Adviseur Ecologie

DE OPDRACHTGEVER HDSR

Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Ons waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zorgt met meer dan 600 enthousiaste en betrokken professionals voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. Samen met onze omgeving geven wij inhoud aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van water. Wij beheren het watersysteem en zijn ons meer dan ooit bewust van de impact van klimaatverandering, of het nu om hevige regenval of extreme droogte gaat. We willen als waterschap, samen met onze partners, klaar zijn voor die veranderingen en er snel op in kunnen spelen.

Wij zuiveren niet alleen afvalwater, maar winnen er ook grondstoffen uit. Wij bouwen dijken, duikers, watergangen, oevers en rioolwaterzuiveringen. Wij pakken onze rol op het punt van duurzaamheid, of het nu gaat om de energietransitie, biodiversiteit of duurzaam opdrachtgeverschap. Wij werken proactief en benaderen zo onze partners, stakeholders, boeren, bedrijven en burgers. Onze houding is dienstverlenend, zowel in de persoonlijke contacten als digitaal.

Onze organisatie is flexibel en wendbaar. Met name sinds de Coronapandemie werken wij steeds meer hybride. Binnen HDSR wordt gewerkt en leidinggegeven vanuit de overtuiging dat een goed werkklimaat randvoorwaarde is om de kracht van mensen optimaal tot zijn recht te laten komen. Netwerkstructuren en zelforganisatie kunnen helpen om de complexe opgaves waar wij voor gesteld staat, aan te kunnen. Zelforganisatie houdt in dat de werknemers worden gemotiveerd door elkaar en zichzelf en zo werken vanuit vertrouwen; dat men in staat is effectief te opereren in een werkomgeving die uitgaat van gelijkwaardige relaties.

Wij vinden het belangrijk een inclusieve organisatie te zijn: een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor onze missie: veilige dijken, droge voeten en schoon water. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij willen een werkgever zijn waar mensen met plezier, passie en trots werken, toegerust voor het werk.

We koesteren een cultuur van samenwerken, openstaan voor wat het bestuur en onze omgeving van ons vraagt, vakmanschap laten zien en medewerkers een omgeving bieden waar dat vakmanschap tot bloei kan komen. We zijn een organisatie met ruimte voor medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te pakken en we werken samen vanuit vertrouwen.

Wat je gaat doen

In deze opdracht ligt je focus op het maken van gebiedsrapportages ecologie. Je bundelt bestaande gegevens en legt die vast in volledige en inzichtelijke rapportages. Deze rapportages worden gebruikt door derden en door medewerkers van het waterschap zelf. Daarnaast zijn de rapportages een opmaat naar het ecologische dashboard die wij aan het ontwikkelen zijn. In de loop van de tijd kan de opdracht ook verruimd worden naar andere taken op het gebied van ecologische advisering.

Omdat dit product wel een zelfstandige werkwijze vraagt, maar ook een doorwerking heeft naar derden is het belangrijk dat je ook een echte teamplayer en je bent ook in staat om een team te vormen, te laten ontwikkelen en zelfstandig te laten werken. Je structureert en organiseert, pakt aan en pakt door en je houdt rekening met de belangen van gebruikers

Afdelings- / teaminformatie

Het teams Informatie & kennis van de eenheid Ontwikkeling, Strategie en Advies is een team van hoogopgeleide en voor een groot deel jonge specialisten op het gebied van o.a. hydrologie, ecologie en datamanagement. Door een toenemende informatievraag op het werkveld ecologie is het gewenst deze werkzaamheden te stroomlijnen. 

Wat maakt jou succesvol?

 • Minimaal HBO- werk- en denkniveau, opgedaan door werkervaring en/of een afgeronde HBO opleiding op het gebied van ecologie (en klimaat).
 • Aantoonbare werkervaring op het terrein van onderzoek, rapportage en gegevensontsluiting.

Competenties

 • Planmatig werken
 • Organiserend vermogen
 • Samenwerken
 • Analytisch vermogen
 • Resultaatgericht
 • Schriftelijk en mondeling communicatief 

PROCEDURE

 • Aanbieden kan tot 28 november 2022 om 09:00 uur
 • Pre-intakes worden tussentijds ingepland
 • Gesprekken worden via Teams ingepland op 29 november 2022 tussen 10:00 en 12:00 uur
 • Startdatum: 1 december 2022
 • CV's dienen voorzien te zijn van:
  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat (aantal uren per week)
  • Woonplaats kandidaat
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

Let op!

 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • Wij dienen namelijk voor het voorstellen bij de klant de kandidaat kort (telefonisch) te interviewen

Deze vacature is ingetrokken op 28-11-22 om 09:39. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen