Business Informatie Analist Sterke Lekdijk

DE OPDRACHTGEVER HDSR

Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Ons waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zorgt met meer dan 600 enthousiaste en betrokken professionals voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. Samen met onze omgeving geven wij inhoud aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van water. Wij beheren het watersysteem en zijn ons meer dan ooit bewust van de impact van klimaatverandering, of het nu om hevige regenval of extreme droogte gaat. We willen als waterschap, samen met onze partners, klaar zijn voor die veranderingen en er snel op in kunnen spelen.

Wij zuiveren niet alleen afvalwater, maar winnen er ook grondstoffen uit. Wij bouwen dijken, duikers, watergangen, oevers en rioolwaterzuiveringen. Wij pakken onze rol op het punt van duurzaamheid, of het nu gaat om de energietransitie, biodiversiteit of duurzaam opdrachtgeverschap. Wij werken proactief en benaderen zo onze partners, stakeholders, boeren, bedrijven en burgers. Onze houding is dienstverlenend, zowel in de persoonlijke contacten als digitaal.

Onze organisatie is flexibel en wendbaar. Met name sinds de Coronapandemie werken wij steeds meer hybride. Binnen HDSR wordt gewerkt en leidinggegeven vanuit de overtuiging dat een goed werkklimaat randvoorwaarde is om de kracht van mensen optimaal tot zijn recht te laten komen. Netwerkstructuren en zelforganisatie kunnen helpen om de complexe opgaves waar wij voor gesteld staat, aan te kunnen. Zelforganisatie houdt in dat de werknemers worden gemotiveerd door elkaar en zichzelf en zo werken vanuit vertrouwen; dat men in staat is effectief te opereren in een werkomgeving die uitgaat van gelijkwaardige relaties.

Wij vinden het belangrijk een inclusieve organisatie te zijn: een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor onze missie: veilige dijken, droge voeten en schoon water. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij willen een werkgever zijn waar mensen met plezier, passie en trots werken, toegerust voor het werk.

We koesteren een cultuur van samenwerken, openstaan voor wat het bestuur en onze omgeving van ons vraagt, vakmanschap laten zien en medewerkers een omgeving bieden waar dat vakmanschap tot bloei kan komen. We zijn een organisatie met ruimte voor medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te pakken en we werken samen vanuit vertrouwen.

Jouw opdracht

Als Business Informatie Analist binnen het project Sterke Lekdijk verdiep jij je in de werkprocessen en ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de afgeleide informatiebehoeften binnen het programmateam en de deelprojecten en bijbehorende inrichtingsvragen naar passende oplossingen in processen en systemen.

Om dit te realiseren:

 • Ben je in nauw contact met de leden van het programmateam en de deelprojecten om de beschikbare proces- en systeemoplossingen binnen het totale programma te delen, zodat je nieuwe informatiebehoeften weet te identificeren én er maximaal van elkaar geleerd wordt;
 • Draag je zorg voor het opstellen en uitdragen van het informatiemanagement beleid en (proces)standaarden;
 • Onderhoud je vanuit het project Sterke Lekdijk samen met de informatiemanager contact met de HDSR-organisatie (business en IT) zodat processen en IT-oplossingen over en weer aansluiten;
 • Vertaal je de opgehaalde informatiebehoeften waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is in processchema’s en informatie architectuur en naar (deel)plannen van aanpak voor de realisatie;
 • Ondersteun en adviseer je de informatiemanager van het programmateam bij de realisatie van de strategie en de plannen van aanpak.

Afdeling informatie

Deze opdracht hoort bij het team Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Het I&A team bestaat uit 70 medewerkers en drie leidinggevenden. Vanuit de afdeling Regie en Ondersteuning wordt je gedetacheerd naar het project Sterke Lekdijk.

Wat maakt jou succesvol?

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante werkervaring als (business) informatie analist.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met werken in een programma organisatie met verschillende stakeholders.
 • Beschikbaar voor minimaal 28 en maximaal 36 uur per week. 

Competenties

Wij zoeken iemand die naast kennis en ervaring op het gebied van informatie analyse ook doelgericht is. Verder zijn de volgende competenties ook belangrijk:

 • Je bent in staat problemen zelfstandig te analyseren en komt met oplossingen.
 • Je bent klantgericht en hebt kwaliteit hoog in het vaandel.
 • Je bent gericht op samenwerking.
 • Je bent gewend om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit.
 • Je communiceert en presenteert duidelijk, feitelijk en kernachtig, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse taal.

PROCEDURE

 • Aanbieden kan tot 29 november 2022 om 09:00 uur
 • Pre-intakes worden tussentijds ingepland
 • Gesprekken worden via Teams ingepland op 1 december tussen 8:00 en 10:00 uur
 • Startdatum 5, uiterlijk 12 december 2022
 • CV's dienen voorzien te zijn van:
  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat (aantal uren per week)
  • Woonplaats kandidaat
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

Let op!

 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • Wij dienen namelijk voor het voorstellen bij de klant de kandidaat kort (telefonisch) te interviewen
Deze vacature is ingetrokken op 28-11-22 om 09:38. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen