Teamleider IT

Functie omschrijving
De interim teamleider IT zal zo snel mogelijk starten. De inzet zal duren tot ten minste 31 december 2022. Daarna bestaat de mogelijkheid om de inzet te verlengen met viermaal 3 maanden. Het betreft een inzet van 4 of 5 dagen per week. 

 • Het, op basis van de doelstellingen voor IT en de inschatting van risico's, ontwikkelen van een jaarplan en een voorstel voor de benodigde capaciteit en budgetten. Het verkrijgen van draagvlak voor projectvoorstellen ter verbetering van de bedrijfszekerheid en functionaliteit van IT en werkt hierbij samen met de huidige teamleider IT. 
 • Het beoordelen of de juiste IT hardware gebruikt worden voor de gewenste functionaliteiten en het achterhalen of deze systemen optimaal benut worden. Het signaleren van alternatieve marktoplossingen en het opstellen en afstemmen van projectplannen voor de implementatie/ verandering van IT systemen. 
 • Het inrichten van de informatiestromen en het afstemmen welke rapportages uit de systemen gehaald moeten worden. Het koppelen van de verschillende systemen en de achterliggende datastructuren. 
 • Het opstellen van de projectplannen en het co√∂rdineren van de werkzaamheden met leveranciers en gebruikers van systemen. Het controleren/ opstellen van de functioneel ontwerpen, gegevensmodellen, datastructuren en testplannen. 
 • Het, samen met inkoop, selecteren van IT leveranciers. Het maken van prestatie- en kwaliteitsafspraken en het ingrijpen bij onvolkomenheden. 
 • Het signaleren van problemen in de bedrijfsvoering van Avalex. Het adviseren van Hoofd Bedrijfsvoering en collega-teamleiders over verbeteringen van de rol, de kwaliteit en de werkwijze van de afdeling Bedrijfsvoering.
 • Het volgen van relevante ontwikkelingen en informatie. Het beoordelen van de resultaten t.o.v. kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. Het selecteren, structureren en inzichtelijk maken van relevante managementinformatie. Het onderbouwen van knelpunten en het adviseren over oplossingen.
 • Het geven van leiding conform de managementstijl van Avalex.

Deskundigheid

 • Kennis van IT voor het overzien van de IT ontwikkelingen en risico's bij een afvalverwerkingsbedrijf (pr√©)
 • Kennis van IT projectmanagement, netwerk- en besturingssystemen en marktleveranciers.
 • Kennis van de doelstellingen, structuur, processen, producten en diensten, informatiestructuur, administratieve organisatie en personeelsbeleid van Avalex.
 • Sociale vaardigheid zoals klantgerichtheid, proactief handelen, zichtbaar zijn voor de organisatie, oplossingsgericht, positieve instelling, het geven van leiding, het aansturen van projecten en het maken van afstemmingsafspraken.
 • Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van projectplannen, functionele ontwerpen en managementinformatie. 

Overige eisen:

 • De kandidaat beschikt over een VOG, niet ouder dan 12 maanden.
 • De kandidaat is snel inzetbaar, minimaal 4 dagen per week op maandag tot en met vrijdag. De ICT-servicedesk is vanaf 07:30 uur geopend, de werktijden worden in onderling overleg bepaald.

Aanbieden kan tot 20 mei 12:00 uur
Gesprekken zullen plaatsvinden op 23 en 24 mei

Let op! Wanneer een zzp'er wordt aangeboden via een bureau dan zal de ZZP'er direct gecontracteerd worden en zullen wij met het bureau een marge overeenkomst sluiten.

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen