijn op locatie (thuiswerken is bespreekbaar).

Jij hebt

 • Minimaal HBO Werk-denkniveau. MBO niveau 4 volstaat met minimaal 5 jaar ervaring (harde eis).
 • Minimaal 3-5+ jaar ervaring met het begeleiden van minimaal meervoudig-onderhandse en Europees aanbestedingen in de rol van Inkoper in een (semi) overheidsorganisatie (harde eis).
 • Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig uitvoeren en leiden van de voorbereiding, uitvoering en afronding van tenminste 1 Europese aanbestedingsprocedure voor IT in de afgelopen 5 jaar (harde eis)
 • Aantoonbare juridische inhoudelijke kennis van het aanbestedingsrecht Minimaal NEVI 1 publiek (of gelijkwaardig) (harde eis).
 • Nevi 2 publiek (of gewaardig) (pre)
 • Een passie en drive voor het actief realiseren van meer positieve verandering op belangrijke onderwerpen zoals duurzaamheid, impact, energietransitie, technologie en innovatie.
 • Je kan op goed niveau in het Nederlands communiceren (spraak en schrift) met Nederlandse stakeholders en schroomt niet van Engelstalige presentaties, gesprekken of documenten.
 • Je voelt je thuis in een multidisciplinair team, kunt zelfstandig taken oppakken en denkt, naast je eigen werkzaamheden, ook graag met anderen mee.
 • Je bent bekend wat het betekent om in een 'start-up' achtige omgeving te werken waarbij wij gezamenlijk zaken voor elkaar krijgen, terwijl bedrijven en mensen komen en gaan.

Procedure

 • De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een:
  • ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau .
  • ZZP'er met tussenkomst van een bureau maar niet in loondienst.
 • Aanbieden kan tot 17 Juni 2024 om 09:00 uur. Enkel Cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, Cv's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Tarief: €90 - €110 per uur (excl. km-vergoeding, BTW en fee OSS)
 • Startdatum: z.s.m. / per 1 Juli 2024.
 • De intakegesprekken zullen plaatsvinden na 17 Juni op een dinsdag of donderdag.
 • Cv’s (of onder reactie in ESD.Next.) dienen voorzien te zijn van:
  • Korte motivatie (of een losse motivatiebrief opslaan onder documenten)
  • Contactgegevens kandidaat (e-mailadres + telefoonnummer)
  • Beschikbaarheid (startdatum & aantal uren p.w.)
 • Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure en wordt uitgevoerd nadat we arbeidsvoorwaardelijk overeenstemming hebben bereikt.
 • Wanneer een kandidaat wordt aangeboden via een bureau: bij het indienen van een CV is dit tevens een akkoordverklaring bij kosteloze overname na 1850 uur.
 • Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:
  • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding. Indien ZZP’er vanuit een bureau:
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd).
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge.
  • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden.
  • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
Deze vacature is ingetrokken op 13-6-24 om 11:29. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen