Adviseur Informatie- en kwaliteitsmanagement Integrale Plannen en Projecten

De opdracht

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is op zoek naar een Adviseur Informatie- en kwaliteitsmanagement voor de afdeling Integrale Plannen en Projecten (IPP). 

Taken Informatiemanagement
 • Aanspreekpunt voor informatiezaken (vraag – aanbod, contact met accounthouder ICT, kanaliseren nieuwe I-aanvragen etc.); 
 • Deelname aan informatiecoördinatoren overleg HHSK; 
 • In kaart brengen informatiestromen afdeling IPP; 
 • Opstellen totaaloverzicht van managementinformatie die vanuit IPP aan de organisatie verstrekt wordt; 
 • Trekker van de ontwikkeling om Power BI te gebruiken bij het beschikbaar stellen van deze managementinformatie (dashboards voor managers, opdrachtgevers, projectleiders en programmamanagers), incl. data hiervoor beschikbaar en geschikt maken; 
 • Opstellen totaaloverzicht software in gebruik door IPP. Hierbij aangegeven: eigenaar, functioneel beheerder, contractmanager etc. Periodiek overleg met de betrokken om overzicht up to date te houden; 
 • De afdeling begeleiden in het werken met Teams en Digitale fitheid; 
 • Zorgdragen dat de belangrijkste processen optimaal ondersteund gaan worden door specifieke software (i.p.v. alles in Excel en Word); 
 • Informatiebehoefte crisisorganisatie goed organiseren (app voor handboek, geodata in LCMS etc.); 
 • In overleg met het team Documentatie & Informatie zorgen voor actualiseren van procesbeschrijving in het archiefsysteem Corsa; 
 • Uniforme werkwijzen invoeren rondom informatievraagstukken (welke info leveren aannemers en projectbureaus op elke manier aan en in wel bestandsformat; 
 • In overleg met ICO’s van HHSK
  • Proces flow goed afstemmen met andere afdelingen; 
  • Vraagstukken vanuit de andere afdelingen beleggen binnen de afdeling.
Taken Kwaliteitsmanagement
 • Coördinatie van en ondersteuning in vastlegging van de belangrijkste werkprocessen in een uniforme processentool (bijvoorbeeld in Bizzdesign of Mavim) 
 • MT IPP adviseren bij de invoering van kwaliteitsmanagement (PDCA) 

Functie-eisen

 • Kennis en ervaring met informatiemanagement (ontsluiten van informatie door middel van gebruik van digitale systemen, functioneel beheer, informatiemanager, data analist) 
 • Kennis en ervaring met procesmatig werken / kwaliteitsmanagement. 
 • Kandidaat dient 12 maart tussen 14:00 uur en 15:30 uur beschikbaar te zijn voor het intakegesprek.
Persoonskenmerken
 • Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk 
 • Stevige adviseur 
 • Teamspeler 
 • Analytisch ster

Periode

De start van de werkzaamheden is beoogd per 2 april 2024 t/m 31 december 2024. Verlenging van de opdracht na de einddatum behoort tot de mogelijkheden.

PROCEDURE

 • Aanbieden kan tot en met 8 maart 13:00 uur.
 • Intakegesprekken vinden plaats op 12 maart tussen 14:00 uur en 15:30 uur.
 • Per leverancier mogen er max. 2 kandidaten worden aangeboden.
 • Mocht het zo zijn dat er eerder een geschikte kandidaat wordt gevonden of bij voldoende ontvangen kandidaten, zal de aanvraag eerder sluiten.
 • Alleen aanbiedingen die via ons portaal worden aangeboden, worden in behandeling genomen. CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • CV's dienen voorzien te zijn van:

  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat
  • Woonplaats kandidaat
  • E-mailadres van de kandidaat
  • Uren per week
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

Letop! Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.


Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een externe opgelegd zal worden.

Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd).

Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient dit duidelijk te worden aangegeven in het voorstel.


Deze vacature is ingetrokken op 7-3-24 om 14:34. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen