Reageren

Projectleider Nieuwe Website BIJ12

Vul je naam en emailadres in, upload je CV, laat je tarief achter en schrijf eventueel een motivatie.

Reactie als
Wil je als leverancier van professionals een kandidaat voordragen? Registreer je bedrijf of log in.

Je tarief ex. BTW.

Door op de knop 'Reageren' te drukken geef je ons toestemming om een account voor je te maken en voor de verwerking van je gegevens volgens het het privacy statement.

Na de bevestiging van je reactie wordt je doorgestuurd naar de esd.next app. Daar kun je je profiel verder aanvullen of weer terug gaan naar de marktplaats. We sturen je ook een mail om je account te activeren en een wachtwoord te kiezen.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen

Projectleider Nieuwe Website BIJ12

Inhoud van de opdracht

Wij zoeken per januari 2023 een zelfstandige projectleider nieuwe website BIJ12. De twee uitgangspunten voor de nieuwe website zijn als volgt:

1. Van informatiebrochure naar gebruikersgericht platform 

De huidige website is gebouwd in 2017 en was gericht op een klein aantal bezoekers en paginaweergaves. Deze weergaves zijn de afgelopen jaren echter aanzienlijk gegroeid naar 81.000 unieke views. De website wordt ingezet als plek voor alle informatie en data van BIJ12 voor externe (en soms ook interne) gebruikers. Het is ons primaire externe communicatiemiddel, waarmee we veel verschillende doelgroepen bedienen. Ook de organisatie zelf is sinds 2017 sterk gegroeid en fungeert steeds meer als linking pin tussen alle stakeholders waardoor er steeds meer nieuwe taken en verantwoordelijkheden bijkomen.

2. Professionalisering

Een nieuwe website draagt bij aan de algemene professionalisering van BIJ12 en de organisatiedoelstelling om steeds meer opdrachten voor provincies effectief uit te kunnen voeren. Wij hebben hierbij ook aandacht voor optimale security en verplichte standaarden en wetgeving (o.a. toegankelijkheid).

Onze bezoekers bestaan uit uiteenlopende doelgroepen zoals provinciemedewerkers, agrariërs, bestuurders en journalisten. Tegelijkertijd hebben we vele interne en externe stakeholders. Met meningen, verlangens en soms tegenstrijdende belangen. Onderdeel van de opdracht is het in kaart brengen van de eisen en wensen van de gebruikers en het toetsen van keuzes aan een goede User Experience. Dit zal plaatsvinden in o.a. strategische sessies waarin we input ophalen bij gebruikers en stakeholders. Deze input wordt de basis voor de navigatiestructuur en wireframes, die vervolgens worden doorvertaald naar de vormgeving.

Het Communicatieteam leidt samen met de projectleider het project. Omdat er een nieuwe aanbesteding plaatsvindt, wordt er ook samengewerkt met het Inkoopteam. Voor de technische specificaties wordt er input opgehaald bij diverse medewerkers met technische en/of ICT-gerelateerde functies zoals de securityofficer en de interprise architect. De vormgeving en het daadwerkelijke bouwen van de website zal worden uitgevoerd door een extern bureau. Welk bureau dit is wordt bepaald aan de hand van de nog uit te zetten aanbesteding.

Voor dit omvangrijke project zoeken wij een zelfstandig en ervaren projectleider voor ca. 20 uur per week.

Wij hebben hiervoor de volgende functie-eisen:

 • Je hebt HBO+ of WO werk- en denkniveau.
 • Je bent een ervaren projectleider, projectmanager of productowner en je hebt een aantal keer het realiseren van een nieuwe (of het vernieuwen van een) website doorlopen.
 • Je hebt deze ervaring opgedaan bij een (semi) publieke organisatie.
 • Deze ervaring is duidelijk af te leiden uit je CV en is recent.
 • Je bent beschikbaar voor de gehele duur van de opdracht (januari t/m mei) voor 20 uur in de week (gemiddeld, in de beginfase van de opdracht zullen de uren waarschijnlijk wat lager uitvallen).

Wat ga je doen?

Als projectleider realiseer je in nauwe samenwerking met BIJ12-medewerkers en andere stakeholders en gebruikers een nieuwe website: plan tot aanbesteding tot uitvoer (content, design, techniek). Het doel is om op een projectmatige wijze het projectplan op te stellen en uit te voeren zodat het einddoel wordt bereikt: een website die voldoet aan de hierboven omschreven uitgangspunten waarbij alle input van de relevante stakeholders en gebruikers is meegenomen.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Input verzamelen vanuit verschillende stakeholders.
 • Organiseren en begeleiden van strategische sessies met de units, gebruikers en stakeholders van BIJ12 om te komen tot een nieuwe website indeling- en navigatiestructuur i.s.m. het externe webbureau en intern Communicatieteam. o Procesbegeleiding project nieuwe website,
 • Projectmanagement in de rol van product owner: benodigde acties/user stories definiëren, prioriteren, coördineren en monitoren .
 • Online visie ophalen uit, en uitdragen binnen organisatie.
 • Sparringspartner (inhoudelijk en organisatie).
 • Deelnemen aan projectgroep nieuwe aanbesteding website (formuleren producteisen, beoordelen offertes, etc.)
 • Aansturen uiteindelijk geselecteerd communicatie/webbureau bij het ontwerpen en bouwen van de website (bewaken deadlines en resultaten)

Gewenste eindresultaat:

Als projectleider nieuwe website ben je verantwoordelijk voor de oplevering van de nieuwe website die voldoet aan de eisen en wensen van de stakeholders, gebruiksvriendelijk is en voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving.

Overeenkomst:

De beoogde overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 9 januari 2023 tot 22 mei 2023 en betreft een overeenkomst voor bepaalde tijd, waarbij de overeenkomst van rechtswege eindigt op 22 mei 2023 met optie tot verlenging van 2 maal 6 maanden. Verlengingen geschieden onder dezelfde voorwaarden (incl. tarief). De opzegtermijn van de overeenkomst is een maand.

PROCEDURE

Reageren kan tot en met woensdag 30 november 2022 14h00. CV's worden niet tussentijds beoordeeld.

 • CV's dienen geanonimiseerd te zijn en voorzien te zijn van:
  • Motivatie
  • Beschikbaarheid:
   • Mogelijke startdatum
   • Beschikbare werkdagen
  • Kandidaat is op de hoogte van de aanbieding
  • Kandidaat is een ZZP’er of in loondienst. Indien ZZP’er:
  • Bureaumarge
  • Is de kandidaat op de hoogte van de marge?
 • Let op! Wanneer een zzp'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten