Trainer Klantenservice (Arnhem)

Omschrijving project/werkzaamheden

Hoofddoel van deze opdracht is het opzetten en uitvoeren van trainingen voor zittende en nieuwe klantenservice medewerkers in Arnhem. In deze opdracht werk je samen met de KS Teammanager, de manager Kennismanagement en de mentoren. Deze laatste groep kunnen ook ingezet worden voor de uitvoering van de trainingen.

De trainer is verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van het curriculum/leerplan voor Klantenservice. Dit gaat om een leerplan voor zowel nieuwe- als zittende medewerkers van de divisie klantenservice. De trainer zorgt voor het vormgeven en uitvoeren van trainingen. Het betreft trainingen op procesinhoudelijk gebied en training op vorm en basiscommunicatie zoals de huisstijl van de klantenservice deze voorschrijft.

Als trainer ben je in staat om leerdoelen te bedenken die zich lenen voor de te leren stof, een training te ontwerpen en deze op een didactische wijze weet te presenteren. De trainer zorgt voor de juiste lesmethodes en afwisselende werkvormen die passen bij de gestelde doelen en doelgroep. De trainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van bijbehorend trainingsmateriaal bij de diverse werkvormen, zoals presentaties en e-learningmodules. Je zorgt daarbij ook voor voldoende passende evaluatiemiddelen, zodat goed kan worden getoetst hoe het leerproces van de cursist verloopt. Je bent kritisch en evalueert na elke training hoe het is gegaan en denkt continu na over wat wel- en niet werkt om zo de training in zijn algemeenheid continu te verbeteren.

Je evalueert samen met teammanagers en teamcoaches van de Klantenservice hoe het leerproces verloopt en adviseert op basis daarvan over vervolgtrainingen. Je zorgt ervoor dat er diverse trainingsmodules en cursussen beschikbaar zijn voor de meest voorkomende leerdoelen, die ingezet kunnen worden wanneer dat nodig is.

Hoofdtaken

 • Ontwerpen van curriculum/leerplan voor klantenservice
 • Ontwerpen en onderhouden van trainingen en opleidingsmateriaal
 • Stimuleren van leren
 • Begeleiden van groepsprocessen / uitvoeren van trainingen samen met mentoren
 • Je begeleidt en coacht mentoren bij het uitvoeren van trainingen
 • Presenteren en organiseren

 • Evalueren en verbeteren van Klantenservice opleidingen
 • Afstemmen met stakeholders binnen Klantenservice
 • Adviseren op tactisch en strategisch niveau op het gebied van opleidingen binnen Klantenservice

Competenties

 • Communicatieve vaardigheden
 • Didactische en coachende vaardigheden
 • Analytisch vermogen
 • Resultaatgericht
 • Projectmatig werken
 • Initiatief nemen
 • Samenwerken
 • Klantgericht

PROCEDURE

Aanbieden kan tot en met 29 maart 2023 10h00. CV's worden dagelijks beoordeeld en eventueel doorgezet naar de klant.
Enkel CV's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
Mocht het zo zijn dat er eerder een geschikte kandidaat wordt gevonden dan zal de aanvraag eerder sluiten.

CV's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid:
 • Mogelijke startdatum

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.

Het CBR wil inhuuropdrachten sluiten met een zo kort mogelijke keten, voorkeur gaat uit naar een medewerker in loondienst of een ZZP’er zonder tussenkomst van een bureau.

Het is niet toegestaan om medewerkers in loondienst bij een ander bureau voor te stellen.

Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:

 • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding
 • Indien ZZP’er:
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd)
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge
  • Leverancier gaat ermee akkoord dat na 1850 uur de bureaumarge vervalt en de inhuuropdracht direct wordt gesloten wordt met de ZZP’er zonder dat een concurrentiebeding, relatiebeding of ander beding aan een Externe opgelegd zal worden.
Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen