Senior Microsoft SQL DBA/Engineer

Aanvullende informatie over de Dienst ICT van Amsterdam UMC:

Er is een alliantie en bestuurlijke fusie tussen AMC en VUmc. De organisatorische samenvoeging van de ICT-diensten van AMC en VUmc tot één Dienst ICT voor Amsterdam UMC heeft inmiddels plaats gevonden. De harmonisatie van de ICT-voorzieningen van VUmc en AMC zijn in volle gang. Veel omgevingen en applicaties worden in de komende jaren geharmoniseerd. Waaronder ook de ICT-infrastructuur, infrastructurele- en applicatiediensten.

Er verandert veel binnen de organisatie. Er lopen veel projecten en programma’s naast elkaar. Nog niet zijn op alle onderwerpen de noodzakelijke fundamentele keuzes gemaakt. De zorgafdelingen zijn ondertussen aan het lateraliseren en willen daarbij ondersteund worden met gezamenlijke ICT-voorzieningen. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee rond resources, prioriteren, het behalen van resultaten en de belangen van andere projecten en programma’s.

Opdrachtbeschrijving:

Doelstelling/achtergrond:

Om applicaties in de nieuwe Amsterdam UMC infrastructuur database functionaliteit te bieden moeten een aantal database servers worden ontworpen en gebouwd. Dit kunnen single instance servers zijn maar ook Always-on clusters. Deze uitvraag is voor het aanvullen van de bestaande MS SQL DBA capaciteit in de organisatie.

Resultaatgebieden:

Van de MSSQL DBA verwachten wij de volgende werkzaamheden:

 • Ontwerp van MS SQL omgevingen zowel technisch als functioneel
 • Bouw van MS SQL omgevingen
 • Beheer van MS SQL omgevingen
 • Participeren in projecten om de doelstellingen van het project te behalen
 • Meedenken en adviseren over implementaties van processen en technologieën.

Functie-eisen vakinhoudelijk:

De MS SQL DBA die wij zoeken voor deze opdracht heeft:

Technisch kennis:

 • Bekend met SQL migraties, beheer en upgrade werkzaamheden
 • Vaardig met (T-)SQL
 • MCSA/MCSE SQL Server 2016 gecertificeerd
 • Kennis van High Availability oplossingen binnen SQL Server en Disaster recovery
 • Kennis van Performance tuning
 • Kennis van Security en encryptie van databases
 • Beoordelen juiste werking van de infrastructuur en opstellen richtlijnen

Persoonlijke vaardigheden

 • Kan overzicht bewaren: Is in staat om overzicht en inzicht te creëren om planmatig het gewenste resultaat te behalen of tijdig problemen te rapporteren.
 • Heeft goede Communicatieve vaardigheden: Na de alliantie is de ICT-organisatie nog niet volledig uitgekristalliseerd. Er zijn groepen medewerkers die nog niet ‘vanzelf’ constructief met elkaar samenwerken. Als MS SQL DBA vraagt dat wat van jouw verbindende capaciteiten en communicatie vaardigheden.
 • Heeft bij voorkeur ervaring in complexe organisatie: Ziekenhuizen staan bekend als complexe organisaties. Zeker academische ziekenhuizen. Je moet als MS SQL DBA hier goed je weg in weten te vinden.
 • Toont Initiatief: De organisatie is nog in ontwikkeling. Dat betekent dat jij vaak het initiatief moet nemen om b.v. informatie te halen.

Contractduur:

Het streven is om het initiële contract in te laten gaan per zo spoedig mogelijk. Vanwege de jaarknip loopt deze in eerste instantie tot 31-12-2021. Per 1 januari wordt het verlengingscontract ingezet, dat doorloopt tot ver in 2022 voor de lengte van de benodigde inhuur.

Procedure:

Aanbieden kandidaten kan tot en met maandag 18 oktober 2021 13h00

Gesprekken vinden plaats in week 43

Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen