IT Architect Implementatie Zaakgericht Werken

IT Architect Implementatie De Blauwe Brink / Zaakgericht werken


Achtergrondinformatie 

Eén van de kernwaarden van onze provincie is van buiten naar binnen werken, vanuit de samenleving naar de overheid. In Drenthe willen we ons richten op wat er in de Drentse samenleving gebeurt. Enerzijds betekent dit, dat we onze doelen willen bereiken met behulp van inspanningen van derden, maar ook willen we aansluiten bij initiatieven die overheidsdoelen ondersteunen, en hierin soms bijsturen.
In 2018 is de provincie Drenthe gestart met de vernieuwing van de provinciale informatievoorziening, waarbij samenwerken, delen, eigenaarschap, open-tenzij en integratie kernwoorden zijn. Daarbij is gekozen om het bestaande Microsoftbeleid uit te breiden. Dat houdt in dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van Microsoft producten/bouwstenen (Microsoft First). 

De provincie Drenthe heeft in navolging van de aanschaf van Microsoft Dynamics ten behoeve van relatiebeheer (CRM) gekozen voor het zaaksysteem OneGov als oplossing: de op Microsoft Dynamics 365 en Office 365 gebaseerde modules voor zaakgericht werken. Integratie met Microsoft Azure AD en Office 365 vormen hier onderdeel van. Er wordt gekoerst op standaard integratie met het op SharePoint Online gebaseerde DMS/RMA om te fungeren als fysiek opslagpunt voor zaakdocumenten. De (StUF) webservices zorgen daar waar nodig voor de koppeling met de taakspecifieke applicaties en Landelijke Voorzieningen / basisregistraties.
In de afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet in deze vernieuwing. Zo kunnen we nu samenwerken aan projecten en programma's in een moderne samenwerkingsomgeving (De Brink), kunnen we informatie over onze relaties op een integrale, éénduidige en gebruikersvriendelijke manier opslaan en ontsluiten (Relatiebeheer) en hebben we recentelijk onze werkplek gemoderniseerd. Daarnaast loopt er een project om onze gestructureerde processen onder te brengen in deze nieuwe omgeving, waarbij ingezet wordt op een generieke manier van werken met oog voor de klant (dienstverlening) en voor bedrijfsvoering. Gekozen is om zaakgericht te gaan werken.

Ruim een jaar geleden is de provincie gestart met de inrichting van het zaakgericht werken bij het team belast met vergunningverlening, omdat hier een opgave ligt vanuit de Omgevingswet. Voor de doorstart naar een organisatie brede invoering van zaakgericht werken wordt gezocht naar een IT Architect zodat het zaaksysteem duurzaam kan groeien en beheerders goed inzicht krijgen in de verschillende componenten en hun onderlinge relatie.

Profiel en activiteiten 

Als IT Architect: 

 • Heb je een belangrijke verantwoordelijkheid in de ‘quality assurance’ van het project, waardoor functioneel beheerders en applicatiebeheerders maximaal inzicht krijgen in de verschillende componenten van de oplossing en hun integraliteit. Hiermee worden zij direct geholpen hun beheertaken te kunnen optimaliseren.
 •  Communiceer je helder over je vak als IT Architect en weet je professionele verbinding te leggen met de belangrijkste stakeholders (technisch specialisten van I&A, medewerkers van het project en leveranciers); 
 • Documenteer je de verschillende componenten van de oplossing OneGov als onderdeel van de totale Microsoft-infrastructuur, zowel tekstueel als grafisch conform binnen het vakgebied gangbare frameworks / normen. StUF-webservices, WEBapi’s / koppelingen met taakspecifieke (bron)applicaties maken hier een belangrijk onderdeel van uit (o.a. NHR, Templafy documentcreatie, Azure AD, Outlook, Kofax, BAG, BRP, Formdesk e-formulieren, PowerBI en de DSO. De Enterprise Servicebus zoals in interprovinciaal verband wordt gehost is hier een belangrijk onderdeel van (oplossing op basis van Microsoft BizTalk).
 • Documenteer je de technische architectuur van het zaaksysteem op 2 niveaus:
 • Huidige situatie op basis van actueel gebruikte componenten;
 • Toekomstige situatie (doelarchitectuur)
 • Draag je het resultaat van je werkzaamheden op dusdanige wijze over dat provincie Drenthe zélf in staat is de architectuur te beheren en door te ontwikkelen.

Eisen

Om succesvol te zijn in deze functie beschik je over:

 • Minimaal een HBO-diploma in het vakgebied;
 • Minimaal 4-6 jaar ervaring als IT Architect. /Solution Architect;
 • Actuele kennis van Microsoft-producten;
 • Relevante ervaring met zaakgericht werken binnen de overheid (provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties).

Aanbieden kan tot 17 februari 11:00 uur

Deze vacature is ingetrokken op 18-2-22 om 17:14. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen