Adviseur Informatiehuishouding Grote Projecten

Aanbieden kan tot en met dinsdag 27 september 2022 12:00.
Pre-intakes zullen plaatsvinden op 27 september tussen 14:30 - 16:30.

De kennismakingsgesprekken staan gepland op woensdag 28 september tussen 13:00 - 16:00.Aanbieden kan tot en met dinsdag 26 september 2022 12:00.

Pre-intakes zullen plaatsvinden op 28 september.De opdrachtgever

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) staat midden in de maatschappij. Dagelijks werken meer dan 600 enthousiaste en betrokken professionals aan veilige dijken, droge voeten en schoon water in een groot deel van provincie Utrecht en in een deel van Zuid-Holland. We zorgen ervoor dat we hier nú kunnen wonen en werken en zijn volop aan de slag met thema’s als klimaatverandering om dit ook naar de toekomst toe te garanderen. 

Het waterschap is de oudste bestuurslaag van Nederland en met de uitdagingen van klimaatverandering relevanter dan ooit. We zijn een enthousiaste netwerkorganisatie met de blik naar voren, stroomopwaarts werkend aan de uitdagingen van morgen. Dat doen we als waterschap samen met medeoverheden en onze inwoners, bijvoorbeeld door waterbewust leven te stimuleren in het jaar waarin we 900 jaar waterbeheer vieren: Festivalterrein - 900 jaar waterbeheer 

Onze afdeling Informatiemanagement en Automatisering (I&A) maakt een inspirerende ontwikkeling door. Centraal daarin staan verbetering van de dienstverlening, beter aansluiten bij de behoeften van de organisatie, professionalisering en wendbaarheid op basis van agile werken. Om deze ontwikkelingen te kunnen bewerkstellingen zijn wij per 1 oktober 2022 op zoek naar een Adviseur informatiehuishouding Grote Projecten.

Afdelingsinformatie

Je werkt in de afdeling Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Met I&A maken we een inspirerende ontwikkeling door. De afdeling I&A groeit in 2022 van circa 50 medewerkers naar 65 medewerkers, verdeeld over de teams Informatiediensten, Automatiseringsdiensten en IT Regie & Ondersteuning. Centraal daarin staan verbetering van de dienstverlening, beter aansluiten bij de behoeften van de organisatie, professionalisering en wendbaarheid op basis van agile werken. We doorlopend aan het op orde brengen en houden van de basis, met focus op beveiliging en continuïteit. Daarnaast hebben wij een voortrekkersrol in de digitale transformatie voor de gehele HDSR-organisatie. Met de visie op digitale transformatie verandert de organisatie van afdelingsgericht naar procesgericht. Vanuit de visie op digitale transformatie zijn een viertal bedrijfsdoelstellingen geprioriteerd welke onderling samenhang hebben:

 1. Informatieveiligheid op orde;
 2. Informatiebeheer op orde;
 3. Data gedreven & asset georiënteerd werken;
 4. Digitale Dienstverlening. 


Wat je gaat doen

Als adviseur informatiehuishouding werk je vanuit de IT-dienst Informatiebeheer mee met grote projecten. Een van de IPM-gestuurde projecten is Sterke Lekdijk. Dit programma betreft de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven met zes deelprojecten en een programmateam. Daarnaast zijn er diverse andere grote projecten zoals Uitbreiding KWA, Regionale Keringen en Baggeren. 

Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het documentbeheer binnen deze grote projecten. Dit doe je bijvoorbeeld met het ontwikkelen en implementeren van een spelregelkader bij het opslaan van informatie in de verschillende informatiesystemen (samen met de adviseurs Informatiebeheer) en het ondersteunen van de medewerkers bij het opslaan van hun informatie in o.a. SharePoint en het centrale DMS.  

Ook bewaak je dat bij het vastleggen van informatie of er wordt voldaan aan wettelijke kaders op het gebied van informatiebeheer, privacy en informatiebeveiliging. Daarnaast bewaak je de documentenstroom van het gehele project, leg je documenten vast en rapporteer je hier regelmatig over aan de manager projectbeheersing van het project (en indien nodig aan de andere leden van het (IPM) project-teamleden). Werkzaamheden zijn: 

 • Het opstellen van procedures en werkinstructies; 
 • Aanspreekpunt voor diverse vragen van het project; 
 • Adviseren op het gebied van recordmanagement en projecten ondersteunen met beheervragen;
 • Adviseren, ondersteunen en begeleiden gebruikers m.b.t. het DMS;
 • Training, presentaties/voorlichten geven m.b.t. informatiehuishouding;
 • Adviseren op het gebied van kwaliteit en controles uitvoeren.

Je werkt zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen. Binnen de projecten wordt er ook gebruik gemaakt van Relatics en wordt er gewerkt in het DMS van samenwerkingspartners buiten HDSR. Als documentbeheerder jaag je hierbij alle projectteamleden aan om documenten op juiste wijze te registeren. De documenten moeten namelijk op meerdere plaatsen beschikbaar zijn. Je speelt hierin een belangrijke rol en je zorgt ervoor dat alle inkomende en uitgaande documenten op de juiste wijze digitaal geregistreerd worden.  

Een ontwikkeling op jouw vakgebied is, dat HDSR vanaf medio 2022 overgaat op een nieuw DMS (OpenText Content Suite). Hier moet de projecten op aanhaken en er wordt een bijdrage van jou verwacht als documentbeheerder.  

Een andere ontwikkeling is, dat er binnen de IT-dienst Informatiebeheer een verschuiving gaande is van de uitvoering van de meer traditionele en operationele taken (zoals verwerking van post en beheer van fysieke archieven) naar meer adviserende, kader stellende en controlerende taken op het gebied van het informatiehuishouding. De medewerkers van de IT-dienst Informatiehuishouding dragen hieraan bij door de organisatie te adviseren en te faciliteren bij de inrichting van een moderne, duurzame en toegankelijke informatievoorziening die de organisatie en haar omgeving zo optimaal mogelijk kan ondersteunen. 

Wat vragen we van jou?

Als adviseur informatiehuishouding heb je affiniteit met het werk van het waterschap en heb je een sterke visie op informatiehuidhouding. Je neemt voortdurend het initiatief om in samenwerking met anderen zaken voor elkaar te krijgen. Daarbij netwerk je met overtuigingskracht, waardoor je precies weet wie je het beste kunt aanspreken in de organisatie.  Je ziet het belang van informatiebeheer bij een overheidsorganisatie. 

Minimumeisen (knock-outcriteria)    

1. Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. 

2. Je beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met digitaal documentbeheer en record management (zoals o.a. het inrichten metadatering, selectie, waardering, vernietiging, etc. van informatie). 

3. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met DMS, ECM en/of zaaksystemen (vermeld in het cv met welke systemen er is gewerkt). 

Gunningscriteria (weging) 

1. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met samenwerkingsomgevingen zoals Microsoft SharePoint.  

2. Je hebt aantoonbare werkervaring met kwaliteitszorg op het archief- en informatiebeheer (bijvoorbeeld het opstellen van normen en kaders voor beheer van informatie). 

3. Je hebt kennis over relevantie wet- en regelgeving m.b.t. de (digitale) informatiehuishouding binnen een overheidsorganisatie (o.a. AVG en Archiefwet). 

4. Je bent per 1 oktober beschikbaar voor aanvang van de opdracht voor minimaal 32 uur per week. 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

Wij zoeken iemand die beschikt over sterk analytisch vermogen en conceptueel denken. In deze opdracht creëer je inzicht en behoud je het overzicht. Je reduceert complexiteit tot eenvoud.  

Daarnaast zijn de volgende competenties ook belangrijk:   

· Nauwkeurigheid;   
· Integriteit;  
· Overtuigingskracht;   
· Communicatief vaardig;   
· Klantgericht;  
· Flexibiliteit;  
· Samenwerkingsgericht. 

Waar kun je op rekenen?  

 • Een informele, niet-hiërarchische werksfeer met aandacht voor elkaar, betrokken collega’s en passie bij het werken; 
 • Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief;  
 • Een opdracht voor 32 tot 36 uur per week; 
 • Startdatum uiterlijk 1 oktober 2022; 
 • De opdracht is voor een periode van 12 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van 2 maal 6 maanden.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk een inclusieve organisatie te zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor onze missie: veilige dijken, droge voeten en schoon water. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daar werken we elke dag aan. Daarom nodigen wij jou, als jij je herkent in deze vacature, graag uit om te solliciteren. 

DE PROCEDURE:

Aanbieden kan tot en met dinsdag 27 september 2022 12:00.

Pre-intakes zullen plaatsvinden op 27 september tussen 14:30 - 16:30.

De kennismakingsgesprekken staan gepland op woensdag 28 september tussen 13:00 - 16:00 uur

CV's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

Enkel CV's die via het systeem ESD worden aangeboden worden in behandeling genomen, CV's die per mail of andere communicatiekanalen worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.

Letop! Kandidaat is een ZZP’er of in loondienst. Indien ZZP’er, dient het volgende vermeldt te worden:

 • Kandidaat is op de hoogte van de aanbieding
 • Bureaumarge
 • Bevestiging dat kandidaat op de hoogte is van de bureaumarge

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten. 

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen