Coördinator Grondzaken

DE OPDRACHTGEVER HDSR

Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Ons waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zorgt met meer dan 600 enthousiaste en betrokken professionals voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. Samen met onze omgeving geven wij inhoud aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van water. Wij beheren het watersysteem en zijn ons meer dan ooit bewust van de impact van klimaatverandering, of het nu om hevige regenval of extreme droogte gaat. We willen als waterschap, samen met onze partners, klaar zijn voor die veranderingen en er snel op in kunnen spelen.

Wij zuiveren niet alleen afvalwater, maar winnen er ook grondstoffen uit. Wij bouwen dijken, duikers, watergangen, oevers en rioolwaterzuiveringen. Wij pakken onze rol op het punt van duurzaamheid, of het nu gaat om de energietransitie, biodiversiteit of duurzaam opdrachtgeverschap. Wij werken proactief en benaderen zo onze partners, stakeholders, boeren, bedrijven en burgers. Onze houding is dienstverlenend, zowel in de persoonlijke contacten als digitaal.

Onze organisatie is flexibel en wendbaar. Met name sinds de Coronapandemie werken wij steeds meer hybride. Binnen HDSR wordt gewerkt en leidinggegeven vanuit de overtuiging dat een goed werkklimaat randvoorwaarde is om de kracht van mensen optimaal tot zijn recht te laten komen. Netwerkstructuren en zelforganisatie kunnen helpen om de complexe opgaves waar wij voor gesteld staat, aan te kunnen. Zelforganisatie houdt in dat de werknemers worden gemotiveerd door elkaar en zichzelf en zo werken vanuit vertrouwen; dat men in staat is effectief te opereren in een werkomgeving die uitgaat van gelijkwaardige relaties.

Wij vinden het belangrijk een inclusieve organisatie te zijn: een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor onze missie: veilige dijken, droge voeten en schoon water. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij willen een werkgever zijn waar mensen met plezier, passie en trots werken, toegerust voor het werk.

We koesteren een cultuur van samenwerken, openstaan voor wat het bestuur en onze omgeving van ons vraagt, vakmanschap laten zien en medewerkers een omgeving bieden waar dat vakmanschap tot bloei kan komen. We zijn een organisatie met ruimte voor medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te pakken en we werken samen vanuit vertrouwen.

Context

Wegens het vertrek van de senior rentmeester Grondzaken zoeken wij tijdelijke vervanging.

Wat je gaat doen

Voor Team Grondzaken zijn wij op zoek naar een gedreven Coördinator grondzaken. Als coördinator draag je, samen met de medewerkers uit het team, zorg voor alle grondzaken binnen het waterschap. In deze functie adviseer je intern, zowel ambtelijk als bestuurlijk, over juridische aspecten bij grondtransacties en andere zaken van privaatrechtelijke aard. Bovendien bewaak je de uitgangspunten van ons eigendommenbeleid.

Jij vervult een coördinerende rol als het gaat om de complexe dossiers van het team. Je zet de opdrachten, zoals verwerving van gronden (incl. onderhandelingen) en het vestigen van zakelijke rechten, uit bij externe partijen en bewaakt hierbij de voortgang en kwaliteit van het resultaat. Je volgt en analyseert ontwikkelingen in het vakgebied.

Deze functie daagt je uit om in een veranderende omgeving, met oog voor de belangen van verschillende partijen en met behoud van een goede relatie, resultaten te bereiken. Je werkt hierbij nadrukkelijk samen met in- en externe rentmeesters en collega’s van andere afdelingen binnen ons waterschap. Als coördinator speel je tevens een belangrijke rol in het door ontwikkelen van het team.

Afdelings- / teaminformatie

Het team grondzaken, dat deel uitmaakt van de afdeling Waterbeheer, is verantwoordelijk voor de bewaking en uit­voering van het grond- en vastgoedbeleid van HDSR. Vanuit dit team worden taken verricht voor zowel de beheerorganisatie als voor (grote) projecten, zoals de versterking van de Lekdijk, de verbetering van de regionale waterkeringen en de uitbreiding van de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA+).

Wat maakt jou succesvol?

 • Minimaal een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van grondzaken, vastgoed of juridische zaken. 
 • Ervaring als Coördinator Grondzaken of vanuit een relevante functie binnen bijvoorbeeld een overheid of rentmeesters kantoor.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening, Ont­eigeningswet, Omgevingswet, pachtrecht en Europees landbouwbeleid is van belang.
 • Ervaring met vastgoedprogramma’s, bij voorkeur P8.
 • Organiserend vermogen.
 • Samenwerken en stimuleren.
 • Analytisch vermogen.
 • Resultaat- en procesgericht.
 • Schriftelijk en mondeling communicatief.

PROCEDURE

 • Aanbieden kan tot 30 november om 09:00 uur
 • Pre-intakes worden tussentijds ingepland
 • Gesprekken worden via Teams ingepland op 5 december 2022 van 13.30 tot 17.00 uur
 • Startdatum 12 december 2022
 • Cv's dienen voorzien te zijn van:
  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat (aantal uren per week)
  • Woonplaats kandidaat
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

Let op!

 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • Wij dienen namelijk voor het voorstellen bij de klant de kandidaat kort (telefonisch) te interviewen
Deze vacature is ingetrokken op 1-12-22 om 09:22. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen