Informatieadviseur #2426

OPDRACHT

Over Dienst Toeslagen Vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar; dát is onze missie! Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om Over Dienst Toeslagen Vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar; dát is onze missie! Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar? Het directoraat-generaal Toeslagen werkt voor meerdere opdrachtgevers. Voor het ministerie van SZW voert Toeslagen de kinderopvangtoeslag en het kind gebonden budget uit. Voor het ministerie van VWS betaalt Toeslagen de zorgtoeslag uit. Voor het ministerie van BZK keert Toeslagen de huurtoeslag uit. Met deze financiële bijdragen maakt Toeslagen vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Over de directie Toeslagen Je gaat aan de slag voor de directie Toeslagen. De missie van Directie Toeslagen is om toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind-gebonden budget) rechtmatig, juist en tijdig toekennen en uitbetalen op een efficiënte manier en met minimale inspanning voor de burger. 

De hoofdtaken van Toeslagen zijn: 

 • Het regisseren en uitvoeren van de behandeling van uitval/uitworp, vragen, klachten, bezwaren, beroepen, (intensief) toezicht en overige handhavingsactiviteiten. 
 • Het bewaken van de onderlinge aansluiting van de uitvoerende directies in de keten, en het bijdragen aan effectieve sturing op de voortbrenging van producten en diensten van de keten als geheel..

Jouw rol en uitdaging Vanuit je rol als informatieadviseur implementeer je beleid en de kaders rondom informatiehuishouding bij de directie Toeslagen. Daarnaast ligt de nadruk van de functie op de borging van resultaten en producten van het Programma Informatiehuishouding Open op Orde binnen de directie Toeslagen. Dit programma heeft als opdracht om Dienst Toeslagen te helpen om de kwaliteit van de informatiehuishouding te verbeteren. Je hebt als vertegenwoordiger van de lijnorganisatie een actieve rol in dit programma. In deze rol werk je intensief samen met de andere adviseurs informatiehuishouding van jouw directie. 

Profiel / functie-eisen:  

Tot het takenpakket behoort:

Je houdt je bezig met: 

 • Implementeren van beleid en de kaders rondom informatiehuishouding 
 • Participeren in projecten op het vlak van informatiebeheer en IV. 
 • Beheren en door ontwikkelen informatiebeheerplan 
 • Beheer van de ordeningsstructuur 
 • Uitvoeren van risicoanalyses ( i.s.m risicomanagers ) op het vlak van informatiehuishouding en IT/IV 
 • Collega’s bewust maken van het nut en de noodzaak van een goede informatiehuishouding en zorgen dat ze hier ook naar handelen. 
 • Hét aanspreekpunt voor verantwoord omgaan met gegevens. 
 • Als het nodig is, breng je nieuwe processen in kaart of voer je wijzigingen door op bestaande processen. 
 • Borgen van de gemaakte afspraken en procedures.

Knock-Out Criteria: 

 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk en denk niveau, dit kan aantoonbaar worden gemaakt middels een afgeronde HBO opleiding of minimaal 3 jaar werkervaring in de functie van Informatie Adviseur. 
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring op het gebied van informatiehuishouding, informatievoorziening of informatietechnologie. 
 • De mate waarin de kandidaat kennis heeft van duurzame toegankelijkheid van informatie, selectielijsten, bewaren en vernietigen, openbaarmaking, documentmanagement en archiefbeheer. 
 • De mate waarin de kandidaat kennis heeft van wet- en regelgeving rondom archivering en document- en informatiehuishouding, zoals de Archiefwet, de Wet open overheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 • De mate waarin de kandidaat in staat is om processen te overzien en de vertaalslag maken naar de inrichting van de informatiehuishouding. 
 • De mate waarin kandidaat ervaring heeft met analyse en probleemoplossingen

Competenties: 

 • Analyseren 
 • Flexibiliteit 
 • Plannen en organiseren 
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
 • Resultaatgerichtheid

Procedure:

 • Aanbieden kan tot en met: 12-06-2024 14h00
 • Beschikbaarheid vanaf: 17-06-2024
 • Let op: Alleen kandidaten waarbij het eigen e-mailadres en het telefoonnummer worden meegezonden worden geselecteerd om te worden aangeboden.
 • Dag voor gesprekken wordt verwacht op: 17-06-2024 dan wel in nader overleg (bereid kandidaten hierop voor) 
 • Tarief: Schaal 13 Medior Inhuursegment IT Ontwikkeling vanaf € 100,00 tot en met € 108,25
 • Enkel cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, cv's die per e-mail of andere communicatiekanalen verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Als de kandidaat verder gaat in de procedure wordt gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentiechecks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.
 • Per leverancier mogen er max. 3 kandidaten worden aangeboden.

cv's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

De Belastingdienst wenst inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, de nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst. Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Voor deze aanvraag is vanuit de belastingdienst zelf besloten dat ZZP of DGA inzet niet is toegestaan!

Deze vacature is ingetrokken op 12-6-24 om 15:25. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen