Technisch IT Architect

De opdrachtgever HDSR

Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Ons waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zorgt met meer dan 600 enthousiaste en betrokken professionals voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. Samen met onze omgeving geven wij inhoud aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van water. Wij beheren het watersysteem en zijn ons meer dan ooit bewust van de impact van klimaatverandering, of het nu om hevige regenval of extreme droogte gaat. We willen als waterschap, samen met onze partners, klaar zijn voor die veranderingen en er snel op in kunnen spelen.

Wij zuiveren niet alleen afvalwater, maar winnen er ook grondstoffen uit. Wij bouwen dijken, duikers, watergangen, oevers en rioolwaterzuiveringen. Wij pakken onze rol op het punt van duurzaamheid, of het nu gaat om de energietransitie, biodiversiteit of duurzaam opdrachtgeverschap. Wij werken proactief en benaderen zo onze partners, stakeholders, boeren, bedrijven en burgers. Onze houding is dienstverlenend, zowel in de persoonlijke contacten als digitaal.

Onze organisatie is flexibel en wendbaar. Met name sinds de Coronapandemie werken wij steeds meer hybride. Binnen HDSR wordt gewerkt en leidinggegeven vanuit de overtuiging dat een goed werkklimaat randvoorwaarde is om de kracht van mensen optimaal tot zijn recht te laten komen. Netwerkstructuren en zelforganisatie kunnen helpen om de complexe opgaves waar wij voor gesteld staat, aan te kunnen. Zelforganisatie houdt in dat de werknemers worden gemotiveerd door elkaar en zichzelf en zo werken vanuit vertrouwen; dat men in staat is effectief te opereren in een werkomgeving die uitgaat van gelijkwaardige relaties.

Wij vinden het belangrijk een inclusieve organisatie te zijn: een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor onze missie: veilige dijken, droge voeten en schoon water. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij willen een werkgever zijn waar mensen met plezier, passie en trots werken, toegerust voor het werk.

We koesteren een cultuur van samenwerken, openstaan voor wat het bestuur en onze omgeving van ons vraagt, vakmanschap laten zien en medewerkers een omgeving bieden waar dat vakmanschap tot bloei kan komen. We zijn een organisatie met ruimte voor medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te pakken en we werken samen vanuit vertrouwen.

Wat je gaat doen

Als Technisch IT-Architect draag je voor de domeinen IT-infrastructuur en IT-werkplek bij aan de opzet, principes en inhoud van het geheel van onze IT-architectuur. Je werkt daarvoor samen in een team met de andere architecten op de domeinen enterprise architectuur, informatiearchitectuur en data-architectuur.

Tegelijkertijd werk je nauw samen met de teams voor ontwikkeling en beheer van onze IT-infrastructuren en IT-werkplekken. Je ondersteunt hen bij het opstellen van een visie en roadmap en de vertaling daarvan naar praktische toepassingen in lijn met de architectuurkaders en de behoeften en prioriteiten van de organisatie. Je adviseert op basis van duidelijke alternatieven met een heldere argumentatie.

Informatiebeveiliging en IT-security zijn centrale onderdelen in je werk. Je bent een belangrijke sparringpartner voor de security-specialisten.

Om je een beeld te geven van de onderwerpen die in de komende periode bij ons spelen:

 • Uitwerken van Identity & Access Management.
 • Integreren van infrastructuren voor kantoorautomatisering en procesautomatisering.
 • Verhogen van het niveau van informatiebeveiliging en IT-security.
 • Breder aansluiten op en gebruik gaan maken van het Microsoft Azure-platform.
 • Transitie naar de cloud in het verlengde van de sourcingstrategie die momenteel wordt opgesteld.

De afdeling I&A werkt met IT-diensten, waaronder die voor de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de IT-infrastructuren en IT-werkplekken. Dit zijn scrumteams die iedere twee weken een sprint uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat je ervaring hebt met agile werken en een agile mindset meebrengt.

De samenwerking met de andere waterschappen wordt voor ons steeds belangrijker uit oogpunt van synergie, schaalvoordelen en van elkaar leren. In je werk zoek je ook verbinding en afstemming met de andere waterschappen en het Waterschapshuis, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van IT voor alle waterschappen in Nederland.

Afdelings- / teaminformatie

Je werkt in de afdeling Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Met I&A maken we een inspirerende ontwikkeling door. De afdeling I&A groeit in 2022 van circa 50 medewerkers naar 65 medewerkers, verdeeld over de teams Informatiediensten, Automatiseringsdiensten en IT Regie & Ondersteuning. Centraal daarin staan verbetering van de dienstverlening, beter aansluiten bij de behoeften van de organisatie, professionalisering en wendbaarheid op basis van agile werken. We doorlopend aan het op orde brengen en houden van de basis, met focus op beveiliging en continuïteit. Daarnaast hebben wij een voortrekkersrol in de digitale transformatie voor de gehele HDSR-organisatie. Met de visie op digitale transformatie verandert de organisatie van afdelingsgericht naar procesgericht. Vanuit de visie op digitale transformatie zijn een viertal bedrijfsdoelstellingen geprioriteerd welke onderling samenhang hebben:

 • Informatieveiligheid op orde.
 • Informatiehuishouding op orde.
 • Data gedreven & asset georiënteerd werken.
 • Digitale Dienstverlening.

Wat maakt jou succesvol?

Je hebt een breed technisch-conceptueel overzicht over het IT-domein. Je voelt je zowel thuis bij het opstellen van kaders en richtlijnen als bij de praktische toepassing daarvan. Je bent zowel conceptueel als pragmatisch ingesteld, resultaatgericht en hebt oog voor kwaliteit. Let wel, we zijn op zoek naar een Technisch IT-Architect (op enterprise-niveau), niet naar een Solutions Architect voor het technisch ontwerpen van oplossingen.

Je stelt de werkelijke behoefte van de organisatie centraal en bent goed in staat om deze naar boven te krijgen. Je adviseert compact en helder en maakt daarbij goed gebruik van visualisatie. Je bent communicatief, zoekt actief de afstemming en hebt goede sociale vaardigheden en antennes. Met enthousiasme en daadkracht breng je de architectuur onder de aandacht en borg je de naleving daarvan.

 • Je beschikt minimaal over een bedrijfskundige HBO/WO opleiding en/of relevante werkervaring.
 • Je hebt de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Technisch IT-Architect.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het domein IT-infrastructuur.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het domein IT-werkplek/Modern Workplace.

Waar kun je op rekenen?

 • Een informele, niet-hiërarchische werksfeer met aandacht voor elkaar, betrokken collega’s en passie bij het werken.
 • Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Procedure

 • Aanbieden kan tot 19 december 2022 om 09:00 uur
 • Pre-intakes worden tussentijds ingepland
 • Gesprekken worden via Teams ingepland op 21 en 22 december 
 • Startdatum is 1 januari 2023 (of eerder indien mogelijk)
 • CV's dienen voorzien te zijn van:
  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat (aantal uren per week)
  • Woonplaats kandidaat
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

Let op!

 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • Wij dienen namelijk voor het voorstellen bij de klant de kandidaat kort (telefonisch) te interviewen.
Deze vacature is ingetrokken op 17-1-23 om 09:17. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen