Bedrijfsjurist

De afdeling Juridische zaken ondersteunt beleids- en bedrijfsjuridische processen. De afdeling bestaat uit een manager Juridische zaken met een viertal bedrijfsjuristen, waaronder de functionaris gegevensbescherming.
De afdeling is ook verantwoordelijk voor het Meldpunt klachten. Dit staat onder leiding van de klachtmanager, en kent een senior en twee medewerkers Meldpunt klachten.

JZ geeft gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot alle juridische aspecten die het CBR betreffen. Hierbij kan gedacht worden aan adviezen over het in- en extern beleid van het CBR, maar ook over wet- en regelgeving. Contracten kunnen op verzoek van advies worden voorzien. JZ verleent tevens bijstand bij juridische procedures.

Doel van de functie 

a. Doel van de afdeling: Het bewaken en bevorderen van de juridische integriteit van de organisatie door het voorkomen en oplossen van juridische problemen. Het adviseren over en voorbereiden van de juridische aspecten van beleid, regelgeving en uitvoering. 

b. Doel van de functie: Het, in overleg met de Manager Juridische Zaken, adviseren en verlenen van juridische ondersteuning bij de behandeling van (juridische) aangelegenheden. Het afstemmen van de producten/diensten van het CBR op vigerende wetgeving

Kerntaken en resultaatgebieden

 • Juridisch advies geven  
 • Signaleert en analyseert juridische ontwikkelingen en onderzoekt de implicaties op het organisatiebeleid, werkprocessen en/of producten- en dienstenaanbod; adviseert, op basis hiervan ten aanzien van beleidsaanpassingen en verbeteringen. Fungeert als vraagbaak op inhoudelijk gebied voor het management, directie en overige belanghebbenden  
 • Verstrekt juridische adviezen en behandelt juridische vraagstukken die door het management en de directie worden voorgelegd.  
 • Neemt in voorkomende gevallen deel aan in- en externe bijeenkomsten, projectgroepen en/of verandertrajecten om kennis te delen en de onderlinge afstemming/samenwerking te bevorderen.  
 • Verleent juridische ondersteuning aan de directie, divisies en (staf)afdelingen bij het aangaan van rechtshandelingen. 
 • Juridische zaken afhandelen  
 • Adviseert de wenselijkheid en risico’s van juridische procedures.  
 • Behandelt juridische procedures of adviseert over de inschakeling van externe partijen.  
 • Coördineert de extern ingeschakelde bijstand (op de hoogte brengen over de inhoud van de zaak, verlenen van ondersteuning, toezien op de resultaten).  
 • Beoordeelt (op verzoek) conceptcontracten conform de geldende wet- en regelgeving, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen.  
 • Onderzoekt (op verzoek) en adviseert over wijziging en beëindiging van contracten en doet op basis hiervan voorstellen voor aanpassingen.  
 • Adviseert over de inschakeling van extern juridisch advies. 

Beleidsontwikkelingen en verandertrajecten monitoren  

 • Ontwikkelt en toetst juridische kaders van het (organisatie)beleid. 
 • Toetst (op verzoek) of huidig en toekomstig beleid en/of verandertrajecten past binnen de huidige wet- en regelgeving, c.q. doet voorstellen voor de aanpassing daarvan.  
 • Stemt af met de wetgever zodat gewenste veranderingen in het producten- en dienstenaanbod, in wet- en regelgeving en/of beleid kunnen worden geïmplementeerd. 

Netwerk opbouwen en onderhouden  

 • Legt en onderhoudt contacten met relevante in- en externe partners (o.a. ministerie en ketenpartners) zowel publiek als privaat.  
 • Signaleert voornemens die gevolgen kunnen hebben voor het CBR en anticipeert hierop. 

Kennis en ervaring  

 • academisch werk-/ en denkniveau  
 • kennis van en inzicht in ontwikkelingen in de doelstelling en werkwijze van de organisatie  
 • kennis van en inzicht in relevante wetgeving, wetswijzigingen, jurisprudentie et cetera

Competenties

 • klantgericht 
 • samenwerken 
 • initiatief 
 • analytisch vermogen 
 • besluitvaardigheid 
 • oplossingsgericht 
 • overtuigingskracht 
 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit

Aanbieden op deze aanvraag kan tot 14 februari 10:00 uur


Deze vacature is ingetrokken op 18-2-22 om 17:13. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen