Projectleider Vervanging Financieel Bedrijfsinformatiesysteem

De Provincie Drenthe zoekt een Projectleider Vervanging Financieel Bedrijfsinformatiesysteem

Wie / wat zoeken we? 

We zoeken iemand met ervaring in de aanloop naar en implementatie van een financieel systeem en met (financiële) veranderingsprocessen in de overheidswereld. Iemand die daadkrachtig is en een stevige persoonlijkheid heeft. Hij/zij moet tegengewicht geven in het krachtenspel rondom de implementatie. Iemand die kritisch is, mensen kan motiveren en gemakkelijk contacten legt.

Wat is er nodig? 

• Een projectleider van het project Vervanging financieel bedrijfsinformatiesysteem; 

• Ontzorgt de projectmedewerkers, zodat zij zich kunnen focussen op de inhoud; 

• Draagt zorg voor een gedegen project- en rapportage-, en besluitvormingsstructuur; 

• Zorgt ervoor dat de stuurgroep, het projectteam, de werkgroepen en de klankbordgroep bemenst is met de juiste profielen; 

• Maakt voor de stuurgroep en / of de directie voorstellen voor besluitvorming; 

• Zorgt dat het projectplan en implementatieplan -waar nodig- herijkt, vernieuwd en beheerd wordt. Heeft hierbij oog voor de eisen/wensen die er zijn vanuit de gebruikers de samenhang/koppeling met andere systemen en de       toekomstig gewenste architectuur; 

• Bewaakt de voortgang, de uren inzet en de kosten van het project (conform het te herijken/ op te stellen plan); 

• Betrekt de organisatie bij het ontwerp van het financieel bedrijfsinformatiesysteem en de wensen daarin; 

• Zorgt voor draagvlak binnen de organisatie; 

• Onderhoudt de contacten en afstemming met externe consultants die worden ingezet voor de implementatie; 

• Zorgt voor heldere communicatie binnen de provincie met alle stakeholders over de voortgang van het project; 

• Bewaakt de scope van het project, stelt uniforme werkwijzen voor en bewaakt de uitgangspunten; 

• Adviseert over de toekomstige beheerorganisatie van de projectresultaten en draagt zorg voor een gedegen, gedocumenteerde overdracht naar de toekomstige beheerorganisatie; 

• Zorgt ervoor dat belemmeringen snel en adequaat worden opgelost; 

• Brengt de risico’s in kaart met betrekking tot de verdere veroudering van de relevante huidige systemen en de noodzakelijke datamigratie van deze systemen naar het nieuwe systeem; 

• Heeft ervaring met de scrummethodiek, bij voorkeur als productowner en als scrummaster; 

• We zoeken een verbindende persoonlijkheid.

Tijdspad en inzet 

De projectleider moet in januari beginnen, eerst 1 à 2 dagen in de week. Daarbij starten met het inlezen, de bevestiging van de opdracht vanuit de directie, de bemensing regelen binnen team Financiën, Planning & Control en daarbuiten, de openstaande vragen directie uitzoeken, zorgen voor een stuurgroep en / of directiebesluit voor het vervolg en met externe consultants afstemmen over het implementatieplan. Zorgen voor een herijking van het projectplan (waar nodig). Uiteraard overziet de projectleider het speelveld waarin de financiële medewerkers zich bevinden in het eerste kwartaal (afronding van de accountantscontrole is half / eind maart). De verwachting is dat vanaf dat moment de inzet van de projectleider omhoog kan (naar 3 à 4 dagen per week) omdat dan meer vaart gezet kan worden op dit project vanwege betere beschikbaarheid interne medewerkers. Totale periode inzet projectleider in overleg.

Aanbieden op deze aanvraag kan tot 17 december 11:00 uur

De gesprekken vinden plaats op 22 december tussen 09:00 uur en 12:00 uur

De definitieve uitslag wordt verwacht op 23 december

Deze vacature is ingetrokken op 28-1-22 om 12:17. Reageren is niet meer mogelijk.
Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen