Adviseur Datamanagement DG

OPDRACHTOMSCHRIJVING

De Dienst Toeslagen werkt voor meerdere opdrachtgevers. Voor het ministerie van SZW voert Toeslagen de kinderopvangtoeslag en het kind gebonden budget uit. Voor het ministerie van VWS betaalt Toeslagen de zorgtoeslag uit. Voor het ministerie van BZK keert Toeslagen de huurtoeslag uit. Met deze financiële bijdragen maakt Toeslagen vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. 

Vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar; dát is onze missie! Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar? 

Het directoraat-generaal Toeslagen werkt voor meerdere opdrachtgevers. Voor het ministerie van SZW voert Toeslagen de kinderopvangtoeslag en het kind gebonden budget uit. Voor het ministerie van VWS betaalt Toeslagen de zorgtoeslag uit. Voor het ministerie van BZK keert Toeslagen de huurtoeslag uit. Met deze financiële bijdragen maakt Toeslagen vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Voor het programma Informatiehuishouding Open op Orde zoeken wij twee Business Analisten. Het betreft een tijdelijke opdracht van minimaal 5 maanden. Het programma Informatiehuishouding Open op Orde valt onder de Directie Ketenregie. Je legt verantwoording af aan de projectleider Datamanagement, onderdeel van het programma Informatiehuishouding Open op Orde van DG Toeslagen.   

TAKEN EN ACTIVITEITEN:

Voor het programma Informatiehuishouding Open op Orde zoeken wij een adviseur datamanagement. De adviseur datamanagement werkt op het snijvlak van advies, beleidskaders, data en algoritme, datageletterdheid, ICT, wet- en regelgeving en rijksbrede en ministeriele kaders. En draagt op tactisch niveau bij aan de adviesrol op het gebied van Datamanagement binnen Toeslagen. Daarnaast vertaalt de adviseur datamanagement relevante wet- en regelgeving en rijksbrede -en ministeriele kaders naar een uitvoerbare dienstverlening. Dat doet de adviseur datamanagement projectmatig of via agile-werkwijzen, als adviseur voor eventuele aanpassingen. 

Om wat voor producten en diensten het precies gaat? Denk aan advies aan uitvoeringsdirecties over het verbeteren van hun datamanagement, adequaat algoritmebeheer, toezicht op de datakwaliteit van gegevens, document- en archiefbeheer, het opstellen van tactische kaders en processen op datamanagementgebied. Het implementeren van actielijnen van de datamanagementstrategie in multifunctionele teams. Met het rijksbeleid en de marktontwikkelingen komt de adviseur datamanagement tot innovatieve en smart verbeteringen van datamanagement binnen Toeslagen. 

Verder werkt de adviseur datamanagement mee aan de realisatie van het implementatieplan/roadmap van de datamanagementstrategie.  

FUNCTIE-EISEN/ Minimale functie-eisen:

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau op het gebied van datamanagement, data-architectuur, ICT of informatiekunde en/of data - analytics of minimaal HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het werken in projecten of programma’s is een must en je hebt ervaring met business-analyse bij het (door)ontwikkelen van dataproducten;
 • Je hebt (ruime) ervaring met coördinerende en project werkzaamheden en je bent in staat die kennis en ervaring ook toe te passen in deze functie. 
 • Je hebt kennis en ervaring met datakwaliteit, data governance, metadata, datamodelleren, algoritmen, risico analyses, datamanagement, data analyse, data-geletterheid, ethiek en beleidsontwikkeling en implementatie op dit gebied. 
 • Je bent breed geïnteresseerd, onder meer in datamanagement i.r.t. informatievoorziening, en je weet hoe je nieuwe processen en werkwijzen duurzaam verankerd in een organisatie. 
 • Je hebt ervaring met het schrijven van beleidskaders, processen en -notities op tactisch niveau. 
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving rondom datamanagement (DAMA BoK, Nora, standaardisatie, etc.) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Impact assessment mensrechten en algoritme (IAMA) en informatiebeveiliging (BIO). 
 •  Je hebt affiniteit met duurzame toegankelijkheid van data, bewaren en vernietigen, openbaarmaking, data -en documentmanagement en archivering (i.r.t. Wet en regelgeving van de Overheid). 
 • Je kunt een visie verwoorden en uitdragen. 
 • Je bent de resultaatgerichte self-starter met Can - Domentaliteit 
 • Je bent organisatiesensitief en je kunt je verplaatsen in de verantwoordelijkheden die de Dienst Toeslagen draagt 
 • Je hebt aantoonbare ervaring opgedaan en bent succesvol geweest bij de Rijksoverheid en bij voorkeur bij uitvoeringsorganisaties 

Ik hou me bezig met: 

 • Het leveren van een procesmatige bijdrage aan het opstellen van een business glossary; 
 • invulling geven aan het uniform opstellen van algoritmes en het daarbij behorende proces; 
 • Het opzetten van het proces voor een meldpunt data kwaliteits-issues.

Ik zorg ervoor dat: 

 • Inzichten uit gegevens met betrekking tot datakwaliteit worden vertaald naar de juiste adviezen; 
 • Datakwaliteitscontroles worden ontworpen en afgestemd met de business en worden geïmplementeerd; 
 • Inzicht gegeven wordt in waar er verbeterd kan worden m.b.t. datakwaliteit  

Ik ben goed in:

• Het identificeren en verbeteren van de kwaliteit van data-gerelateerde processen en de daarbij behorende gegevensstromen; 

COMPETENTIES:

 • Communicatief vaardig 
 • Analyserend 
 • Creativiteit 
 • Initiatiefrijk 
 • Organisatiesensitiviteit 
 • Overtuigingskracht 

Je bent communicatief sterk en weet hoe je uitdagingen rondom gegevensstromen en de kwaliteit daarvan duidelijk kan structureren in adviezen richting belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 

PROCEDURE:

 • Aanbieden kan tot en met:  06-03-2024 15h00
 • Beschikbaarheid vanaf: 18-03-2024
 • Dag voor gesprekken: nog te beslissen in nauw overleg ( bereid kandidaten hierop voor )
 • Tarief: Schaal 13 Segment IT Ontwikkeling vanaf € 106,16 tot maximaal € 114,24
 • Enkel cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, cv's die per e-mail of andere communicatiekanalen verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Als de kandidaat verder gaat in de procedure wordt gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentiechecks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.
 • Per leverancier mogen er max. 3 kandidaten worden aangeboden.

cv's dienen voorzien te zijn van:
 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

LET OP: Als de klant verder gaat in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces.

De Belastingdienst wenst inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, de nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst. Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.

 • Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:
 • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding

Margebedrag per uur (maximaal € 12.50)

Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1600 uur (maximaal 1 jaar) de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden.

Deze vacature is ingetrokken op 8-3-24 om 11:21. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen