Procesbeschrijver AO/IC

OPDRACHTOMSCHRIJVING

Tegen de achtergrond van een toenemende belangstelling voor informatiehuishouding in de afgelopen jaren en naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft de Belastingdienst een regieprogramma Informatiehuishouding op Orde Belastingdienst ingesteld: PRIO BD.

Het regieprogramma heeft als doel binnen de Belastingdienst in controle te komen ten aanzien van de informatiehuishouding (governance en instrumenten om de stand van zaken te meten, weten en verbeteren) en deze in te richten op open, transparante en controleerbare wijze. 

Om dit te kunnen doen dient de belastingdienst stappen in de juiste volgorde te zetten, nl te beginnen met de basis. De basis begint met het in kaart brengen van de processen aan de hand van procesbeschrijvingen, procesrisico’s en beheersmaatregelen en door middel van interne controles (ICs) te controleren of hetgeen wat we bedacht hebben ook daadwerkelijk de lading dekt.

Om de basis op orde een boost te geven zoekt de Belastingdienst Corporate Dienst Vak-techniek een procesbeschrijver Administratieve Organisatie/Interne 

Controle (AO/IC). Deze procesbeschrijvers zijn verantwoordelijk voor het beschrijven v.d. processen en interne controles en de werkzaamheden die daarbij horen.

De procesbeschrijvers worden begeleid en gemonitord door het Bureau Directeurs-Ondersteuning (BDO) van CD VT.

Verwachting is dat we eind 2024 de processen en werkinstructies hebben beschreven.

Daarna word je ingezet op het raakvlak van processen en Informatiehuishouding (IHH). Dit betekent dat je onder begeleiding van de IHH functionaris de processen/informatie voortvloeiend uit die processen tegen de zogeheten selectielijst houdt, zodat inzichtelijk wordt hoe lang bepaalde informatie bewaard moet worden. Hiermee samenhangend zul je de teamleiders ook (waar nodig) ondersteunen bij het opzetten van een goede ordeningsstructuur en de IHH functionaris ondersteunen bij de uitvoering van bepaalde IHH activiteiten.

TAKEN EN ACTIVITEITEN:

Het zelfstandig opstellen van AO/IC (administratieve organisatie/interne controle)-procesbeschrijvingen voor de aangegeven processen uitvoeren conform het AO/IC kader van de Belastingdienst, dit houdt in:

 • Sleutelfiguren m.b.t. het proces waarvoor een AO/IC benodigd is interviewen, rode draden uit interviews en eventuele (aangeboden) stukken halen, dit vastleggen en voor hoor en wederhoor aanbieden bij de personen die betrokken zijn vervolgens proces beschrijven
 • Risico’s -en beheersmaatregelen i.s.m. betrokkenen vaststellen en risicoregister invullen.
 • Kwaliteitstoets, zorgen dat de procesbeschrijving en werkelijkheid (IST) overeen komen
 • Vastlegging AO/IC procesbeschrijving en oplevering aan de proceseigenaar
 • Validatie, vaststellen document met processchema, AO/IC procesbeschrijving, risicoregister en controlelijst
 • Aanbrengen ordeningsstructuur, welke vastleggingen vinden plaats, waar worden deze vastgelegd en hoe staat het met het beheer ervan (Informatiehuishouding)

Let Op:* 

 • bij bovenstaande stappen dient er vanuit het kader AO/IC hoor -en wederhoor plaats te vinden met bijbehorende dossiervorming.
 • (Kader AO/IC en andere relevante informatie t.b.v. de uitvoering van de AO/IC’s zullen gedeeld worden met de procesbeschrijvers)
Overige activiteiten die binnen dit spoor zullen worden verricht bestaan, onder andere, uit:
 • a. Lijnmanagement helpen met opzet en uitvoering IC
 • b. Overleggen inplannen en bijwonen om de AO/ICs uit te kunnen voeren, voortgang te bewaken, maar ook om relevante (algemene) info op te halen t.b.v. het werk.
 • c. Begeleiding, voortgang en monitoring zal vanuit CD VT BDO plaatsvinden
 • Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. de AO/IC/processen.

FUNCTIE-EISEN/ Minimale functie-eisen:

 • Kennis/afgeronde opleiding en of ervaring van Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, Control of Auditing.
 • Ervaring met het opstellen van procesbeschrijvingen, risicoregisters en uitvoeren IC’s bij de overheid.
  Kennis van AO/IC en soortgelijke opdrachten uitgevoerd hebben is een pré.
 • Kennis van AO/IC en soortgelijke opdrachten uitgevoerd hebben is een pré.
 • Zelfstandig kunnen werken

Minimale eisen: 

 • Minimaal 3 jaar werkervaring als procesbeschrijver bij de overheid (gemeente, Provincie, Departementen)
 • WO-master als opleiding op het gebied van of Bedrijfseconomie, of Bedrijfskunde, of Control of Auditing.

COMPETENTIES:

 • Analytisch vermogen
 • Procesgericht kunnen denken
 • Goede schrijfvaardigheid, 
 • Interview vaardigheden
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren

PROCEDURE:

 • Aanbieden kan tot en met: 8 maart 15h00 
 • Beschikbaarheid vanaf: 01-04-2024
 • Dag voor gesprekken: Wo. 13 maart in de ochtend (in Rotterdam) ( bereid kandidaten hierop voor) 
 • Tarief: Schaal 13 Segment Bedrijfsvoering vanaf € 102,84 tot en met maximaal € 110,68
 • Enkel cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, cv's die per e-mail of andere communicatiekanalen verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Als de kandidaat verder gaat in de procedure wordt gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentiechecks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.
 • Per leverancier mogen er max. 3 kandidaten worden aangeboden.

cv's dienen voorzien te zijn van:
 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

LET OP: Als de klant verder gaat in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.

De Belastingdienst wenst inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, de nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst. Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

 • ZZP & DGA inhuur is niet toegestaan voor deze opdracht! 
Deze vacature is ingetrokken op 8-3-24 om 16:54. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen