Adviseur Projectbeheersing

DE OPDRACHTGEVER HDSR

Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Ons waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zorgt met meer dan 600 enthousiaste en betrokken professionals voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. Samen met onze omgeving geven wij inhoud aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van water. Wij beheren het watersysteem en zijn ons meer dan ooit bewust van de impact van klimaatverandering, of het nu om hevige regenval of extreme droogte gaat. We willen als waterschap, samen met onze partners, klaar zijn voor die veranderingen en er snel op in kunnen spelen.

Wij zuiveren niet alleen afvalwater, maar winnen er ook grondstoffen uit. Wij bouwen dijken, duikers, watergangen, oevers en rioolwaterzuiveringen. Wij pakken onze rol op het punt van duurzaamheid, of het nu gaat om de energietransitie, biodiversiteit of duurzaam opdrachtgeverschap. Wij werken proactief en benaderen zo onze partners, stakeholders, boeren, bedrijven en burgers. Onze houding is dienstverlenend, zowel in de persoonlijke contacten als digitaal.

Onze organisatie is flexibel en wendbaar. Met name sinds de Coronapandemie werken wij steeds meer hybride. Binnen HDSR wordt gewerkt en leidinggegeven vanuit de overtuiging dat een goed werkklimaat randvoorwaarde is om de kracht van mensen optimaal tot zijn recht te laten komen. Netwerkstructuren en zelforganisatie kunnen helpen om de complexe opgaves waar wij voor gesteld staat, aan te kunnen. Zelforganisatie houdt in dat de werknemers worden gemotiveerd door elkaar en zichzelf en zo werken vanuit vertrouwen; dat men in staat is effectief te opereren in een werkomgeving die uitgaat van gelijkwaardige relaties.

Wij vinden het belangrijk een inclusieve organisatie te zijn: een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor onze missie: veilige dijken, droge voeten en schoon water. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij willen een werkgever zijn waar mensen met plezier, passie en trots werken, toegerust voor het werk.

We koesteren een cultuur van samenwerken, openstaan voor wat het bestuur en onze omgeving van ons vraagt, vakmanschap laten zien en medewerkers een omgeving bieden waar dat vakmanschap tot bloei kan komen. We zijn een organisatie met ruimte voor medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te pakken en we werken samen vanuit vertrouwen.

Wat je gaat doen

Als Adviseur Projectbeheersing ben je de rechterhand van de projectmanager(s). Je maakt deel uit van meerdere projectteams. Samen met de projectmanagers zorg je dat het project integraal beheerst wordt op scope, geld, risico, kwaliteit, informatie, documentatie en rapportage.

Als zelfstandig adviseur Projectbeheersing:

 • ben je onderdeel van projectteams en werk je mee aan (technische) water gerelateerde projecten;
 • ben je in staat om grote hoeveelheden informatie helder te structureren, eventueel in samenwerking met specialisten zoals de planner en kostenramer;
 • heb je een centrale rol in het projectteam waarbij je informatie verzamelt, verwerkt, analyseert en reviewt;
 • geef jij fact based advies over het beheersen van een project;
 • worden op basis van jouw (gevraagde en ongevraagd) adviezen beheersmaatregelen genomen;
 • heb jij zowel een coördinerende, adviserende, sturende als verbindende rol met betrekking tot verschillende beheersaspecten;
 • leg jij de verbinding tussen mensen en processen en ben je in staat te schakelen tussen verschillende belangen en partijen.

Jouw takenpakket bestaat uit verschillende projecten, namelijk het groot onderhoud programma (GOP) Zuiver, de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Zeist en vanaf volgend jaar ook de nieuwbouw plannen op de rwzi in Nieuwegein. Bij deze projecten is er geen manager Projectbeheersing, wat van jou als adviseur zelfstandigheid en senioriteit vraagt.

Afdelings- / teaminformatie

De vakgroep Projectbeheersing bestaat momenteel uit 12 personen. Het betreft Managers Projectbeheersing, Adviseurs Projectbeheersing, Financieel Adviseurs en Adviseur Risicomanagement.

De projecten:

1) GOP Zuiver: Het groot onderhoud programma regelt de instandhouding van alle assets (afvalwaterzuivering, rioolgemalen, persleidingen) van de afdeling Zuiver. Binnen het programma lopen continu 10-15 projecten, aangestuurd door verschillende projectleiders. De adviseur Projectbeheersing ondersteunt de projectleiders voornamelijk op het gebied van financiën en rapportage, risicobeheersing en documentatie.

2) Rwzi Zeist: De rwzi Zeist zal in de komende jaren ingrijpend moeten worden verbouwd en uitgebreid, om in 2027 aan de eisen van de KRW te kunnen voldoen. Hierbij wordt sterk ingezet op zaken als de terugwinning van grondstoffen, circulariteit en energiegebruik. De adviseur Projectbeheersing maakt deel uit van het projectteam en zorgt voor ondersteuning op dezelfde aandachtsgebieden.

3) Rwzi Nieuwegein (pas in 2024): Ook op de rwzi in Nieuwegein zijn nieuwbouwplannen, die vergelijkbaar zijn met de eisen en doelstellingen die ook bij de rwzi in Zeist worden toegepast. De verwachting is dat dit project aanvullend 8 uur per week gaat vragen.

Wat maakt jou succesvol?

 • je hebt een afgeronde hbo-opleiding;
 • je hebt ruime ervaring als adviseur Projectbeheersing met diverse beheerstaken in een projectenomgeving
 • je hebt kennis van scope-, financieel -, risico-, planning- en capaciteitsmanagement van projecten;
 • je bent goed in informatie vergaren, deze op actualiteit en betrouwbaarheid te beoordelen en de informatie nauwkeurig, gestructureerd en toegankelijk te verwerken;
 • je hebt uitgebreide ervaring met Excel (kennis van Oracle en Power BI is wenselijk) en kunt helder rapporteren;
 • het is een pré als je ervaring hebt bij waterschappen of in soortgelijke (GWW) projecten;
 • je beschikt over de volgende competenties/vaardigheden: communicatieve vaardigheden, proactief, probleemoplossend, samenwerken, resultaatgericht, analytisch en onafhankelijk oordeelsvermogen.

PROCEDURE

 • Aanbieden kan tot 28 november 2022 om 09:00 uur
 • Pre intakes worden tussentijds ingepland
 • Gesprekken worden via Teams ingepland op 1 december tussen 13:00 en 16:00 uur
 • Startdatum is 1 januari 2023
 • CV's dienen voorzien te zijn van:
  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat (aantal uren per week)
  • Woonplaats kandidaat
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

Let op!

 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • Wij dienen namelijk voor het voorstellen bij de klant de kandidaat kort (telefonisch) te interviewen


Deze vacature is ingetrokken op 1-12-22 om 09:22. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen