Projectleiders Innovatieve dienstverlening en Skills

De Projectenpool is op zoek naar twee (mogelijk 3 of 4) enthousiaste en ervaren projectleiders voor Innovatieve dienstverlening en het programma Skills ten behoeve van het nieuwe overheid brede programma Werk aan Uitvoering ter verbetering van de publieke dienstverlening. Word je blij van projecten rondom klantgerichte dienstverlening? Of wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van CompetentNL, zodat een betere matching gerealiseerd kan worden tussen werkgever en werknemer? Lees dan verder!

De opdrachtgever

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken binnen SBB samen aan de optimale aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Wij stimuleren en borgen dat kennis en vaardigheden die nodig zijn in de praktijk, terugkomen in het aanbod van opleidingen. SBB brengt elk talent in praktijk. Voor elke student zorgt SBB voor de beste praktijkopleiding en stage met uitzicht op een baan. Daardoor beschikken bedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Een succesvol Nederland vraagt om een beroepsbevolking die zich continu blijft ontwikkelen en duurzaam inzetbaar is.

SBB heeft bij uitstek de expertise om onderwijs en bedrijfsleven te verbinden en draagt daarmee bij aan de duurzame inzetbaarheid van studenten - van jong tot oud, voor nu en in de toekomst - die willen blijven leren in de praktijk. SBB erkent, begeleidt en bevordert de kwaliteit van de ruim 250.000 leerbedrijven waar mbo-studenten terecht kunnen voor hun stage of leerbaan. We onderhouden en ontwikkelen de kwalificatiestructuur, waarin staat wat iedere mbo-student moet kennen en kunnen. We genereren sectorale, landelijke en regionale informatie over de aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt. Deze informatie en infrastructuur zijn uniek. Daarnaast adviseren we op basis van deze data (beleidsmatig) over deze aansluiting.

De opdracht

SBB zoekt op dit moment twee projectleiders voor:

1. Innovatieve dienstverlening
SBB is een organisatie die zich voortdurend door ontwikkelt. Er zijn vragen naar nieuwe of verbeterde dienstverlening, maar ook in onze interne organisatie zijn we voortdurend alert of de bestaande processen nog aanpassing nodig hebben om de klantvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Veel van de projecten die er in de komende periode uitgevoerd moeten worden, bevinden zich op het snijvlak van innovatieve dienstverlening en IT. Er is al een enthousiast team met projectleiders die hiermee aan het werk is. Jij wordt aan dit team toegevoegd waar jij je eigen projecten zelfstandig en gestructureerd gaat realiseren.

2. Programma Skills: Ontwikkeling van een gezamenlijke skillstaal voor Nederland
De arbeidsmarkt is enorm in beweging. Om inzetbaar te zijn én te blijven, is het noodzakelijk dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Steeds vaker wordt gevraagd naar de ontwikkeling van skills: vakkennis, vaardigheden en persoonlijke competenties. Door een focus op skills en gerichte scholing kunnen meer mensen een duurzame plek op de arbeidsmarkt bemachtigen.

Het helpt dan als er een gezamenlijke skillstaal komt, zodat duidelijk is voor iedere stakeholder welke skills nodig zijn op de arbeidsmarkt en welke scholing daarbij past. In opdracht van de ministeries van OCW en SZW ontwikkelen SBB, UWV, TNO en CBS die skillstaal gemeenschappelijk. Zo komen ontbrekende skills sneller in beeld en kunnen ze gekoppeld worden aan relevante opleidingen.

Als projectleider voor het programma Skills draag je bij aan de realisatie van het Skills-programma, een programma met veel exposure en grote strategische, maar ook maatschappelijke impact. Je werkt in opdracht van de programmamanager samen met twee andere projectleiders en verschillende experts van SBB en daarbuiten. Je focust je op de (inhoudelijke en technische) verbinding tussen skills-informatie in de kwalificatiestructuur, in beroepeninformatie en andere bronnen. Om te zorgen dat de skillstaal voldoet aan de behoefte van de markt, begeleid je pilots en verken je op welke manier ook andere onderwijssectoren dan het mbo aangesloten kunnen worden. Om dat te bereiken werk je intensief samen met de vakexperts van SBB en met externe partijen die mee gaan bepalen wat de structuur en inhoud moet zijn.

Functie-inhoud

Je werkt samen met de andere projectleiders uit de Projectenpool. Dit team wordt aangestuurd door de teammanager en inhoudelijk worden de projecten aangestuurd door specifieke opdrachtgevers. Als projectleider heb je de opdracht ervoor te zorgen dat de projectdoelstellingen in een klantgerichte context behaald worden. Projecten waar je aan werkt hebben allemaal een IT-component en zijn innovatief van karakter. Daarnaast word je ook betrokken bij het implementatietraject.

Als projectleider stuur je op het behalen van projectdoelstellingen, waarbij je zelf ook de handen uit de mouwen steekt en meewerkt om de resultaten te behalen. Je werkt continu aan een zo goed mogelijk op de klantgroepen afgestemde dienstverlening. Je bent gedurende het hele project bezig met plannen, realiseren en implementeren van proces-, organisatie- en systeemveranderingen, waarbij vertaling van trends in praktische voorstellen onderdeel van een projectplan is. Gedurende je project(en) voer je controles uit, los je problemen op, heb je oog voor kwaliteit- en klantservicestandaarden, beheer je actielijsten en rapporteer je over voortgang en productiviteit. Je bent verantwoordelijk voor het plannen van benodigdheden en resources, financiële planning, inschatten uitgaven, analyseren afwijkingen en het initiëren van corrigerende maatregelen. Kortom: alles wat nodig is om het project of de diverse kleinere projecten tot een succes te maken. Je bent van begin tot eind medeverantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten conform doorlooptijd, budget en oplevercriteria.

Profiel

We zijn een goede match als:

 • Je beschikt over een wo-werk- en denkniveau.
 • Je twee tot vijf jaar ervaring hebt met complexe multidisciplinaire projecten (o.a. met projectmanagement Prince2) met een strategisch belang voor de organisatie, waarbij een of meer externe partners betrokken zijn.
 • Je hebt ervaring met (publieke) dienstverlening in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent in staat om oplossingsgerichte verbindingen te leggen tussen de verschillende klantgroepen en belanghebbende partijen.
 • Je activiteiten kunt coördineren op alle aspecten rondom organisatie, processen, administratie, financiën, informatie en techniek.
 • Je weerstand niet uit de weg gaat, maar het gesprek zoekt op om in gezamenlijkheid tot een effectief resultaat te komen.
 • Je de taal van de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs kent.
 • Je kennis van het (beroeps)onderwijs hebt (is een pre)
 • Je affiniteit hebt met projecten met een IT-component en kunt denken en handelen vanuit het perspectief van de klant.


Planning en omvang van de opdracht

Inzet is voor de periode vanaf februari 2023 (zsm) voor 32-40 uur/week gedurende een half jaar. Optioneel kan deze opdracht met 3 maanden verlengd worden (maximale verlengingsduur is 12 maanden).

De procedure

 • Aanbieden kan tot en met 1 februari 2023 om 11:00 uur.
 • Startdatum: z.s.m.
 • Enkel CV's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • CV's dienen voorzien te zijn van:
  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat
  • Woonplaats kandidaat
  • Uren per week
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

Letop! Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten. Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:

 • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding.
 • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd).
 • ZZP’er is op de hoogte van de marge.


Deze vacature is ingetrokken op 1-2-23 om 11:39. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen