Beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap

Opdracht

Als beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap werk je aan verschillende projecten op gebied van cao en arbeidsvoorwaarden. Ook enkele grote landelijke ontwikkelingen hebben impact op jouw werkveld, zoals pensioen wijzigingen. Jij bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, beheer en de uitvoering van arbeidsvoorwaarden. Jij gaat werken aan visie-, strategie-, en beleidvorming rondom deze thema’s en wordt projectleider van één of meerdere thema’s. Dit doe je in nauwe samenwerking met je Hr-collega’s die allemaal vanuit hun eigen aandachtsgebied(en) aan de Hr-thema’s verbonden zijn. Je schakelt continu en geen dag zal hetzelfde zijn.

Je bent de spil tussen de OR, bestuurder en HR en uiteraard de afdelingen die verder op de relevante thema’s betrokken kunnen zijn. Je neemt deel aan het overleg met de OR. Je bereidt het OR overleg voor met de bestuurder, je maakt annotaties en zorgt voor benodigde verslaglegging. Je zorgt dat acties na OR overleggen worden uitgezet en neemt deel aan relevante OR commissies.

Je legt makkelijk de verbinding met andere teams en afdelingen en gaat op onderzoek uit bij verschillende stakeholders om draagvlak te creëren. Naast de vele interne contacten, ben je ook bezig met het onderhouden van diverse externe relaties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het analyseren van organisatievraagstukken en -situaties op strategisch/tactisch niveau vanuit het Hr-perspectief en adviseer je het MT.

Schakelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau is voor jou geen onbekend terrein. In je adviesrol puzzel je met de mogelijkheden in regelgeving. SBB heeft een eigen CAO, die jaarlijks wordt vastgesteld. Je neemt deel aan het overleg met de vakbonden over de cao en staat voor je advies en je onderbouwt je advies krachtig aan het MT. Je hebt een actieve rol in werkgroepen die gaan over het arbeidsvoorwaarden. Je bent een stevige gesprekspartner die zich helder en resultaatgericht kan uitdrukken. 

Waar kom je te werken

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken binnen SBB samen aan de optimale aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Wij stimuleren en borgen dat kennis en vaardigheden die nodig zijn in de praktijk, terugkomen in het aanbod van opleidingen. SBB brengt elk talent in praktijk. Voor elke student zorgt SBB voor de beste praktijkopleiding en stage met uitzicht op een baan. Daardoor beschikken bedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Een succesvol Nederland vraagt om een beroepsbevolking die zich continu blijft ontwikkelen en duurzaam inzetbaar is.

SBB heeft bij uitstek de expertise om onderwijs en bedrijfsleven te verbinden en draagt daarmee bij aan de duurzame inzetbaarheid van studenten - van jong tot oud, voor nu en in de toekomst - die willen blijven leren in de praktijk. SBB erkent, begeleidt en bevordert de kwaliteit van de ruim 250.000 leerbedrijven waar mbo-studenten terecht kunnen voor hun stage of leerbaan. We onderhouden en ontwikkelen de kwalificatiestructuur, waarin staat wat iedere mbo-student moet kennen en kunnen. We genereren sectorale, landelijke en regionale informatie over de aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt. Deze informatie en infrastructuur zijn uniek. Daarnaast adviseren we op basis van deze data (beleidsmatig) over deze aansluiting.

HR team

Je wordt onderdeel van de Hr-afdeling en samen met 25 collega’s adviseer je de directie, het management en de organisatie. De Hr-afdeling bestaat uit de clusters: Hr-advies, recruitment, personeels- en salarisadministratie, Hr-inkoop, functioneel beheer en SBB Academie.   

Gewenst profiel

Als trekker van de verschillende onderwerpen begeleid je brainstormsessies om vervolgens met werkgroepen te komen tot de uitkomst en hierop beleid te schrijven. Je bent samenwerkingsgericht en een gesprekspartner op alle niveaus in de organisatie, maar je vindt het ook leuk om solistisch te werken. Je weet het spel te spelen binnen een inspirerende, complexe en bestuurlijke omgeving.

Daarnaast zien het volgende graag in jou terug:

 • Je beschikt over een wo werk- en denkniveau met een relevante opleidingsachtergrond.
 • Je hebt minimaal zeven jaar werkervaring binnen het vakgebied arbeidsvoorwaarden.
 • Ervaring binnen de rijksoverheid is een pré, maar zeker geen must.

Competenties
Je beschikt over een goede ontwikkelde proces- en adviesvaardigheden waardoor je resultaatgericht en projectmatig werkt. Je neemt weloverwogen beslissingen en je hebt een zelfstandige proactieve houding waarbij je weet te plannen en prioriteren. Je komt snel tot de essentie van zaken en verwoord dit helder. Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Projectmatig werken
 • Plannen en prioriteren
 • Verbindend
 • Politiek sensitief

Duur van de opdracht 

Startdatum: Voorkeur SBB startdatum in overleg zo snel mogelijk. April 2024 starten de voorbereidingen voor de CAO onderhandelingen.

Duur van de opdracht: 6 maanden, met optie tot verlenging van 2x 3 maanden

Procedure

 • Aanbieden kan tot en met 14 maart 2024 2023 10:00 uur.
 • Per leverancier mogen er max. 2 kandidaten worden aangeboden.
 • Mocht het zo zijn dat er eerder een geschikte kandidaat wordt gevonden of bij voldoende ontvangen kandidaten, zal de aanvraag eerder sluiten.
 • Alleen aanbiedingen die via ons portaal worden aangeboden, worden in behandeling genomen. CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • CV's dienen voorzien te zijn van:

  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat
  • Woonplaats kandidaat
  • E-mailadres van de kandidaat
  • Uren per week
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

Let op! Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.


Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een externe opgelegd zal worden.

Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd).

Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient dit duidelijk te worden aangegeven in het voorstel.


Deze vacature is ingetrokken op 20-3-24 om 11:43. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen