Beleidsadviseur Vaarwegen en Recreatie

Daar de 1e ronde van zoeken naar geschikte kandidaten helaas geen geschikte match heeft opgeleverd, staat deze aanvraag opnieuw uit,

Recreatie, klimaatverandering en verduurzaming stellen continu nieuwe eisen aan het gebruik en de inrichting van deze vaarwegen. Gelukkig heb jij een scherp oog voor deze ontwikkelingen en de impact die dit heeft op ons waterschap en op de gebruikers. Samen met jouw collega’s stippel je de strategie uit die vervolgens wordt vertaald naar tactiek en operatie. Herken jij jezelf hierin? Dan gaan wij graag in gesprek met jou.

Wie zijn wij

Nederland is groot in watermanagement en daar zijn we trots op! Ons waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zorgt voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland.

Voor het beleidsteam binnen Ontwikkeling, Strategie en Advies zoeken wij een Beleidsadviseur Vaarwegen en Recreatie.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) staat midden in de maatschappij. Dagelijks werken meer dan 600 enthousiaste en betrokken professionals aan veilige dijken, droge voeten en schoon water in een groot deel van provincie Utrecht en in een deel van Zuid-Holland. We zorgen ervoor dat we hier nú kunnen wonen en werken en zijn volop aan de slag met thema’s als klimaatverandering om dit ook naar de toekomst toe te garanderen.

Het waterschap is de oudste bestuurslaag van Nederland en met de uitdagingen van klimaatverandering relevanter dan ooit. We zijn een enthousiaste netwerkorganisatie met de blik naar voren, stroomopwaarts werkend aan de uitdagingen van morgen. Dat doen we als waterschap samen met medeoverheden en onze inwoners, bijvoorbeeld door waterbewust leven te stimuleren in het jaar waarin we 900 jaar waterbeheer vieren: Festivalterrein.

Kenmerken van werken binnen HDSR zijn o.a. veel ruimte voor inbreng van eigen ideeën, mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en door te groeien binnen een open organisatie waar duurzaamheid en innovatie, samenwerken en maatschappelijk meerwaarde creëren centraal staan.

Onze collega’s zijn een gevarieerde mix in leeftijd en achtergrond, waarbij wij inclusiviteit en diversiteit omarmen. Wij bieden een informele en persoonlijke werksfeer met aandacht voor elkaar, met een toegankelijke, verbindende managementstijl en veel vrijheid door sturing op eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

Wat je gaat doen

Je bent dé beleidsadviseur als het gaat over vaarwegen en recreatie. Op basis van input van collega’s en andere overheden stel jij het beleid op, inclusief de randvoorwaarden en kaders. Ook draag je zorg voor de uitvoering en evaluatie daarvan.

Je hebt kennis van en ervaring met vaarwegbeheer en/of -recreatie of weet je het vakgebied snel eigen te maken. Jij neemt verantwoordelijkheid voor het opstellen en nakomen van de gezamenlijke visie op het gebied van vaarwegen en recreatie. Hierbij draag je zorg voor de borging van kwaliteit, kaders en afspraken.

Je zorgt voor het permanent aanbrengen van samenhang bij strategische vraagstukken en (beleids)beslissingen rondom recreatie en vaarwegen. Complexe uitdagingen die daarbij komen kijken zijn onder meer klimaatadaptatie, de instandhouding van een goed functionerend watersysteem en de continu veranderende recreatieve eisen.

Je bent in staat om op een op een prettige, constructieve wijze te communiceren en samen te werken met alle lagen van de organisatie, van vergunningverlener tot hoogheemraad.

Hierbij houd jij uiteraard rekening met de politiek-bestuurlijke context waarin je opereert. Jij krijgt de ruimte om zelfstandig en leidend te opereren en bent er op aanspreekbaar dat je in afstemming binnen ons waterschap en met zijn omgeving concrete resultaten behaalt. Je vertaalt recente ontwikkelingen in visie en strategie.


Wat maakt jou succesvol?

 • Een afgeronde opleiding op HBO niveau;
 • Jij hebt een stevige persoonlijkheid met minimaal 3 jaar kennis van beleidsontwikkeling; je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van bestuurs- en beleidsstukken en weet het strategisch beleid te vertalen naar tactische kaders
 • Jij hebt gevoel voor wet- en regelgeving en kennis van (landelijk) onderzoek op het gebied van vaarweg- en recreatiebeheer;
 • Je bent je ervan bewust dat het waterschap 24/7 werkt aan een goed functionerend watersysteem. Dat kan betekenen dat je in geval van een incident ad-hoc wordt gevraagd om mee te denken;
 • Je weet complexe vraagstukken met diverse belangen terug te brengen naar de essentie en schrijft dit vlot en helder op;
 • Je opereert doortastend in een omgeving waar belangen verschillend en soms tegengesteld zijn;
 • Kennis en ervaring op het gebied van vaarwegen, recreatie en/ of watersysteembeheer is een pré;
 • en open en leergierige houding. Hoewel je focus op vaarwegen en recreatie ligt, kan ook voor andere beleidszaken en -onderwerpen een beroep op je worden gedaan.


Waar kun je op rekenen?

 • Inhuuropdracht voor de periode van 6 maanden met een optie tot verlenging van 6 maanden en 3 maanden.
 • Startdatum 
 • Een opdracht voor 32 - 36 uur per week.
 • Martconform tarief
 • Een informele werksfeer in een platte structuur, een gedreven team en veel betrokken collega’s;


DE PROCEDURE:

Aanbieden kan tot en met donderdag 29 september 2022 12:00. 
Pre-intakes zullen plaatsvinden op 29 september.

CV's dienen voorzien te zijn van:

 • Korte motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Mogelijke startdatum

Letop! Kandidaat is een ZZP’er of in loondienst. Indien ZZP’er, dient het volgende vermeldt te worden:

 • Kandidaat is op de hoogte van de aanbieding
 • Bureaumarge
 • Bevestiging dat kandidaat op de hoogte is van de bureaumarge

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten. 

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen