ARCHITECT INFORMATIE ARCHITECTUUR

Voor SURF zoeken wij een Informatie architect voor 24 uur tot eind van het jaar met optie voor verlenging


Procedure:

 • Deadline voorstellen kandidaten 21-10-21 12:00
 • Terugkoppeling op cv's 02-11-2021
 • Gesprekken nader te bepalen.


Opdrachtomschrijving:

Afgelopen jaar heeft de hoge onderwijs sector gewerkt aan de opzet van Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA). Dit bevat zowel een generiek deel met gedeelde doelstellingen en principes als domeinarchitecturen voor onderwijs, research datamanagement en identiteiten en toegang. Met de vorming van de basisopzet is een horizon van 10 jaar vooruit gehanteerd. Komende periode concretiseren we deze in de vorm van een streefarchitectuur. 


Opdracht:

De architect zorgt voor een nadere concretisering door een streefarchitectuur op te stellen. Deze architectuur heeft een horizon van 2 a 3 jaar vooruit. De architect neemt de HOSA als basis en maakt een verdiepingsslag van het procesdomein ‘aanbieden onderwijs’. In dit domein is het Versnellingsplan (SURF, VSNU, VH) nu actief met partners als DUO en Studielink om flexibilisering van onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken. Dit heeft impact op sectorvoorzieningen die bijvoorbeeld een persoonlijk profiel, het uitwisselen van resultaten van studenten en het overkoepelend kunnen aanmelden voor modules mogelijk maken. In de streefarchitectuur wordt bijvoorbeeld een advies voorbereid over de volgende vragen:

 • Hoe gaan voorzieningen invulling geven aan het component ‘connect services’ uit de HOSA. Wat is de rol van de OOAPI, Edu-dex en het RIO-register hierin? Welke integratiepatronen zijn vereist? Verschillende bronnen gekoppeld aan centrale registers? (Linked Open Data) 
 • Welk mechanisme wordt gebruikt om resultaten van studenten en lerenden uit te wisselen? Wat is de rol van edubadges/ microcredentials hierin? En hoe wordt daarbij gekeken naar verantwoording en archivering?
 • Welke landelijke websites/ portalen creëren we, waar verschillende functionaliteit (EDUmij, catalogus, financiering) bij elkaar komt?
 • Welke services en opzet komen er voor samenwerkingsverbanden? Welke zaken zijn van belang voor aansluiting op de verschillende beroepenvelden?

De architect bereidt (deel)adviezen voor en zorgt ervoor dat deze bij de juiste gremia in de HO-sector worden afgestemd. De architect maakt daarbij een afweging van verschillende scenario’s inzichtelijk. Het resultaat van deze adviezen wordt vastgelegd in een overkoepelende plaat die is gebaseerd op platen van HOSA en aansluit bij o.a. HORA, ROSA en MORA. Daarnaast bevat deze een roadmap voor realisatie in projecten. 


Gevraagd profiel, ervaring, expertises:

 • Ruime kennis van en ervaring met enterprise architectuur in het onderwijs met name gericht op business, applicatie- en integratiearchitectuur
 • Opleiding en werkervaring op het gebied van informatieanalyse en architectuur
 • Ervaring met modelleren van bedrijfsprocessen en functioneel specificeren
 • Ervaring met het vertalen van een informatie architectuur naar een applicatie architectuur
 • Ervaring in het organiseren en leiden van workshops en het geven van presentaties.


Overige bijzonderheden: 

 • Goede en snelle schrijfvaardigheid
 • Communiceren en bewegen in een politieke omgeving
 • Analytisch
 • In staat eigen visie te ontwikkelen
 • Ervaring in onderwijsomgeving is een pre
 • Kennis en ervaring van de werking van het HO
 • Bruggenbouwer
 • Daadkrachtig / resultaat gericht
 • Academisch werk- en denkniveau.


Reageren Toch opzoek naar iets anders? Bekijk onze andere vacatures.

Contactpersoon

Vragen over de opdracht?

Delen