Senior Projectleider Single Digital Gateway (32 uur, Amersfoort)

De Klant:

Onze klant is de overkoepelende ICT-dienstverlener voor de 21 verschillende waterschappen door heel Nederland. Vanuit een regie- en uitvoeringsrol helpen we hen stappen te maken in de digitale transformatie. Of het nu gaat om big data, robotisering, de inzet van drones of AI; wij faciliteren waar nodig en delen de opgedane kennis, zodat elk waterschap daarvan kan profiteren.

De opdrachtgever levert toegevoegde waarde voor de Nederlandse waterschappen bij het realiseren van de digitale transformatie. Vanuit 12 programma’s worden innovatieve projecten uitgevoerd die bijdragen aan duurzame gemeenschappelijke informatievoorziening, zoals apps, databanken en platforms die aansluiten bij de uitdagingen van één of meerdere waterschappen. Programma Digitale Dienstverlening is één van deze programma’s en is op zoek naar een Senior Projectleider Single Digital Gateway.

Werkzaamheden

Ben jij een ervaren projectleider met kennis van de Europese Single Digital Gateway Verordening? En wil jij de Nederlandse waterschappen verder helpen met jouw communicatieve skills en creativiteit? Dan voel jij je als Senior Projectleider Single Digital Gateway (SDG) bij Het Waterschapshuis als een vis in het water!

Duik jij in deze uitdaging?

Als Senior Projectleider SDG kom je te werken binnen het Programma Digitale Dienstverlening. Binnen dat programma werken de 21 waterschappen samen aan de aansluiting van de waterschappen op de Europese Single Digital Gateway (SDG). De Europese SDG-verordening schrijft voor dat alle overheden in de Europese Unie:

 • hun diensten en producten in de eigen taal en in het Engels ontsluiten via het Your Europe-portaal (Annex I, Grensoverschrijdend Informeren);
 • het mogelijk maken deze diensten op een digitale wijze aan te vragen (Annex II, Procedures);
 • gebruikers actief ondersteunen bij de aanvraag van diensten en producten wanneer zij daarom vragen (Annex III).

Eind 2022 moeten waterschappen voldoen aan Annex I. Daarnaast moeten de waterschappen technisch aansluiten op de Nationale Portalen via een afgesproken API. Alle werkzaamheden in het kader van de SDG vinden plaats in nauwe samenwerking met het ministerie van BZK, de Nationale Portalen voor ontsluiting van diensten naar burgers en ondernemers, en de medeoverheden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen en de Provincies). We onderzoeken de impact van Annex II en III in de maanden maart tot en met mei 2022. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt de verdere aanpak van het project SDG bepaald.

Concreet omvat je afwisselende takenpakket rondom de activiteiten uit Annex I onder meer:

 • Het ontwikkelen van richtlijnen en het voorbereiden van teksten met betrekking tot de waterschap SDG-producten. De teksten worden geleverd door de waterschappen, maar de planning moet ingepast worden in de rest van het project.
 • Het realiseren van de (onderhandse) aanbesteding van twee gezamenlijke voorzieningen voor de waterschappen, om de teksten aan te bieden aan de Nationale Partijen.
 • Het inrichten van de contracten rondom de twee gezamenlijke voorzieningen.
 • Het opstellen van het implementatie- en testplan met de gegunde leveranciers voor ontwikkeling, installatie en aansluiting van de twee voorzieningen. Dat betekent dat er verschillende API-koppelingen worden aangelegd.
 • Het aansluiten van de voorziening op de Nationale Portalen, waarvan één server API voor specifieke teksten en één client API voor de generieke teksten.
 • Het inrichten van de accounts op de voorziening voor de gebruikers.
 • Het invoeren van de voorbereide teksten door de waterschappen.
 • Het plannen van het aansluiten van enkele Content Management Systemen van de waterschappen op de voorziening.

Naast je werkzaamheden rondom de Annex I heb je als Senior Projectleider de volgende taken:

 • De testplanning afstemmen met de eerdergenoemde samenwerkingspartners en in het bijzonder met de Nationale Portalen (DOP/DPC). Het is hierbij belangrijk dat je inzicht hebt in en overzicht over wat alle partijen doen.
 • Afstemming met de waterschappen die een eigen CMS gaan aansluiten en daarvoor ook een ontwikkelproject uitvoeren.
 • Het team inrichten.
 • Het schrijven van de benodigde plannen.

Hier stroom je in 

Je stroomt in binnen Programma Digitale Dienstverlening waarin nu de volgende thema’s spelen: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), Wet open overheid (Woo), eHRM, Single Digital Gateway (SDG), oprichting team eDiensten. De thema’s vallen onder de Programmanager Digitale Dienstverlening. Het team bestaat nu uit 1 projectmanager, 1 projectleider, 2 omgevingsmanagers, 3 architecten/technisch managers, 1 business analist, 1 product owner en 1 centraal functioneel beheerder, een contractmanager en een projectbeheerser. Voor de Woo en de SDG werken we intensief samen met onze 21 contactpersonen binnen de waterschappen.

Eisen

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Certificering in PRINCE2 projectmanagement of een gelijkwaardig certificaat.
 • Ervaring met projectmanagement op gebied van digitale dienstverlening van de overheid (bij voorkeur bij de waterschappen).
 • Kennis van de impact en betekenis van de Europese Single Digital Gateway Verordening.
 • Kennis van de inrichting van systemen met moderne technische architectuur (op basis van API’s).
 • Voldoende technische bagage om provincies en hun CMS-leveranciers goed te kunnen faciliteren en te adviseren bij de aansluiting op de SDG.
 • Bestuurlijke sensitiviteit: je hebt ervaring met het coördineren van diverse partijen in een dynamische en interbestuurlijke omgeving.

De gevraagde kerncompetenties hierbij zijn:

 • Plannen organiseren
 • Besluitvaardig
 • Resultaatgericht
 • Netwerkvaardigheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Communiceren
 • Omgevingssensitiviteit

Wensen aan een Senior projectleider

 • Minimaal 3 jaar werkervaring op Senior niveau
 • (Rijks) Overheidservaring
 • Je hebt ervaring met bovenstaande thema’s
 • Aantoonbaar goed afgerond IT-Project
 • Ervaring in een complexe organisatie met meerdere stakeholders in het project
 • Goede referentie van een recente opdracht (niet langer dan 3 jaar geleden)

De Procedure:

 • Aanbieden kan tot en met dinsdag 27 september 2022 17h00
 • Aanbieden kan enkel via ons platform: https://onestopsourcing.esdnext.com/

Uw aanbieding dient op de onderstaande voorwaarden te zijn gebaseerd:

 • Kandidaat dient zo spoedig mogelijk te kunnen starten. Gelieve in uw aanbieding mogelijke startdatum te benoemen
 • Beschikbaarheid: 32 uur per week. Functie dient ingevuld te worden door één persoon, een combinatie van twee personen voor de functie is niet bespreekbaar.
 • Uurtarief, inclusief alle kosten, excl. BTW, waaronder: Bring your own device (laptop, mobiele telefoon en Microsoft Office E5 Licentie)
 • CV van max. 4 pagina's
 • Een persoonlijke motivatie
 • Goede referentie van een recente opdracht (niet langer dan 3 jaar geleden

Gunningscriteria:

Eisen:

 • Minimaal 3 jaar werkervaring op Senior niveau
 • (Rijks) Overheidservaring 
 • Je hebt ervaring met bovenstaande thema’s
 • Ervaring in een complexe organisatie met meerdere stakeholders in het project
 • Goede referentie van een recente opdracht (niet langer dan 3 jaar geleden)

Prijssteling:

Max.: € 78,00 - 20 punten

Max.: € 82,00 - 15 punten

Max.: € 86,00 - 10 punten

Max. :€ 90,00 - 5 punten

Max.: € 94,00 - 0 punten


Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen