Business- en data-analist SBB datamanagement

Korte toelichting op het informatielandschap en de dienstverlening aan klanten

SBB beschikt voor haar dienstverlening over een hybride informatielandschap met standaard componenten (MS-Dynamics) en maatwerk componenten (MijnSBB en modules). SBB bedient circa 250.000 leerbedrijven en 65 MBO-onderwijsinstellingen en heeft in MijnSBB ongeveer 850.000 gebruikers. De backend applicatie “Brein” (Dynamics 365) heeft ongeveer 685 gebruikers. Via verschillende portalen biedt SBB haar dienstverlening extern aan. We noemen dit de BPV+ en K&E-keten1. Brein en MijnSBB draaien ‘ontkoppeld’ van elkaar. Bij een onverhoopte uitval van één van de applicaties is de andere applicatie nog steeds beschikbaar.

Naast deze BPV+ en K&E-keten beschikt SBB ook over een aantal standaard systemen (SaaS) voor haar eigen bedrijfsvoering, waaronder AFAS (integraal bedrijfsvoeringssysteem), MicroSoft365 (Office-apps, documentbeheer, intranet, e.d.), Power Platform, e.a

Databronnen

SBB heeft een diversiteit aan databronnen, deze zijn momenteel niet uniform en in samenhang beschikbaar voor de gebruiker (student, bedrijfsleven, overheid en onderwijs). Standaardisatie van diensten, het harmoniseren van de databronnen en eenduidigheid van definities zal de toegankelijkheid en herkenbaarheid van data voor eindgebruikers verbeteren. Als SBB haar rol als databroker wil gaan waarmaken, moeten onderliggende processen en systemen aangepast worden.

Voor een verdere beschrijving van de dienstverlening van SBB in de keten, zie paragraaf 7 “Over SBB: context van de opdracht”, gevolgd door 2 bijlagen met afbeeldingen: schets van SBB Data Factory en Doelmodel SBB datamanagement.

Aard van de ondersteuning

Het SBB wilt een inhaalslag maken met haar gegevensarchitectuur. Het datalandschap is op hoofdlijnen in kaart gebracht, maar heeft nog veel kenmerken van versnippering / decentraal beheer. Een centraal metagegevensbeheer met eenduidige definities moet nog vanaf de basis worden opgebouwd. Wel zijn bronregisters in kaart gebracht, die organisatiebreed gebruikt (moeten gaan) worden. Het belang van hergebruik van data in de organisatie en in de keten wordt onderkend. Daarom is er nu voor gekozen om het datamanagement van SBB in te richten

De opdracht bestaat uit het maken van een blauwdruk van bedrijfsprocessen en informatiestromen op basis waarvan het datamanagement kan worden ontworpen. Dit betreft de volgende processen:

 • processen en datastromen van de bronsystemen van SBB;
 • processen en informatiestromen rond externe data;
 • het (formele) proces rond gegevenslevering: van de aanvraag tot en met het opstellen van een GLA/GLO (gegevensleveringsafspraak of -overeenkomst), inclusief het ontwerpen en inrichten van het proces van gegevenslevering en de monitoring;

Datamanagement is een speerpunt voor SBB, met name rond de kwalificatiestructuur en het project Skills. Er is veel tegelijkertijd in ontwikkeling, dus een goede afstemming is noodzakelijk evenals het goed anticiperen op een toekomstige situatie (doelarchitectuur). Je werkt nauw samen met het team Data en Architectuur, dat recent gevormd is en nog in de opbouwfase zit. Er is al veel voorbereidend werk uitgevoerd, maar er moet ook nog veel uitgezocht worden, denk bijvoorbeeld aan het definiëren en beleggen van eigenaarschap. Vanuit team Data en architectuur krijg je inhoudelijke kaders mee. De uitkomsten van de uit te voeren analyses kunnen worden gebruikt om de gewenste architectuur aan te scherpen. Van de Business- en data-analist wordt verwacht dat hij/zij de ruimte neemt om vanuit eigen ervaring met passende ‘best practices’ mee te helpen bouwen aan een professioneel datamanagement binnen SBB.

Afbakening en raakvlakmanagement

De opdracht is afgebakend tot een aantal belangrijke processen. Er moet in het ontwerp rekening worden gehouden met toekomstige uitbreidingen.

Gelijktijdig met deze opdracht wordt de implementatie van dataplatform voorbereid. Er zal veelvuldig afstemming plaatsvinden tussen beide opdrachten. Dit raakvlak moet worden meegenomen in de opdracht.

Positionering en aansturing

De opdracht voor het analyseren van bedrijfsprocessen en informatiestromen ten behoeve van het herontwerp van Datamanagement bij SBB maakt onderdeel uit van een groter programma rond de IT-infra. Je legt als Business- en Data-analist verantwoording af aan de projectleider, die als opdrachtgever op de deliverables en planning toeziet. Functioneel maak je deel uit van het team Data en Architectuur.

Je hebt

 • tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring als Business- en Data-analist in verschillende omgevingen en/of verschillende organisaties. Dat wil zeggen:
  • je hebt ervaring met Business- en Data-analyses in een complexe omgeving
  • je bent ervaren in het vertalen van analyseresultaten naar een ontwerp;
  • je bent ervaren in procesgericht werken;
  • je kunt schakelen tussen de werelden van architectuur, business analyse en projectmanagement, en weet de voordelen van deze werkwijzen goed te benutten;
  • je voelt je thuis in dynamische omgevingen, waar ruimte is om te pionieren.
 • sterke onderzoeks- en analyse-skills om tot een toekomstbestendig ontwerp van datamanagement (fase 1) te komen;
 • aantoonbare kennis van datamanagement;
 • algemene kennis van informatiearchitecturen;
 • kennis van datamodellering en het toepassen ervan in de praktijk;
 • een verbindende, resultaatgerichte en proactieve manier van werken 

Locatie en inzetbaarheid

Van de aangeboden kandidaten wordt verwacht dat deze tenminste 1 dag per week op locatie in Zoetermeer inzetbaar zijn. Van de aangeboden kandidaat wordt verwacht dat deze bij werken op afstand de communicatie skills bezit om effectief met team data en architectuur samen te werken.

Inzet is voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor gemiddeld 32 uur/week. Optioneel kan deze opdracht 2x met 1 jaar verlengd worden.

DE PROCEDURE

Aanbieden kan tot en met donderdag 1 december 2022 10:00.

 • Datum intake 05-12-2022: 05-12-2022 van 10:00 t/m 15:00 uur (tijdsloten van 1 uur)
 • Datum intake 06-12-2022: 06-12-2022 van 10:00 t/m 12:00 uur (tijdsloten van 1 uur)
 • Enkel CV's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.

CV's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

Letop! Kandidaat is een ZZP’er of in loondienst. Indien ZZP’er, dient het volgende vermeldt te worden:

 • Kandidaat is op de hoogte van de aanbieding
 • Bureaumarge
 • Bevestiging dat kandidaat op de hoogte is van de bureaumarge

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten. 

Deze vacature is ingetrokken op 1-12-22 om 11:36. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen