Data-architect

De opdrachtgever HDSR

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) staat midden in de maatschappij. Dagelijks werken meer dan 600 enthousiaste en betrokken professionals aan veilige dijken, droge voeten en schoon water in een groot deel van provincie Utrecht en in een deel van Zuid-Holland. We zorgen ervoor dat we hier nú kunnen wonen en werken en zijn volop aan de slag met thema’s als klimaatverandering om dit ook naar de toekomst toe te garanderen. Wil je meer weten over HDSR , klik hier Home - HDSR

Wat ga je doen?

Als data-architect werk je samen met de architecten van de afdeling I&A en de data regisseur binnen HDSR. Op het gebied van data management zijn er nog diverse stappen te zetten. De data architect geeft niet alleen richting aan het vorm geven van de data architectuur, maar ook concreet invulling in de vorm van data-analyse, -modellering. Kortom naast advisering ook implementatie (of vorm geven hiervan voor deeltrajecten die ontstaan). HDSR ziet haar data steeds meer als een belangrijke asset, een belangrijke ontwikkeling die we in de komende periode gezamenlijk in de praktijk gaan brengen. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de data kwaliteit, het inrichten van data governance en het opzetten van een data infrastructuur voor BI, analyses en het genereren van nieuwe inzichten door onze data wetenschappers. Onze ambitie is om organisatie breed data gedreven en asset georiënteerd te gaan werken, dat wil zeggen dat in onze processen en systemen onze ‘waterassets’ centraal staan. Hiervoor is binnen HDSR een “Expert groep data management” in het leven geroepen om vanuit de verschillende disciplines afstemming te zoeken. Met waterassets worden de afvalwaterobjecten (afvalwaterzuiveringen, -gemalen en persleidingen) en de oppervlaktewatersysteemobjecten (watergangen, kunstwerken en waterkeringen) bedoeld. Dit is nog volop in ontwikkeling en daar kan ook jij een grote bijdrage aan leveren! We zijn bijvoorbeeld bezig met de implementatie van een HDSR kennisbank, het inrichten van een data infrastructuur voor BI en analyse en het opzetten van een zogenaamde Object Type Library, zeg maar een wegwijzer voor geautomatiseerde systemen om data en informatie van onze waterassets uit te kunnen wisselen. Hier liggen kansen voor jou als data-architect om een belangrijke bijdrage te leveren!

De ambitie om data gedreven en asset georiënteerd te werken dient verdere uitwerking te krijgen. Een data- en asset georiënteerde architectuur is hierbij een belangrijk fundament. Dit geeft een beeld van zowel de huidige als de gewenste situatie, en de benodigde veranderingen die gecontroleerd doorgevoerd moeten worden. De focus ligt op de data-architectuur, met de raakvlakken naar de processen die de data genereren of gebruiken (procesarchitectuur) en de systemen die de data opslaan of ontsluiten (informatiearchitectuur). Zowel conceptueel als fysiek, en zowel in de huidige als de toekomstige situatie. Daarnaast geeft de architectuur:

 • Inzicht in de gegevensdomeinen die we onderkennen als basis voor een effectieve data management organisatie;
 • Inzicht in de wijze waarop het data landschap is ingericht / is georganiseerd:
  • Welke data wordt in welke bedrijfsprocessen gebruikt;
  • Welke data wordt in welk systeem verwerkt / in welke bron vastgelegd;
  • Eigenaarschap van data en systemen;
  • Gebruik van en toegang tot data;
  • Classificatie van data.
 • Een structuur voor een IT landschap, waarin assets van HDSR centraal staan en gegevens over assets eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in een ‘asset beeld’;
 • Inzicht in de benodigde gegevens (data) integratie en bijbehorende oplossingen;
 • Ondersteuning bij concrete projecten die bijdragen aan data gedreven en asset georiënteerd werken, zoals het kennisbank, BI/data infrastructuur, de Object Type Library (OTL), het Onderhoud Beheer Systeem (OBS) en de Common Data Environment (CDE).
Als data-architect analyseer, ontwikkel en beschrijf je de architectuur en onderliggende project architecturen. De architectuur is enerzijds een middel tot sturing voor informatiemanagement en de implementatie van projecten, hierbij kan je ook technische ondersteuning geven aan een team van ontwikkelaars. Anderzijds geeft architectuur de inhoudelijke kaders, waarbinnen besluiten kunnen worden genomen op het gebied van informatievoorziening en toepassing van technologie. Je bent als architect ambassadeur van de architectuur, je maakt consequenties van besluiten inzichtelijk. Ook ben je aanspreekpunt voor verschillende partijen, houd je rekening met de verschillende belangen. Je maakt gebruik van en werkt mee aan de ontwikkeling van de HDSR Enterprise architectuur en het werken met architectuur bij het waterschap.

In dit team kom je te werken

Je werkt in de afdeling Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Met I&A maken we een inspirerende ontwikkeling door. De afdeling I&A bestaat uit circa 70 medewerkers, verdeeld over de teams Informatiediensten, Automatiseringsdiensten en IT Regie. Centraal daarin staan verbetering van de dienstverlening, beter aansluiten bij de behoeften van de organisatie, professionalisering en wendbaarheid op basis van agile werken. We willen onze data huishouding op orde brengen en houden, met focus op beveiliging en continuïteit. Daarnaast hebben wij een voortrekkersrol in de digitale transformatie voor de gehele HDSR-organisatie. Met de visie op digitale transformatie verandert de organisatie van afdelingsgericht naar procesgericht.

Vanuit de visie op digitale transformatie zijn een viertal bedrijfsdoelstellingen geprioriteerd welke onderling samenhang hebben:

 • Informatieveiligheid op orde;
 • Informatiehuishouding op orde;
 • Data gedreven & asset georiënteerd werken;
 • Digitale Dienstverlening.

Wat maakt jou succesvol?

Je hebt een breed technisch-conceptueel overzicht over het IT-domein. Je voelt je zowel thuis bij het opstellen van kaders en richtlijnen als bij de praktische toepassing daarvan. Je bent zowel conceptueel als pragmatisch ingesteld, resultaatgericht en hebt oog voor kwaliteit.

Je stelt de werkelijke behoefte van de organisatie centraal en bent goed in staat om deze naar boven te krijgen. Je adviseert compact en helder en maakt daarbij goed gebruik van visualisatie. Je bent communicatief, zoekt actief de afstemming en hebt goede sociale vaardigheden en antennes. Met enthousiasme en daadkracht breng je de architectuur onder de aandacht en borg je de naleving daarvan.

 • Je beschikt minimaal over een bedrijfskundige HBO/WO opleiding en/of relevante werkervaring.
 • Je hebt de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Data-architect.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie.
 • Je beschikt over kennis van én werkervaring met data-integratie en cloud migraties.
 • Je adviseert over, en implementeer je de cloud-omgeving op basis van Microsoft Azure en je bent de expert voor een team van ontwikkelaars.
 • Kennis van én werkervaring met (data-)architectuurmethoden en -technieken en overheidsreferentie architecturen zoals de NORA, GEMMA en/of WILMA zijn een stevige pré.

Procedure

 • Het aanbieden kan tot 14 juni om 09:00 uur. Cv's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Let op: bij voldoende aanbiedingen kan de werving eerder worden gesloten en kun je geen kandidaten meer aanbieden.
 • All-in tarief: Schaal 11: €80 - €110 per uur (excl. BTW en fee OSS wordt door de opdrachtgever betaald)
 • Startdatum: 1 Juli 2024.
 • De pre intakes met OSS zullen plaatsvinden op 14 juni gedurende dag via Teams of Telefonisch.
 • De intakegesprekken zullen plaatsvinden na 18 juni om 11:10 en 12:40 uur, bij voorkeur live of anders via teams.
 • Cv’s (of onder reactie in ESD.Next.) dienen voorzien te zijn van:
  • Beknopte motivatie
  • Contactgegevens kandidaat (e-mailadres + telefoonnummer i.v.m. pre intake met OSS)
  • Beschikbaarheid (startdatum & aantal uren p.w.)
 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.
 • Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.
 • Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:
  • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding. Indien ZZP’er vanuit een bureau:
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd)
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge
  • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden. 
Deze vacature is ingetrokken op 14-6-24 om 09:37. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen