Kwartiermaker MVO

DE OPDRACHTGEVER

Stichting RINIS is een organisatie die veilig, gegarandeerd, betrouwbaar elektronisch dataverkeer mogelijk maakt ten behoeve van organisaties met een publieke dienstverlening, en doet dat op een verfrissende en no nonsense manier.

Tot onze klanten behoren ministeries, uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV en de Belastingdienst, van de overheid en private organisaties (zoals zorgverzekeraars en pensioenfondsen). Tegelijkertijd investeren wij in innovaties op basis van onder andere API's, containers (Docker, Kubernetes) en blockchain. Je maakt deel uit van een gedreven team dat meebouwt aan de e-overheid van de toekomst, in Nederland én Europa.

Voor meer informatie zie onze website www.rinis.nl.

Van onze medewerkers verwachten wij de volgende kerngedragingen: pro activiteit, besluitvorming in het team, vragen in belang van onze klanten/producten en transparantie.


De opdracht

In het RINIS jaarplan 2024 is aangegeven dat de organisatie aan de slag wil met Duurzaam Ondernemen. Dit past in overheidsbeleid. RINIS wil hiervoor relevante doelstellingen omarmen, uitvoering geven aan verbeteringen en transparantie geven over haar beleid.

Wij zoeken daarom een kwartiermaker Duurzaamheid om een voorstel te doen voor dit initiatief.

De kwartiermaker moet een voorstel opstellen voor het verder richten en inrichten van de initiatieven binnen RINIS.

RINIS vraagt van de kwartiermaker een voorstel op te leveren voor de aanpak van dit beleid, dat:

 • past bij landelijke en overheidsnormen;
 • past bij de doelen van de organisatie en haar stakeholders;
 • past bij de slagkracht en de omvang van de organisatie.

Als uitgangspunten hiervoor gelden:

 • dat gewerkt wordt aan een gezonde, veilige en leefbare werkomgeving;
 • dat de impact van de werkzaamheden van RINIS en haar medewerkers op het milieu wordt beperkt (inclusief de daarvoor benodigde mobiliteit);
 • dat verspilling (en uitputting) van grond- en hulpstoffen, water en energie wordt voorkomen;
 • dat binnen RINIS én in de keten van haar toeleveranciers gewerkt wordt aan energietransitie, CO2-reductie en aan het uitfaseren van het gebruik van fossiele brandstoffen;
 • dat alternatieven worden toegepast voor grondstoffen die op termijn schaars of moeilijk toegankelijk worden;
 • dat sociale aspecten zoals tegengaan armoede, eerlijke handel en arbeidsparticipatie worden bevorderd;
 • dat een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van natuur, biodiversiteit en groene ruimte;
 • dat in processen en beslistrajecten langetermijndenken wordt gestimuleerd en de aspecten die onderdeel zijn van de zogenaamde ‘people, planet, profit’-gedachte worden meegenomen.

Profiel eisen

De kwartiermaker dient een voorstel op te stellen met daarin een procedure en concrete maatregelen die RINIS in staat stellen:

 • stappen te nemen die een bijdrage leveren aan de ESG doelstellingen en andere relevante normen voor Duurzaam Ondernemen;
 • het bedrijfsbeleid aantoonbaar en transparant te kunnen monitoren en toetsen aan het realiseren van deze doelen, en hierover verantwoording af te kunnen leggen.
 • onderscheid te kunnen maken tussen zaken die moeten en die ‘nice to have’ zijn;
 • de impact van de maatregelen op de ISO 14001 in kaart te brengen

De procedure

Aanbieden kan tot en met woensdag 19 mei 2024 10h00.

CV's worden regelmatig tussendoor beoordeeld door ons en de klant. Indien er eerder dan de deadline een kandidaat is gevonden, kan de aanvraag eerder gesloten worden.

Startdatum: z.s.m.

Enkel CV's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.

 • CV's dienen voorzien te zijn van:
 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid in uren per week
 • Mogelijke startdatum

Let op! Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.

De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau. Het is hierom niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten. Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:

Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding

Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd)

ZZP’er is op de hoogte van de marge

Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden.

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen