Informatie-adviseur Implementatie Zaakgericht Werken

Achtergrondinformatie

Eén van de kernwaarden van onze provincie is van buiten naar binnen werken, vanuit de samenleving naar de overheid. In Drenthe willen we ons richten op wat er in de Drentse samenleving gebeurt. Enerzijds betekent dit, dat we onze doelen willen bereiken met behulp van inspanningen van derden, maar ook willen we aansluiten bij initiatieven die overheidsdoelen ondersteunen, en hierin soms bijsturen.
In 2018 is de provincie Drenthe gestart met de vernieuwing van de provinciale informatievoorziening, waarbij samenwerken, delen, eigenaarschap, open-tenzij en integratie kernwoorden zijn. Daarbij is gekozen om het bestaande Microsoftbeleid uit te breiden. Dat houdt in dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van Microsoft producten/bouwstenen (Microsoft First).

De provincie Drenthe heeft in navolging van de aanschaf van Microsoft Dynamics ten behoeve van relatiebeheer (CRM) gekozen voor het zaaksysteem OneGov als oplossing: de op Microsoft Dynamics 365 en Office 365 gebaseerde modules voor zaakgericht werken. Integratie met Microsoft Azure AD en Office 365 vormen hier onderdeel van. Er wordt gekoerst op standaard integratie met het op SharePoint Online gebaseerde DMS/RMA om te fungeren als fysiek opslagpunt voor zaakdocumenten. De (StUF- en API-) webservices zorgen daar waar nodig voor de koppeling met de taakspecifieke applicaties en Landelijke Voorzieningen / basisregistraties, w.o. NHR en DSO.

In de afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet in deze vernieuwing. Zo kunnen we nu samenwerken aan projecten en programma's in een moderne samenwerkingsomgeving (De Brink), kunnen we informatie over onze relaties op een integrale, éénduidige en gebruikersvriendelijke manier opslaan en ontsluiten (Relatiebeheer) en hebben we recentelijk onze werkplek gemoderniseerd. Ook doen we sinds de zomer de eerste praktijkervaringen op met vergunningverlening via het zaaksysteem. Het is de ambitie om onze gestructureerde processen verder onder te brengen in deze nieuwe omgeving, waarbij ingezet wordt op een generieke manier van werken met oog voor de klant (dienstverlening) en voor bedrijfsvoering. Gekozen is om zaakgericht te gaan werken. Implementatie van diverse vergunningverleningsprocessen loopt.

Voor de verdere uitbreiding van het zaaksysteem wordt gezocht naar een i-adviseur vanwege ondercapaciteit in de huidige formatie. Deze uitbreiding en daarmee het taakgebied van de adviseur richt zich o.a. op realisatie van een nieuwe NHR-koppeling (WEBapi), integratie met de DSO-samenwerkingsfunctionaliteit, functionaliteit voor een veilige digitale handtekening en realisatie van rapportages met inzet van PowerBI. Daarnaast draag je bij aan het (extern laten) toetsen van het zaaksysteem (o.a. DUTO, WOO, DPIA, PENtest en ARBO-toets) zodat het zaaksysteem duurzaam kan groeien.

Profiel en activiteiten

Als informatie-adviseur:
 • Heb je een belangrijke verantwoordelijkheid in de werkgroep ‘koppelingen & integraties’ en draag je tevens bij aan de ‘quality assurance’ van het project;
 • Communiceer je helder over je taak als i-adviseur en weet je professionele verbinding te leggen met de belangrijkste stakeholders (technisch specialisten van I&A, medewerkers van het project en leveranciers);
 • Documenteer je je werkzaamheden transparant en duidelijk in de vorm van bijv. adviesnota’s, beslisdocumenten en impactanalyses,
 • Zorg je in samenwerking met het implementatieteam en de projectleider voor oplevering van genoemde uitbreidingen en volg je hierbij een gestructureerde fasering (ontwerp, configuratie, test / acceptatie / deployment);
 • Ben je vertrouwd met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten;
 • Heb je een actueel beeld van digitale dienstverleningsconcepten bij overheidsorganisaties, zoals kanaalsturing, het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet, de ‘oude’ OLO, het werken met basisregistraties en een architectuur met een Enterprise Service Bus (ESB betreft een in interprovinciaal verband gehoste Microsoft BizTalk-oplossing);
 • Ben je bekend met de verschillende componenten van de oplossing als onderdeel van de totale Microsoft-infrastructuur, zowel Microsoft Dynamics, Sharepoint, O365, Azure AD en PowerBI;
 • Weet je met gevoel voor professionaliteit en relatie leveranciers te stimuleren tot levering van kwaliteit;
 • Draag je het resultaat van je werkzaamheden op dusdanige wijze over dat provincie Drenthe zélf in staat is de resultaten hiervan te gebruiken en te beheren. 

Waar ben je goed in?

Om succesvol te zijn in deze functie beschik je over:
 • Minimaal een HBO-diploma in het vakgebied;
 • Minimaal 4-6 jaar ervaring als informatie-adviseur / IT-adviseur;
 • Actuele kennis van Microsoft-producten;
 • Relevante ervaring met zaakgericht werken binnen de overheid (provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties);
 • Actuele kennis van informatiebeveiliging en privacy.

Persoonlijke Vaardigheden:

 • Veelzijdig;
 • Communicatief;
 • Resultaat- en oplossingsgericht;
 • Methodisch werken;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Pragmatisch

Omgeving/Opdracht

We verwachten een inzet van gemiddeld 20 uur per week gedurende 6 maanden. Je bent z.s.m. in september beschikbaar en hebt dan al zomervakantie gehad. Kandidaten die hier niet volledig tegemoet aan kunnen komen maar die welk een goede ‘match’ denken te hebben, worden verzocht tóch in te schrijven. De inzet wordt bepaald in samenspraak met de opdrachtgever. Verlenging van de overeenkomst behoort tot de mogelijkheden. De werkzaamheden vinden zowel plaats op het provinciehuis te Assen als vanuit huis.

PROCEDURE

Let op! In de aanbieding dient het volgende vermeldt te worden:

 • Kandidaat is op de hoogte van de aanbieding
 • Kandidaat is een ZZP’er of in loondienst. Indien ZZP’er:
 • Bureaumarge
 • Is de kandidaat op de hoogte van de marge?

Wanneer een ZZP'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten. 

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen