Beleidsmedewerker Natuur

Zit doen in jouw natuur? Ben jij creatief in het vinden van oplossingen? Beschik je over een verbeeldend vermogen en denk je dat je in staat bent Drenthe de komende decennia te laten floreren? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat doe je als beleidsmedewerker natuur

Als beleidsmedewerker natuur adviseer jij op welke wijze de natuur en het landschap optimaal kan worden ingericht voor de Drentse doelen. Je bent verantwoordelijk voor de toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Deze toets je aan de provinciale omgevingsverordening en bestemmingsplannen van de gemeenten. Verder adviseer jij bij de uitwerking van de Drentse Bomen- en Bossenstrategie.

Daarnaast draag je bij aan ecologische kennis in projecten van het team. Projecten waar je aan bij draagt zijn bijvoorbeeld;

 • Actualisatie van het Natuurbeheerplan en het Natuurnetwerk Nederland.
 • Programma Natuurlijk Platteland.
 • Wezenlijke Kenmerken en Waarden.
 • Advies geven aan collega’s die werken aan andere opgaven

Kortom, samen met collega’s binnen en buiten het team benut je kansen voor natuurontwikkeling!
Afhankelijk van je profiel bespreken we de exacte werkzaamheden.

Wie zoeken wij

Thema Natuur valt binnen het Domein Landelijk Gebied. Het team werkt vanuit de nationale opgaven en provinciale Natuurvisie aan het beschermen, beleven en benutten van de Drentse natuur. We werken momenteel aan de programma's Natuurlijk Platteland en Programma Natuur. In deze programma's zijn de natuur-, landschaps- en de landbouwopgave gecombineerd. Ook het versterken van biodiversiteit in het buitengebied en de dorpen en steden maakt onderdeel uit van de provinciale opgave.

We zijn een enthousiast team dat werkt vanuit drie clusters; Natuurnetwerk Nederland, VHR / Natura 2000 en Natuurinclusief Drenthe (natuur buiten de natuurgebieden). Elk cluster heeft zijn eigen speerpunten maar we werken nauw samen omdat de grote opgaven voor herstel en behoud van biodiversiteit alleen in samenhang gehaald kunnen worden. Als beleidsmedewerker Natuur ben je breed inzetbaar voor alle drie de clusters, maar ligt je focus bij Natuurnetwerk Nederland. Hierbij werken we nauw samen met het thema Landbouw & Landgebruik (met o.a. de clusters Landbouw en Grond), thema Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving. De ruimtelijke afstemming vindt plaats met het thema Ruimte & Wonen. Daarnaast werk je samen met onze uitvoeringsorganisatie Prolander.

Je bent een doelgericht persoon met bestuurlijk-ambtelijke sensitiviteit gericht op concrete resultaten. Daarnaast ben je gericht op samenwerken en creatief. Je kunt goed plannen, organiseren en analyseren en bent communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast herken je jezelf in de volgende punten:

 • Een afgeronde opleiding op HBO of academisch niveau.
 • Ervaring met (praktisch) natuurbeheer en natuurontwikkeling.
 • Kennis over landschapsecologie
 • Kennis over ruimtelijke ordening

PROCEDURE

Aanbieden kan tot en met 17 november 2023 10h00. CV's worden dagelijks beoordeeld en eventueel doorgezet naar de klant.
Enkel CV's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
Mocht het zo zijn dat er eerder een geschikte kandidaat wordt gevonden dan zal de aanvraag eerder sluiten.

Per leverancier mogen er max 2 kandidaten worden aangeboden

CV's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid:
 • Mogelijke startdatum

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.

De klant wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.

Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:

 • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding
 • Indien ZZP’er:
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd)
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge
  • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden.
Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen