Ontwerper model Zeewierboerderij

Achtergrond Invest-NL:

Nederland moet duurzamer en innovatiever. Dat vraagt om toewijding, geduld en kapitaal. Maar dat vraagt vooral om ondernemers. Echte ondernemers met echt goede plannen voor het Nederland van de toekomst. En wij zijn er om die echt goede plannen te financieren.

Tevens is Invest-NL de sparringpartner voor creatieve partijen die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Eén van deze partijen is North Sea Farmers (NSF): een internationale non-profit ledenorganisatie voor de zeewiersector, bestaande uit ongeveer honderd zeer diverse leden en partners. NSF werkt aan gezamenlijke investeringsprojecten en kennisuitwisseling over alle aspecten van duurzame zeewierteelt.

Het consortium NSF#1 waarin Van Oord , The Seaweed Company, Algaia en NSF deelnemen, is van plan om in 2023 de eerste stap te zetten in het realiseren van een oceaanpark voor de teelt van zeewier op commerciële schaal in een windpark op de Noordzee.

Om dit park mogelijk te maken, dient men een vergunningsaanvraag in te dienen bij de betrokken overheden. Eén van de onderdelen van deze vergunningaanvraag is een technische tekening en validatierapport dat aantoont dat deze zeewierboerderij veilig is.

DE AANVRAAG:

Voor zeewierboerderijen tussen de windmolens is nog geen ontwerpstandaard waaraan de overheid kan toetsen of deze boerderij veilig is.

Deel 1 van de opdracht is dan ook:

 • Ontwerp, samen met externe partijen en experts (o.a. Marin), een publiek toegankelijke standaard/richtlijn voor het ontwerp van zeewierboerderijen op open zee

Deel 2 van de opdracht is vervolgens om de zeewierboerderij te ontwerpen, en dit ontwerp te toetsen aan deze ontwerpstandaard-/richtlijn:

 • Creëer een ontwerpbasis en een geschikte modelomgeving (digitaal) waarin de ontworpen zeewierboerderijen aan diverse scenario's worden blootgesteld
 • Ontwerp de gewenste zeewierboerderij voor de eerste stap in de ontwikkeling van het NSF#1 project en toets dit ontwerp in de ontwikkelde modelomgeving
 • Laat dit model en de uitkomsten extern valideren door Marin en door een certificerende instantie

De procedure:

 • Voorstellen kan tot en met vrijdag 23 september 13h00
 • Terugkoppeling op uw aanbieding volgt vanaf maandag 26 september 
 • Aanbiedingen dienen voorzien te zijn van:
  • Uurtarief, inclusief alle kosten, exclusief BTW
  • Beschikbaarheid in uren per week en mogelijke startdatum
  • Motivatie
 • Voorstellen kan alleen via ons portaal op: https://onestopsourcing.esdnext.com/
 • Kandidaat is een ZZP’er of in loondienst. Indien ZZP’er, dient het volgende vermeldt te worden:

  • Kandidaat is op de hoogte van de aanbieding
  • Bureaumarge
  • Bevestiging dat kandidaat op de hoogte is van de bureaumarge
 • Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten. 


Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Christian Tillemans
[email protected]
06-82058229

Delen