Bestuursadviseurs (Quicklist aanvraag)

Met grote regelmaat zoeken wij voor de belastingdienst 

Voor het opbouwen van onze talentenpool zijn wij op zoek naar bestuursadviseurs die een uitdagende positie zoeken bij de Belastingdienst. Zit jouw kandidaat niet direct op een schopstoel en wil je hem of haar in aanmerking laten komen voor een plek op deze speciale Quick-list? Voor deze type posities kan dat? Stel dan nu je best beschikbare kandidaten voor. 

Bestuursadviseurs

Voor het team Directie Advies en Ondersteuning (DAO) van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) zijn wij op zoek naar een ervaren (bestuurs-)adviseurs: je focus ligt op het cluster Bezwaar, Beroep, IGS en Werkelijke schade of je focust je op generieke thema’s met tevens een duidelijke verbinding naar het cluster Staf. Bij de toeslagenaffaire is gebleken dat er grote problemen zijn ontstaan bij een groep ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen. Vele duizenden ouders zijn gedupeerd door onterechte terugvorderingen, vooringenomen handelen van de Belastingdienst of hardheden in het toeslagenstelsel. Datzelfde geldt voor de betrokken kinderen zelf, en ex-partners die nauw bij de toeslagenaffaire betrokken waren. Daarnaast is gebleken dat er ook bij de huur- en zorgtoeslagen en het kind gebonden budget vergelijkbare fouten zijn gemaakt door de Belastingdienst, die dringend aandacht behoeven.

UHT is ingericht om het geschonden vertrouwen van de burger te herstellen, zorg te dragen voor financiële compensatie en waar van toepassing, het bieden van brede hulp, dit samen met een aantal belangrijke ketenpartners. Voor ons team zijn wij op zoek naar twee analytisch sterke, flexibele en verbindende adviseurs. Je hebt oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, bouwt gemakkelijk een netwerk op en onderhoudt dat actief, je bent oplossingsgericht en “hands on” in een omgeving die onder hoge druk staat. Je bent bovendien in staat om beleidsdoelstellingen te (helpen) vertalen naar praktische uitvoering. Bovenal ben je een teamspeler die in alle hectiek de doelen van de uitvoering samen met de collega’s wil helpen bereiken.

 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur, de betreffende managementlaag en de overige in het omliggende veld relevante stakeholders.
 • Je schrijft waar nodig zelfstandig adviezen en annotaties, en levert inbreng voor beleidsdocumenten.
 • Je draait mee in c.q. adviseert bij activiteiten en projecten gerelateerd aan het aandachtsgebied respectievelijk het cluster, teneinde (mede) de samenhang, consistentie en onderlinge afhankelijkheden te bewaken.
 • Je onderhoudt nauw contact met stakeholders. Je gaat deel uitmaken van het team Directie Advies en Ondersteuning o.a. gevestigd in Utrecht (nabij Utrecht CS). De werkzaamheden vinden plaats zowel op kantoor als vanuit huis.

Kennis en ervaring 

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van bestuursadviseur van een bestuur/directie of eindverantwoordelijke van een grote eenheid of vergelijkbare rol op het vlak van advisering.
 • Ervaring bij de (Rijks)overheid.
 • Ervaring met de hersteloperatie is een duidelijke pré. Affiniteit met bedrijfsvoering en HR is een pré

Functieschaal: 

 • Schaal 13 tussen de €102,84 en de € 110,68 per uur excl. BTW incl. reiskosten en excl. inhuurdesk fees

Competenties

 • Analyseren
 • Bestuurs-sensitiviteit
 • Samenwerken
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Plannen en organiseren

Inzetbaarheid: 

 • Minimaal 32 – Maximaal 36 uren per week
 • 4 maanden of langer met optie tot verlenging 

Standplaats: 

 • Diversen belastingdienst locaties in Nederland mogelijk

Bijzonderheden

 • Er mogen geen ZZP-er of DGA-ers op deze opdracht aangeboden worden
 • Maximaal 3 cv's voorstellen per leveranciers

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen