Product Owner

Let op! alleen volledig geanonimiseerde cv's worden in behandeling genomen

Inhoud van de opdracht

BIJ12 werkt – als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg – voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening, beheren applicaties voor de provincies en spelen een rol in de uitvoering van provinciale regelingen. Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl. BIJ12 wil hét informatieknooppunt voor de fysieke leefomgeving zijn voor provincies. De unit GBO zorgt voor het beheer en de (door)ontwikkeling van gemeenschappelijke informatieproducten en - systemen die provincies en hun ketenpartners ondersteunen bij de uitvoering van taken op diverse beleidsterreinen.

Een aantal van de informatieproducten is verouderd en wordt in de komende maanden (deels) nieuw gebouwd. Het gaat om Ibis (informatie over bedrijventerreinen), Provisa (Provinciale Selectielijst Archieven) en Archeodepot (informatie over opgegraven archeologische monumenten). De herbouw vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de basisinfrastructuur die bij BIJ12 wordt ingericht. De basisinfrastructuur bestaat uit een aantal standaard componenten (bv voor gebruikersbeheer en dataverwerking en -opslag) en een set voorkeurssoftware. Met deze basisinfrastructuur willen we het ontwikkelen en beheren van informatieproducten sneller, makkelijker en goedkoper maken. De aanpak van de herbouwtrajecten vindt plaats volgens de Agile-methodiek

Wij zoeken een Product Owner voor 32-36 uur per week voor de herbouwtrajecten van genoemde drie applicaties.

Eisen:

 • Werkervaring op Hbo-niveau of hoger;
 • Werkervaring als Product Owner van informatiesystemen (minimaal 5 jaar in de afgelopen 10 jaar);
 • Werkervaring met het samenwerken met belanghebbenden en externe leveranciers (minimaal 1 jaar in de afgelopen 5 jaar);
 • Aantoonbare werkervaring met Agile methodiek (minimaal 1 jaar in de afgelopen 5 jaar);

Werkzaamheden:

Als Product Owner ben je het centrale aanspreekpunt van het scrumteam en stakeholders en ben je verantwoordelijk voor de vertaling van opgaven voor vernieuwing en te realiseren klantwensen naar een afgewogen en afgestemde prioritering en planning voor het team. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het prioriteren van ontwikkel- en beheertaken, het opstellen en actueel houden van de back log en de communicatie hierover naar het team en de klanten. Je vraagt opdrachtgevers en belanghebbenden naar hun doelen, wensen en prioriteiten en stemt deze af en stuurt gericht op realisatie daarvan. Je houdt daarbij de aandacht voor functionele wijzigingen en technische wijzigingen in evenwicht. Je kijkt vooruit en brengt in beeld welke capaciteit nodig is. Je brengt samen met het scrumteam mogelijke risico’s en complicaties in kaart, benoemt de consequenties ervan, werkt alternatieven uit, neemt maatregelen en reageert met daadkracht. Je zorgt voor rust zodat het scrum-team en externe medewerkers in een mixed team met focus werken aan de opgave om de ontwikkeling naar ‘open data’ vorm te geven terwijl de kernprocessen van verzamelen, validatie en beschikbaar stellen door blijven lopen. Je werkt nauw samen met de coördinator en draagt bij aan een goede samenwerking binnen de unit en met de andere onderdelen van BIJ12. Ook werk je mee aan unit-brede opgaven en zoek je actief afstemming met je collega’s van de unit Gemeenschappelijke beheerorganisatie die zich bezighouden met het beheer van andere applicaties voor provincies. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de werkwijzen en processen in de organisatie.

Eigenschappen:

 • Je bent een ervaren, gecertificeerde Product Owner die affiniteit heeft met de beleidsterreinen van de provincies.
 • Je bent een echte teamspeler die goed kan prioriteren, organiseren en keuzes en beslissingen durft te maken en nemen.
 • Je werkt gestructureerd en precies.
 • Je bent je bewust van de ontwikkelingen, processen en belangen binnen en buiten de organisatie en houdt hier rekening mee bij de invulling van je taken.
 • Je bent transparant in je communicatie met je interne opdrachtgever, team en stakeholders en hebt een proactieve en klantgerichte houding.
 • Ervaring met JIRA Software is een pré

Gewenste eindresultaat:

 • Eind 2024 is er voor genoemde 3 applicaties een Minimal Viable Product ontwikkeld

Overeenkomst:

De beoogde overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 maanden, startend op 1 juli 2024 voor bepaalde tijd, en zal van rechtswege eindigen op 31 december 2024 met optie tot verlenging van 3 maal 6 maanden met een opzegtermijn van één maand. Verlengingen geschiedt onder dezelfde voorwaarden.

PROCEDURE

Aanbieden kan tot en met 14 juni 12h00. 

Enkel CV's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.

Let op! Alleen geanonimiseerde cv's worden in behandeling genomen.

Per leverancier mogen er max 2 kandidaten worden aangeboden

CV's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid:
 • Mogelijke startdatum

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.

BIJ12 wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.

Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:

 • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding
 • Indien ZZP’er:
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd)
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge
  • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden.
Deze vacature is ingetrokken op 14-6-24 om 09:24. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen