Learning & Development Expert/Adviseur

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de belangrijkste wetenschapsfinancier in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van wetenschappelijke en maatschappelijke impact – oftewel het succes van NWO – valt of staat met de inzet, kwaliteit, bevlogenheid en diversiteit van onze medewerkers. We werken elke dag weer aan een inclusieve omgeving waarin alle medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd en betrokken voelen. Een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen kan uitblinken, zich geïnspireerd en gemotiveerd voelt.

Opdracht/ functie omschrijving

De afdeling I&A staat aan de start van een transitie om van een beheer organisatie over te gaan naar een lerende organisatie waar alle medewerkers beschikken over voldoende vakmanschap en waar men werkt volgens een heel nieuw digitaal fundament en een agile werkwijze. Talentmanagers worden ingezet om medewerkers te faciliteren, coachen en begeleiden bij deze verandering en bij hun ontwikkeling. Dit is een nieuwe rol voor ons.

Om medewerkers en talentmanagers binnen de afdeling I&A goed te begeleiden en toe te rusten tijdens en na deze transitie, zijn we op zoek naar een L&D expert die ons op tactisch/strategisch niveau met zijn/haar visie op leren en ontwikkelen gedurende de opstart van dit traject kan adviseren, faciliteren, tools kan aanreiken en kan helpen implementeren zodat we leren en ontwikkelen snel handen en voeten kunnen geven.

Als L&D expert heb je een duidelijk visie op hoe leren en ontwikkelen het beste ingericht moet worden binnen een ICT afdeling. Je , analyseert onze leercultuur en vertaalt jouw visie op leren en ontwikkelen naar concreet beleid en concrete leer- en ontwikkelmethoden en initiatieven en weet leerlijnen, loopbaanpaden en kennis- en skillsmatrixen zo te ontwerpen en in te richten dat zowel medewerkers als talentmanagers goed toegerust zijn om aan de slag te gaan met hun ontwikkel- en loopbaanvraagstukken.

Tegelijk met deze nieuwe manier van werken starten ook 2 talentmanagers. Het is belangrijk dat zij als eerste aan de slag kunnen met bovenstaande zodat zij snel en professioneel hun rol kunnen pakken en medewerkers in het verdere ontwikkeltraject en ontwikkelproces kunnen ondersteunen. De talentmanagers zijn dan ook je klankbord en ‘proefpersoon’ voor alle moois wat we met elkaar gaan ontwikkelen en neerzetten de komende periode.

Op korte termijn is er behoefte aan:

 • Het samen met de medewerker L&D inventariseren van leeroplossingen en leerbehoeften m.v.t vakmanschap van alle I&A medewerkers en in beginsel die van de talentmanagers zodat zij snel en vakkundig hun rol kunnen pakken.
 • Het samen met de medewerker L&D opzetten, inrichten en implementeren van een kennis- en skills matrix voor alle functies binnen I&A. Je zorgt hierbij voor samenhang, actualiteit, relevantie, prioriteren en niveaus.
 • Je maakt de vertaling van de kennis- en skills matrix v op functieniveau naar medewerker en teamniveau en adviseert ons hoe we deze matrix optimaal kunnen inzetten.
 • Je adviseert en faciliteert vervolgens hoe we a.d.h.v. de kennis- en skillsmatrix medewerkers en talentmanagers goed toe kunnen rusten om direct aan de slag te gaan met de nodige ontwikkeling op zowel individueel- als teamniveau.

Ondertussen adviseer en faciliteer je ons bij het verder inbedden van alles wat nodig is om als afdeling I&A een continu lerende afdeling te zijn waar het ontwikkelen van vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling onderdeel wordt van het DNA van de afdeling. Denk hierbij aan:

 • Het vertalen en opzetten van de kennis en skillsmatrix naar leerlijnen en loopbaanpaden. Met behulp van de leerlijnen en loopbaanpaden maken we inzichtelijk hoe medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen in hun huidige functie of hoe ze toe kunnen groeien naar een andere functie binnen I&A.
 • Ook adviseer en draag je actief bij aan het ontwerpen en ontwikkelen van een opleidingsplan op zowel afdeling, team als individueel niveau.
 • Je adviseert en draagt zorg voor een goede toerusting van talentmanagers zodat zij hun rol als talentmanager kunnen pakken en medewerkers goed begeleiden en medewerkers eigen regie kunnen laten nemen bij hun volgen van hun eigen loopbaanpad.
 • Het samen met de medewerker L&D ontwerpen en implementeren van een totaal ICT Academy waarin de kennis- en skillsmatrix, leerlijnen, loopbaanpaden en persoonlijke ontwikkelplannen samenkomen
 • Adviseren en begeleiden bij het inkopen van opleidingsactiviteiten waaronder maatwerkoplossingen.
 • Je adviseert en implementeert een methode voor kwaliteitsborging van alle leerinterventies.

Is er nog tijd over dan adviseer en begeleid je ons bij het opstellen van een visie op continu leren, een praktisch opleidingsbeleid en andere relevante tools die nodig zijn om een lerende afdeling te zijn en te blijven. Dit alles passend bij de veranderopgave en de ambitie van de afdeling en NWO als organisatie.

Bij de uitvoering van deze opdracht word je op operationeel/tactisch niveau ondersteund door een L&D medewerker die alles wat jij adviseert en bedenkt goed kan administreren en organiseren. Tijdens deze opdracht werk je nauw samen met de themaverantwoordelijke voor thema 4 ‘ontwikkelen vakmanschap’ tevens P&O adviseur.

Waar komt de kandidaat te werken

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) is verantwoordelijk voor alle digitale voorzieningen bij NWO en bestaat op dit moment uit vier teams: Systeembeheer, Applicatiebeheer, Informatievoorziening en Werkplekondersteuning. Begin 2024 gaat I&A agile werken, dus in multidisciplinaire teams. Medewerkers behouden hun functie en gaan werken binnen één van de waardestromen: primair proces, secundair proces, digitale werkplek, samenwerkingsplatformen, technologie platformen of data office.

De totale afdeling I&A telt zo’n 45 medewerkers op twee locaties: Den Haag en Utrecht. Zij werken hybride; deels op kantoor en deels thuis. We houden bij NWO van teams met een mooie mix. Qua leeftijden, achtergronden, ideeën en ervaringen. Bij I&A werken doorgewinterde professionals, jonge talenten en alles daar tussenin. Hoe meer verschillende perspectieven, hoe waardevoller. NWO’ers hebben ook veel gemeen: we zijn ambitieus, gedreven door kwaliteit en voelen ons verbonden met ons werk. We willen van elkaar leren en samen beter worden, in een open en prettige sfeer.

Gevraagde opleiding, kennis en ervaring

 • Een aantoonbare afgeronde opleiding op WO niveau, bij voorkeur in de richting Onderwijskunde of opleidingskunde.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Learning & Development (L&D) adviseur (eis).
 • Aantoonbare werkervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van leerinterventies, kennis en skillsmatrixen en leerlijnen (maak dit concreet met voorbeelden in het CV).
 • Aantoonbare ervaring hebt met L&D in een ICT omgeving (pré).
 • Antoonbare werkervaring met agile werken (pré).

Competenties

 • Proactief.
 • Hands on.
 • Daadkrachtig.
 • Didactische visie.
 • Analytisch.
 • Resultaatgericht.
 • Communicatief.
 • Creatief.
 • Teamspeler.
 • Organisatiesensitiviteit.
 • Gevoel voor organisatorische verhoudingen. Je zoekt de verbinding op waar nodig en zorgt voor steun voor jouw voorstellen.

Procedure

 • Aanbieden kan tot 23 november 2023 om 09:00 uur. Enkel Cv's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, Cv's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • All-in tarief: aanbieden kan tot maximaal €105 per uur (excl. BTW & fee OSS).
 • Startdatum: 1 december 2023 (of in overleg 1 januari 2024).
 • De intakegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 27 november.
 • Cv’s (of onder reactie in ESD.Next.) dienen voorzien te zijn van:
  • Korte motivatie (of een losse motivatiebrief opslaan onder documenten)
  • Contactgegevens kandidaat (e-mailadres + telefoonnummer)
  • Beschikbaarheid (startdatum & aantal uren p.w.)
   • Let op: staan deze gegevens er niet in, dan wordt de kandidaat afgewezen!
 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.
 • Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.
 • Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel: 
  • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding. Indien ZZP’er vanuit een bureau:
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd).
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge.
  • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden.
Deze vacature is ingetrokken op 23-11-23 om 09:04. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen