Projectleider Vidente

De opdrachtgever HDSR

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) staat midden in de maatschappij. Dagelijks werken meer dan 600 enthousiaste en betrokken professionals aan veilige dijken, droge voeten en schoon water in een groot deel van provincie Utrecht en in een deel van Zuid-Holland. We zorgen ervoor dat we hier nú kunnen wonen en werken en zijn volop aan de slag met thema’s als klimaatverandering om dit ook naar de toekomst toe te garanderen. Wil je meer weten over HDSR , klik hier Home - HDSR

We zijn op zoek naar een technisch projectleider VIDENTE die, indachtig de huidige stand van zaken, ons richting overdracht van eigenaarschap gaat helpen. Daarvoor dienen met name een aantal technische zaken in de VIDENTE front- en back-end worden verbeterde (zoals de kwaliteit van de hydrologische verwachtingen) en zaken op het vlak van interne communicatie en afstemming met opdrachtgever en portefeuillehouder. Verdere taken zijn onder andere:

 • Projectleiding, proces coördinatie, bewaking planning en budgetten, communicatie.
 • Coördineren van procesmatige activiteiten, afstemming met diverse actoren (waaronder het datamanagement traject).
 • Stukken schrijven.
 • Projectgroep-overleg organiseren.
 • Zorgen voor unity in het projectteam, planningen halen, budgetbewaking.
 • Afstemming met relevante MT leden en VIDENTE gebruikersgroepen.
 • Informeren/overleggen/afstemmen met de opdrachtgever: Ronde Tafel Waterbeheer (RTWB; bestaande uit management WB en OSA).

Wij vragen

 • Technisch projectleider met een gemiddelde inzet van 8-12 uur per week.
 • Aantoonbaar in staat om een ingewikkeld project op het raakvlak van Waterbeheer & ICT te leiden, inclusief de daarvoor noodzakelijke pluriforme opbouw van het projectteam en gebruikersgroepen.
 • Start uiterlijk 13-2-2023 met een looptijd van 4 maanden met de mogelijkheid voor verlenging tot en met overdracht eigenaarschap aan de afdeling Waterbeheer.

Afdelingsinformatie

De opdracht wordt uitgevoerd vanuit de afdeling OSA (Ontwikkeling, Strategie & Advies), maar er zal zeer nauw worden samengewerkt met de afdeling Waterbeheer. Dit betekent dat er sprake is van een multidisciplinair team bestaande uit operationeel peilbeheerders en hydrologen, waarbij er ook afstemming plaatsvindt met medewerkers van het calamiteiten. Daar de ontwikkeling van en BOS een grote ICT-component kent zal ook afstemming met de afdeling I&A tot het takenpakket horen.

Context

Op 1 april 2019 is de eerste versie van het BeslissingsOndersteunendSysteem (BOS) VIDENTE 0.1 opgeleverd en in gebruik genomen. We gaan nu op weg richting VIDENTE 1.0. Bij de ontwikkeling van VIDENTE is gekozen voor een zogenaamde roadmap approach. Dat wil zeggen dat we niet in een keer een groot, ingewikkeld, alles overkoepelend en overrulend BOS willen bouwen. In schril contract daarmee willen we in de loop van de tijd, en dus gestaag, een systeem ontwikkelen, in samenspraak met de VIDENTE gebruikersgroepen, dat uiteindelijk gaat voldoen aan een uitputtende set aan functionele wensen. VIDENTE 0.1 is in termen van complexiteit relatief eenvoudig van opbouw en functionaliteit en verschaft slechts vrijblijvende informatie over de staat van het huidige en mogelijke weer- & watersysteem. De volgende versie (VIDENTE 1.0) bevat al meer complexiteit, waarmee er ook extra technische uitdagingen zijn ontstaan.

VIDENTE 1.0 is volgens een 4 fasen plan uitgevoerd: De Bouw-fase (afgerond), de Implementatiefase (afgerond), de Nazorgfase (zou dit jaar worden doorlopen maar staat thans on hold) en de Beheer&Onderhoudsfase (gepland na de overdracht van het eigenaarschap van de afdeling Ontwikkeling, Strategie & Advies naar de afdeling Waterbeheer).

Criteria

 • Minimaal een afgeronde HBO/WO-opleiding.
 • Minimaal 3 aantoonbare ervaring op het vlak van projectleiding.
 • Minimaal 3 aantoonbare werkervaring bij waterschappen op het vlak van waterbeheer.
 • Aantoonbare kennis van ICT kerntaken van het waterbeheer.

Competenties

 • Wij zoeken iemand die naast kennis en ervaring ook in staat om is om soepel tussen inhoud en proces te kunnen schakelen. Verder zijn de volgende competenties ook belangrijk:
 • Je communicatieve vaardigheden zijn goed ontwikkeld.
 • Je weet de juiste contacten te leggen voor steun en medewerking om de doelen te bereiken.
 • Je bent resultaatgericht, kunt plannen en organiseren en anticipeert op toekomstige risico’s en ontwikkelingen.
 • Je hebt analytisch vermogen en komt tot bruikbare alternatieve handelswijzen.
 • Je staat stevig in je schoenen.

PROCEDURE

 • Aanbieden kan tot 2 februari 2023 om 09:00 uur
 • Pre intakes worden tussentijds ingepland 
 • Gesprekken worden via Teams ingepland op 7 februari tussen 9:00 en 11:00 uur. 
 • Startdatum is 13 februari 2023
 • CV's dienen voorzien te zijn van:
  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat
  • Woonplaats kandidaat
  • Uren per week
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

Let op!

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.

Wij dienen namelijk voor het voorstellen bij de klant de kandidaat kort (telefonisch) te interviewen

Deze vacature is ingetrokken op 7-2-23 om 13:51. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen