Servicemanager ICT

Algemeen

Het Juridisch Loket (hJL) is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting waar zo’n 400 medewerkers werkzaam zijn, verspreid over 30 kantoren in Nederland. hJL biedt burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp. hJL is daarmee een belangrijke speler in het stelsel van voorzieningen voor de rechtsbijstand in Nederland. De organisatie werkt momenteel aan het vernieuwen en verder optimaliseren van haar dienstverlening. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verder professionaliseren en inrichten van de IV/Regie organisatie.

Opdracht

De voor de stelselherziening benodigde innovaties en digitalisering vereisen een solide basis van de IV/Regie organisatie, de ICT middelen en informatievoorziening. Als Servicemanager ben jij een belangrijke schakel binnen de IV/Regie organisatie.

De Servicemanager voert de regie over de IV en ICT-Regie leveranciers van HJL. Je kan op zowel op operationeel als tactisch niveau opereren en bent een volwaardig sparringspartner voor de manager IV/Regie, de managers Uitvoering en Bedrijfsvoering. Je hebt ruime ervaring met regievoering op (technische) leveranciers en weet op basis van partnership de gewenste resultaten te boeken.

Je bent verantwoordelijk voor de verdere inrichting van de rol service (delivery)/ contractmanager binnen het Regiemodel. Concreet bestaat de huidige functie uit een aantal rollen waarvan het de wens is deze beter te beschrijven en in te bedden in de IV Regie model. Samen met de manager IV/Regie realiseer je een definitief inrichtingsvoorstel voor de afdeling, definieer je de benodigde functieprofielen en ga je met HR aan de slag om de bezetting in te vullen.

Looptijd van de opdracht: 1-2-2022 t/m 31-07-2022

Gevraagd profiel

Resultaatgebieden

 • Voert regie over de IV en ICT-Regie leveranciers van HJL met als doel de kwalitatieve dienstlening geleverd te krijgen conform contractueel vastgelegde afspraken.
 • Opstellen, inrichten en borgen van procedures, processen, SLA’s en werkwijze.
 • Opstellen organisatievoorstel en invulling van de functieprofielen binnen SIAM domein.
 • Vaststellen van de kaders van de opdracht waarbinnen de IV en ICT-Regie leveranciers zijn diensten levert.
 • Onderhouden van een professionele relatie met alle IV en ICT-Regie leveranciers.
 • Het op een hoger volwassenheidsniveau tillen van het servicemanagement proces.
 • Het vorm geven van het Servicemanagement proces voor een nieuwe nog te ontwikkelen dienst.

Activiteiten

 • Beoordelen van service rapportages in relatie tot de afgesproken SLA’s.
 • Acteren bij PI’s welke buiten SLA lopen en daarover escaleren.
 • Afspraken maken met leveranciers over maintenance activiteiten en de communicatie hierover naar de eigen organisatie.
 • Managen van het change proces en het bijhouden van de change kalender.
 • Voeren van operationele en tactische overleggen met de IV en ICT-Regie leveranciers.
 • Afstemming van met informatiemanagement, functioneel beheer, projectmanagement en architectuur.
 • Proceseigenaar incident/problem en changemanagement.
 • Ziet toe op de dagelijkse werkzaamheden van de service coördinator van HJL.
 • Draagt bij aan de verschillende IV en ICT-Regie projecten.
 • Factuur controle en contractmanagement.
 • Inkopen van nieuwe IV en ICT-Regie gerelateerd producten en diensten.

Kennis & Ervaring

 • Voltooide relevante HBO opleiding aangevuld met vakspecialistische kennis.
 • 10 tot 15 jaar aantoonbare ervaring in de servicemanagement rol.
 • ITIL practitioner niveau.
 • Aantoonbare ervaring met veranderen van servicemanagement processen en structuren.
 • Aantoonbare ervaring met participeren in (grotere) Europese aanbestedingen.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid: stelt zichzelf ambitieuze doelen; maakt een goede afweging tussen inspanning en mogelijk resultaat; is vasthoudend in het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen; stelt zo nodig aanpak bij; besteedt tijd effectief en efficiënt; werkt outputgericht en stelt prioriteiten.
 • Organisatiebewust: schat in wat de gevolgen van handelingen en adviezen zijn, vanuit een goed inzicht in de organisatie; is op de hoogte van de ongeschreven spelregels en kent de weg binnen de eigen informele organisatie en maakt daar effectief gebruik van; legt contacten met andere afdelingen/instanties zet bruikbare, ondersteunende netwerken op; signaleert relevante omgevingsontwikkelingen en integreert deze in het werk.
 • Analytisch vermogen: overziet gevolgen op lange termijn; heeft inzicht in (onderliggende) belangentegenstellingen; plaatst het probleem in een ruimere context dan zijn/haar eigen vakgebied; ziet grote lijnen en tilt vraagstukken op een hoger abstractieniveau; brengt complexe, soms tegenstrijdige informatie terug tot de kern.
 • Vakmanschap: beschikt over diepgaande en actuele kennis en vaardigheden op het vakgebied; is actief gericht op het delen van eigen vakkennis met anderen en maakt ook gebruik van de vakkennis van anderen; handelt zelfstandig, zorgvuldig en resultaatgericht.
 • Initiatief: komt met verbeteringsvoorstellen; kijkt vooruit om op toekomstige gebeurtenissen te kunnen anticiperen; ziet kansen en grijpt deze.
 • Verbindend: weet de verbinding te leggen tussen enerzijds de wensen van de business en anderzijds te leveren diensten van de IV en ICT-Regie leveranciers.

Procedure

Deze aanvraag heeft een sluitingsdatum van 7 februari 2022 12h00

Echter: de verwachting is dat dit een vrij schaars profiel is, wij zullen hierom de aangeboden kandidaten iedere dag bekijken en eventueel direct bespreken met de inhurende manager van het Juridisch Loket 

Deze vacature is ingetrokken op 2-2-22 om 14:00. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?
Foto
Christian Tillemans
[email protected]
06-82058229

Delen