Senior Veranderkundige Informatiehuishouding op Orde (geen ZZP inhuur)

DE OPDRACHT:

De Belastingdienst is op zoek naar een hands-on veranderkundige die het programma Informatiehuishouding op Orde Belastingdienst (IOO BD) komt versterken, als onderdeel van het centrale programma team. Het programma werkt in verschillende actielijnen (professionals en informatiebeheer, processen, systemen, besturing) aan het op orde brengen van de informatiehuishouding. Het betreft een complexe verandering, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de (informatie)professional. Daarbij is het ook belangrijk dat alle medewerkers binnen de Belastingdienst hun eigen informatie op orde houden en gedrag vertonen waarbij dit voor hen vanzelfsprekend is. En dat het management hier aandacht aan geeft en het goede voorbeeld. Om dit tot stand te brengen is het cruciaal dat verbindingen worden gelegd en iedereen binnen de organisatie wordt meegenomen in de ontwikkelingen die gaande zijn en beseft hoe vanuit de eigen rol en expertise bij te dragen aan een informatiehuishouding op orde.

De verandering die ingezet gaat worden vraagt om een veranderkundige die aandacht heeft voor visie, communicatie, het managen van weerstand, de cultuuraspecten en het betrekken en begeleiden van de organisatie bij de vertaalslag naar de praktijk. Je stapt in op een rijdende trein; waarin je verwacht wordt snel je plek te kunnen innemen. Bovenal is het belangrijk om de veranderopgave in het geheel te blijven overzien, afstemming met reeds lopende initiatieven te blijven zoeken en praktische interventies voor te bereiden en uit te voeren. Daartoe voert de veranderkundige de volgende taken uit:

 • Uitvoeren van de veranderstrategie/plan dat onderdeel is van het bestaande programmaplan. Je bouwt dus voort op de basis welke reeds is gelegd. Daarbij vertalen van de inzichten en ervaringen met de veranderopgave binnen het programma naar adviezen hoe de verandering te implementeren.
 • Zorgen voor de bewustwording van het belang van informatie bij verschillende doelgroepen en hoe eenieder vanuit eigen rol en expertise kan bijdrage aan een informatiehuishouding op orde. Een aantal projecten binnen het programma zijn aangewezen welke hier met name een bijdrage aan kunnen / moeten leveren.
 • Creëren van draagvlak. Bijdragen aan de opzet van benodigde communicatie-, adoptie- en opleidingsactiviteiten.
 • Bewaken en ondersteunen van de verandersamenhang die voortkomt uit de verschillende sleutelprojecten binnen het programma.
 • Actief sturen op de bijdrage van een aantal sleutelprojecten aan de totale veranderopgave en het soepel laten verlopen van veranderingen vanuit die projecten.
 • Zorgen dat veranderingen zichtbaar worden en de urgentie ervan blijven benadrukken.
 • Managen van de voorwaarden voor een succesvolle verandering, alert zijn op obstakels die het verandertraject kunnen vertragen of in gevaar brengen.
 • Nauwe samenwerking met de communicatie adviseurs en andere stakeholders

FUNCTIE EISEN:

 • WO werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring met grote verandertrajecten op het gebied van informatiemanagement, organisatiecultuur, gedrag, samenwerking en verbinding (minimaal 5 jaar)
 • Ruime werkervaring in een bestuurlijk complexe en sensitieve omgeving (minimaal 5 jaar)
 • Ervaring met opdrachten binnen de publieke sector (rijksoverheid, bij voorkeur bij uitvoeringsorganisaties) (minimaal 2 jaar)
 • Ervaring met programma’s en projectmatig werken.
 • Ervaring met stakeholdermanagement en samenwerken met anderen op verschillende niveaus


COMPETENTIES:

 • Sterke analytisch en conceptuele vaardigheden
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgaan met weerstand
 • Verbindend
 • Strategisch denken
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
 • Resultaat- en oplossingsgericht met een praktische & hands-on instelling
 • Zelfstandig
 • Doortastend

PROCEDURE:

 • Aanbieden kan tot en met 27-11-2023 10h00.
 • Tussen € 102,84-€110,68 (Schaal 13 Inhuursegment Bedrijfsvoering)
 • Gesprekken worden gepland in week 48/49
 • Enkel CV's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • Per leverancier mogen er max 5 kandidaten worden aangeboden

CV's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid:
 • Mogelijke startdatum

De Belastingdienst wenst inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, de nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst. Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

 • DEZE AANVRAAG STAAT NIET OPEN VOOR ZZP-INHUUR

Deze vacature is ingetrokken op 29-11-23 om 12:06. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen