Lean Specialist

OPDRACHTOMSCHRIJVING

Toeslagen heeft de opgave om jaarlijks voor meer dan vijf miljoen huishoudens meer dan zeven miljoen toeslagen rechtmatig, tijdig en juist toe te kennen en uit te keren. De afgelopen jaar is heel helder geworden dat er grote problemen zijn ontstaan bij de toeslagen voor onder andere de kinderopvang. Hierdoor zijn veel burgers getroffen. 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er sprake is van een combinatie van: 

• een harde regelgeving met een sterk ‘alles of niets’ karakter waardoor veel burgers in de problemen zijn gebracht

• een grote maatschappelijke en politieke druk om fraude te bestrijden 

• het niet hanteren van de menselijke maat in de uitvoering en institutionele vooringenomenheid bij onder meer de aanpak van fraudebestrijding

De komende periode staat in het teken van het herstellen van het geschonden vertrouwen van de burger, het herstellen en mogelijk compenseren van burgers die getroffen zijn. Het beoordelen, herstellen en compenseren wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), die hiervoor speciaal werd ingericht. Daarnaast zijn er drie Commissies in het leven geroepen om de hersteloperatie succesvol te ondersteunen. Naast het cluster KOT bestaat UHT uit Cluster Nieuwe Regelingen (CNR) en Bezwaar, Beroep en Ingebrekestelling (BBI).

TAKEN EN ACTIVITEITEN:

De lean specialist wordt in eerste instantie ingezet bij het Cluster BBI en kan later ook werkzaamheden gaan uitvoeren breder binnen UHT en of DG Toeslagen. UHT wenst in de komende periode op een aantal knelpunten in de organisatie versneld verbeteringen te realiseren. De lean specialist coacht, adviseert en ondersteunt teamleiders en afdelingsmanager(s) binnen BBI om operationeel management en procesverbeteringen door te voeren op basis van de lean principes. 

Tot het takenpakket behoort: 

 • Introduceren bij en coachen van teamleiders en pod coördinatoren in de weekstarts en dag starts in het voeren van de prestatiedialoog en het gebruik van dashboards 
 • Voorbereiden en faciliteren van wekelijkse verbeter overleggen, o.a. door te helpen de meest impactvolle initiatieven te helpen prioriteren 
 • Overzicht houden over lopende verbeterinitiatieven in Pods, teams en op MT-niveau en initiatiefeigenaren coachen/ondersteunen, inclusief waar nodig ondersteunen met eenvoudige analyses om impact van initiatieven te kwantificeren (complexere analyses gaan via een apart data-team) 
 • Zorgen dat verbeteringen door vertaald worden naar het juiste veranderproces (bijv. data, procesregie, kennismanagement) en zorgen dat initiatieven niet dubbelop uitgevoerd worden 
 • Succesvolle verbeteringen helpen uitrollen naar andere Pods en teams.
 • Aantoonbaar bijdragen aan de versnelling en verbetering van de uitvoering van de primaire processen (productiviteit, bewerkingstijd, kwaliteit) 
 • Trainen en coachen van de teamleiders, pod coördinatoren, afdelingsmanager en waar nodig de medewerkers in het continu verbeteren door middel van lean - principes 
 • Kennis en kunde overdragen zodat mettertijd het cluster zelfstandig deze werkzaamheden kan uitvoeren 
 • Meedenken en helpen in het verder neerzetten van continu verbeteren in UHT en DG Toeslagen

FUNCTIE-EISEN/ Minimale functie-eisen:

 • Je beschikt over een Lean Six Sigma Black Belt of bent een Green belt met ervaring. 
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Lean adviseur op team leider niveau 
 • Je hebt toonaangevende ervaring op het gebied van operationeel management en procesverbeteringen en het inbedden van Lean gedachtengoed in cultuur. 
 • Je hebt ervaring in werken met een organisatie die onder druk staat en veel flexibiliteit vereist bij persoonlijk inzet op taken en resultaten 
 • Je kunt schakelen van denken naar doen en bent bereid zelf je handen uit de mouwen te steken 
 • Je hebt ervaring met trainen van anderen en zorgt dat de organisatie zelf vaardig wordt in het toepassen van Lean 
 •  Je neemt de burger en medewerker als uitgangspunt. 
 • De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring bij het UHT

COMPETENTIES:

 •  Organisatiesensitiviteit 
 •  Verbindend 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Accuraat werken 
 • Overtuigingskracht

PROCEDURE:

 • Aanbieden kan tot en met: 6-3-2024 15h00
 • Beschikbaarheid vanaf: 15-4-2024
 • Dag voor gesprekken: dag, tijd, datum in overleg / gesprekken worden gevoerd op locatie (bereid kandidaten hierop voor)
 • Tarief: Schaal 12 Bedrijfsvoering 12 vanaf € 92,63 tot maximaal € 99,51
 • Enkel cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, cv's die per e-mail of andere communicatiekanalen verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Als de kandidaat verder gaat in de procedure wordt gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentiechecks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.
 • Per leverancier mogen er max. 3 kandidaten worden aangeboden.
 • De opdracht is een fulltime opdracht met ingang zo snel mogelijk. Het betreft in eerste instantie een pilot voor 3 maanden met optie tot verlengen.

cv's dienen voorzien te zijn van:
 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

LET OP: Als de klant verder gaat in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.

De Belastingdienst wenst inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, de nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst. Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

 • ZZP & DGA inhuur is niet toegestaan voor deze opdracht! 
Deze vacature is ingetrokken op 6-3-24 om 16:48. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen