Adviseur Projectbeheersing

De opdrachtgever HDSR

Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Ons waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zorgt met meer dan 600 enthousiaste en betrokken professionals voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. Samen met onze omgeving geven wij inhoud aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van water. Wij beheren het watersysteem en zijn ons meer dan ooit bewust van de impact van klimaatverandering, of het nu om hevige regenval of extreme droogte gaat. We willen als waterschap, samen met onze partners, klaar zijn voor die veranderingen en er snel op in kunnen spelen

Wij zuiveren niet alleen afvalwater, maar winnen er ook grondstoffen uit. Wij bouwen dijken, duikers, watergangen, oevers en rioolwaterzuiveringen. Wij pakken onze rol op het punt van duurzaamheid, of het nu gaat om de energietransitie, biodiversiteit of duurzaam opdrachtgeverschap. Wij werken proactief en benaderen zo onze partners, stakeholders, boeren, bedrijven en burgers. Onze houding is dienstverlenend, zowel in de persoonlijke contacten als digitaal.

Onze organisatie is flexibel en wendbaar. Met name sinds de Coronapandemie werken wij steeds meer hybride. Binnen HDSR wordt gewerkt en leidinggegeven vanuit de overtuiging dat een goed werkklimaat randvoorwaarde is om de kracht van mensen optimaal tot zijn recht te laten komen. Netwerkstructuren en zelforganisatie kunnen helpen om de complexe opgaves waar wij voor gesteld staat, aan te kunnen. Zelforganisatie houdt in dat de werknemers worden gemotiveerd door elkaar en zichzelf en zo werken vanuit vertrouwen; dat men in staat is effectief te opereren in een werkomgeving die uitgaat van gelijkwaardige relaties.

Wij vinden het belangrijk een inclusieve organisatie te zijn: een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor onze missie: veilige dijken, droge voeten en schoon water. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij willen een werkgever zijn waar mensen met plezier, passie en trots werken, toegerust voor het werk.

We koesteren een cultuur van samenwerken, openstaan voor wat het bestuur en onze omgeving van ons vraagt, vakmanschap laten zien en medewerkers een omgeving bieden waar dat vakmanschap tot bloei kan komen. We zijn een organisatie met ruimte voor medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te pakken en we werken samen vanuit vertrouwen.

Wat je gaat doen

Als adviseur projectbeheersing ben je de rechterhand van de manager projectbeheersing. Samen met de manager projectbeheersing zorg je dat het project integraal beheerst wordt op scope, geld, risico, kwaliteit, informatie, documentatie en rapportage. Daarnaast:

 • Werk je vooral samen met de manager projectbeheersing en de projectmanager. In overleg sluit je aan in het IPM team en zo werk je mee aan (technische) water gerelateerde projecten;
 • Borg je de belangen van HDSR in de verschillende beheersaspecten in het IPM-team aangezien de MPB-er in de planuitwerkingsfase van de aannemer afkomstig is;
 • Ben je in staat om grote hoeveelheden informatie helder te structureren, eventueel in samenwerking met specialisten zoals financieel adviseur, risicomanager, de planner en kostenramer;
 • Heb je een centrale rol in het projectteam waarbij je informatie verzamelt, verwerkt, analyseert en reviewt;
 • Geef jij fact based advies over het beheersen van een project;
 • Worden op basis van jouw (gevraagde en ongevraagd) adviezen beheersmaatregelen genomen;
 • Heb jij zowel een coördinerende, adviserende, sturende als verbindende rol met betrekking tot verschillende beheersaspecten;
 • Leg jij de verbinding tussen mensen en processen en ben je in staat te schakelen tussen verschillende belangen en partijen.

Afdelings- / teaminformatie

De vakgroep Projectbeheersing bestaat momenteel uit 12 personen. Het betreft Managers Projectbeheersing, Adviseurs Projectbeheersing, Financieel Adviseurs en Adviseur Risicomanagement.

Het project 

Sterke Lekdijk

Het programma Sterke Lekdijk is nodig om een groot deel van de Randstad beter te beschermen tegen een overstroming vanuit de rivier de Neder-Rijn en de Lek. Een belangrijk gebied voor de economie van Nederland, dat doorkruist wordt door enkele van de belangrijkste verkeersaders van ons land. Het project staat daarom met een hoge prioriteit op de lijst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. We doen dit in zes deelprojecten. Zie voor meer informatie: http://www.stichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk

Innovatiepartnerschap

De lat ligt hoog. Het programma Sterke Lekdijk kent zeven bestuurlijke doelstellingen, waaronder tevreden stakeholders, het realiseren van maximale maatschappelijke meerwaarde en een hoge mate van innovatie. Daarom is in 2020 een innovatiepartnerschap gestart met drie aannemerscombinaties. Een unieke aanpak, die het mogelijk maakt om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Zo werken we samen aan een geheel emissieloze dijkversterking en technische innovaties waar Nederland verder mee kan.

Jouw project

Het project Jaarsveld Vreeswijk zit in de planuitwerkingsfase. Je werkt vooral samen met de manager projectbeheersing en jullie verdelen samen de taken. Omdat de MPB-er vanuit de aannemer komt, borg jij de belangen van HDSR. Er zijn kansen om door te groeien naar MPB-er (schaal 11) in de volgende fase. In de toekomst kun je, afhankelijk van jouw werkuren, voorkeuren en ontwikkeling, ook op andere projecten worden ingezet.

Wat maakt jou succesvol?

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding;
 • Je hebt enkele jaren relevante ervaring met diverse beheerstaken in een projectenomgeving (infrastructurele of water gerateerde projecten zijn een pré);
 • Je hebt kennis van scope-, financieel -, risico-, planning- en capaciteitsmanagement van projecten;
 • Je kunt goed samenwerken en je een kei in informatie te vergaren, deze op actualiteit en betrouwbaarheid te beoordelen en de informatie nauwkeurig, gestructureerd en toegankelijk te verwerken;
 • Je hebt uitgebreide ervaring met Excel (kennis van Oracle en Power BI is wenselijk) en kunt helder rapporteren;
 • Ben jij als persoon proactief, probleemoplossend, resultaatgericht en analytisch. Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en een onafhankelijk oordeelsvermogen? Mooi! Want dan ben jij extra succesvol in deze functie!

Competenties

 • Ben je resultaatgericht, hebt een goede projectbeheersing en anticipeert op toekomstige (uitvoerings-) risico’s en ontwikkelingen;
 • Kun je goed samenwerken in een multidisciplinair team, heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ben je in staat om draagvlak te creëren en te overtuigen;
 • Heb je een goed probleemoplossend vermogen en een onafhankelijk oordeelsvermogen;
 • Ben je flexibel, heb je aandacht voor details en ben je goed in time management;
 • Heb je analytisch inzicht;
 • Heb je affiniteit met zowel dijkversterkingen als ook kunstwerken;

Waar kun je op rekenen? 

 • Een informele, niet-hiërarchische werksfeer met aandacht voor elkaar, betrokken collega’s en passie bij het werken;
 • Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
 • Hybride werken (waarbij volledig remote geen optie is);
 • Het project heeft een samenwerkingsdag op woensdag;

Procedure

 • Aanbieden kan tot 28 november 2022 om 09:00 uur.
 • Pre intakes worden tussentijds ingepland.
 • Gesprekken worden via Teams ingepland op 30 november 2022 van 9:30 tot 11:45 uur.
 • Startdatum is 5 december 2022
 • CV's dienen voorzien te zijn van:
  • Uurtarief (marktconform)
  • Beschikbaarheid kandidaat
  • Woonplaats kandidaat
  • Uren per week
  • Startdatum
  • Vakanties gepland binnen 3 maanden

Let op!

 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.
 • Wij dienen namelijk voor het voorstellen bij de klant de kandidaat kort (telefonisch) te interviewen.

Deze vacature is ingetrokken op 28-11-22 om 10:31. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen