Senior functioneel beheerder AFAS


De opdracht

Voor afdeling Finance en Control zoekt SBB een gedreven Functioneel beheerder AFAS Online met kennis van Finance en Control en inkoop.

Afdeling Finance en Control heeft als aandachtsgebied het financieel management, het contract­management en het kwaliteitsmanagement van SBB. De afdeling ondersteunt vanuit vijf clusters met adviezen en rapportages de planning en control van alle activiteiten binnen SBB. Het cluster Financial control & financiële administratie houdt zich bezig met alles rond begroting, jaarrekening, budget en financiële administratie. Vanuit het cluster Business - en project control schatten we risico's en kansen voor de organisatie en rond projecten in, en houden we ons bezig met de verantwoording intern en extern. Het cluster Kwaliteit beheert het kwaliteitssysteem van SBB en coördineert het interne auditprogramma. Voor ondersteuning bij een doelmatige en rechtmatige inkoop zorgt het cluster Inkoop.

Wij gaan de organisatie vanuit onze afdeling ondersteunen met het AFAS Online platform. Belang­rijke modules zijn: Financiën, tijdverantwoording, projectbeheer, inkoop en contractmanagement. De module HR (personeels- en salaris­administratie) is in beheer bij afdeling HR. Aangezien SBB hoog wil inzetten op professionalisering in de breedte is de kwaliteit van een integraal en hoogwaardig bedrijfsvoering systeem van groot belang.

Het AFAS-project bevindt zich in fase 2. In fase 1 is AFAS op 1-1-2022 succesvol in gebruik genomen voor de module HR. De werkzaamheden voor fase 2 bestaan uit afronden van de implementatie en een verdere optimalisatie van AFAS, te weten:

 • het verder inrichten en optimaliseren van AFAS Online voor alle taken van Finance en Control: m.n. financieel management, het contract­management, de tijdverantwoording, risicomanagement en het projectbeheer;
 • het beheren van autorisaties conform de functionele bevoegdheden en mandaten binnen SBB;
 • het delen van kennis met functioneel beheerders binnen SBB en met de senior gebruikers;
 • het bewaken van de kwaliteit van de financiële gegevens, met name daar waar het de gegevens voor de organisatie betreft, die in meerdere processen gebruikt worden;
 • het realiseren van een integraal en professioneel gebruik van AFAS Online voor alle bedrijfsvoeringsfunctie
 • het beheren van stamtabellen en afspraken maken over standaardisatie en de naleving daarvan;
 • het inventariseren van rapportages en dashboards voor sturing en ontwikkeling van KPI’s;
 • het onderzoeken van behoeften uit de business, en het initiëren van verbetervoorstellen ter bevordering van een effectief gebruik van AFAS Online;
 • het contact onderhouden met de leverancier gedurende het gehele levenscyclus en het anticiperen op nieuwe functionaliteiten in de aankomende periodieke releases;

Planning en omvang van de opdracht

Inzet is voor de periode vanaf 01 februari 2023 tot en met 31 mei 2023 voor 0,8 fte (gemiddeld 32 uur /week, flexibel inzetbaar). Optioneel kan deze opdracht met 6 maanden verlengd worden.

Functievereisten en competenties 

Je hebt:

 • ervaring met het implementeren van AFAS in een vergelijkbare organisatie;
 • gedegen kennis van de functionele mogelijkheden van AFAS Online, m.n. de modules financieel management, contract­management, tijdverantwoording en projectbeheer en hun datasets;
 • diepgaande kennis van de processen van financiën en inkoop;
 • diepgaande kennis van de autorisatiestructuur en hoe deze in te richten;
 • kennis van methoden om processen te optimaliseren;
 • kennis van business analyse en het in kaart brengen van gebruikersbehoeften;
 • brede kennis van de functionaliteiten van AFAS Online als integraal systeem;
 • ervaring met dataconversies, data-uitwisseling en datakwaliteit;
 • ervaring met Power BI of een vergelijkbare rapportage- en analysetool;

Je bent:

 • ambitieus om hoge kwaliteit te behalen;
 • analytisch sterk en gericht op structurele oplossingen;
 • iemand die graag het overzicht houdt
 • een teamspeler met goede samenwerkingsvaardigheden en zelfkennis;
 • communicatief vaardig;

De procedure

Een inschrijver mag meer kandidaten aanbieden (CV inclusief bijbehorend tarief) indienen. Geef bij elk CV een korte heldere motivatie en toelichting / onderbouwing van de competenties van de kandidaat aan de hand van uitgevoerde relevante opdrachten. Wij vragen van elke kandidaat een toelichting op (een relevante selectie van) uitgevoerde opdrachten te geven, waaruit met sprekende voorbeelden de gevraagde competenties aangetoond worden. Geef heel specifiek je eigen toegevoegde waarde aan voor deze opdracht.

 • Aanbieden kan tot en met 25 januari 2023 om 12:00 uur.
 • Intakegesprekken worden ingepland op 30 januari tussen 13.00 - 16.00 uur of op 1 februari tussen 13.00 - 16.00 uur. Let op: onder voorbehoud. 
 • Enkel CV's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.
 • CV's dienen voorzien te zijn van:
  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat
  • Woonplaats kandidaat
  • Uren per week
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

  Letop! Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten. Indien een ZZP’er wordt voorgesteld via een bureau dan dient onderstaande duidelijk te worden aangegeven in het voorstel:

  • Kandidaat of ZZP’er is op de hoogte van de aanbieding.
  • Het inhuurtarief van de ZZP’er en de bureaumarge wordt vermeld (marges hoger dan 15 euro worden niet geaccepteerd).
  • ZZP’er is op de hoogte van de marge.
Deze vacature is ingetrokken op 1-2-23 om 10:06. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen